FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje i primjena skladišta podataka npp:50984

Engleski naziv

Modelling and Application of Data warehouses

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima

Sadržaj predavanja

 • Uvod.
  Osnovni pojmovi. Operativna baza podataka, skladište podataka (DW), OLAP sustavi, ETL, poslovna inteligencija, poslovna pravila. Razlika između operativne baze podataka i skladišta podataka.
 • ER model.
  Modeliranje skladišta podataka. Praktične preporuke kojih se dobro pridržavati u samom procesu prevođenja operativne baze podataka u skladište podataka. Generički model skladišta podataka. Izgradnja skladišta podataka (entity, star i snowflake modeli). Faze ETL-a.
 • Integracija i distribuiranost podataka.
  Integracija različitih izvora podataka. ODBC. Provjera kvalitete podataka (atributi istog imena, neodgovarajući primarni ključevi, nepostojanje podataka, itd.) i načini kako se oni mogu riješiti.
 • Pojam dimenzije.
  Razumijevanja dimenzija; %22fact table%22 i %22dimension table%22. Dimenzijsko modeliranje. Pojam i značaj zrnatosti.
 • Analiza pojedinih svojstava
  Analiza pojedinih svojstava (redundancija, normalizacija) te njihove (ne)poželjnosti u samom skladištu.
 • Planiranje i upravljanje projektom
  Planiranje i upravljanje projektom uvođenja i izgradnje skladišta podataka. Faze informatičkog projekta: planiranje, analiza, prikupljanje korisničkih zahtjeva, modeliranje, implementacija i održavanje. Razlozi izgradnje skladišta podataka. Troškovi projekta i opravdavanje istih. Poboljšanje poslovanja – poslovna inteligencija.
 • OLAP.
  Vrste OLAP-a. Pojam kocke. OLAP vs. SQL. Kreiranje jednostavnih i složenih upita. Detaljna usporedba obje tehnologije.
 • Izrada izvještaja.
  Kreiranje jednostavnijih izvještaja. Provođenje analiza (ekonomske, financijske, itd.). Funkcije min, max, stddev, variance, roll-up, drill down, itd. Kreiranje konteksta (universa). Pohrana sumarnih upita.
 • Otkrivanje znanja i rudarenje podataka.
  Otkrivanje znanja i rudarenje podataka. Sigurnost i privatnost. Efekti primjene skladišta podataka. Optimizacija.
 • Primjeri iz prakse
  Primjeri iz prakse – prezentacija i analiza pojedinih primjera iz prakse.
 • Pregled alata
  Pregled alata – uz alat koji bi se koristio na vježbama (Business Objects), biti će dan i kratak pregled preostalih dostupnih alata koji se mogu koristiti u istu svrhu. Analiza studentskih projekata.

Osnovna literatura

 • Inmon, W.H. Building the Data Warehouse. 4th edition, Wiley, 2005.
 • Khan, A. Data Warehousing 101: Concepts and Implementation. Khan Consulting and Publishing, 2003.

Dopunska literatura

 • Kimball, R.; Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling. 2nd Edition John Wiley and Sons, 2002.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Modeliranje i primjena skladišta podataka - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt40
Kolokvij60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij + 40.0 30.0 30.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 40 0 Student mora samostalno izraditi skladište podataka te odabrati aplikaciju za izradu izvještaja (poslovna inteligencija). O tome treba napisati seminarski rad koji predstavlja dokumentaciju za izrađeno skladište. Pismeni dio rada treba postaviti na sustav Moodle u predviđenom vremenu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 60 0 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Modeliranje i primjena skladišta podataka - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od tri ponuđena  modela:

 1. Izvanredni studenti mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima; u tom slučaju moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente.
 2. Ako izvanredni studenti ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima, ali bi se ipak htjeli uključiti u model kontinuiranog praćenja i izvršavanja obaveza (polaganje kolokvija, izrada seminara), moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku.
 3. Ako izvanredni studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Da bi pristupili pismenom dijelu ispita, studenti moraju izraditi seminarski rad. Nakon položenog pismenog dijela ispita studenti pristupaju usmenom dijelu.

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt40
Kolokvij60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij + 40.0 30.0 30.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 40 0 Student mora samostalno izraditi skladište podataka te odabrati aplikaciju za izradu izvještaja (poslovna inteligencija). O tome treba napisati seminarski rad koji predstavlja dokumentaciju za izrađeno skladište. Pismeni dio rada treba postaviti na sustav Moodle u predviđenom vremenu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 60 0 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh