FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:46642

Engleski naziv

Fundamentals of Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije koja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se osposobiti za analizu ekonomskih problema što će im pomoći u praksi pri donošenju poslovnih odluka, a poznavanje makroekonomskih mjera i instrumenata omogućit će valorizaciju ekonomske politike i procjenu utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvataPrimijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Temeljna pitanja u ekonomiji
  Pojam i značenje ekonomije. Makroekonomija i mikroekonomija. Pregled ekonomske misli. Tržišno gospodarstvo. Alternativni ekonomski sustavi. Zakon oskudnosti. Tri temeljna ekonomska problema. Osnovni proizvodni čimbenici. Granica proizvodnih mogućnosti. Oportunitetni trošak.
 • Tržište – ponuda i potražnja proizvoda i usluga
  Tržišni mehanizam. Potražnja. Odrednice potražnje. Krivulja potražnje. Efekt supstitucije. Efekt dohotka. Ponuda. Odrednice ponude. Krivulja ponude. Tržišna ravnoteža. Elastičnost potražnje. Elementi koji određuju elastičnost. Elastičnost ponude. Potražnja i ponašanje potrošača.
 • Industrijska organizacija
  Vrste nepotpune konkurencije – monopol, oligopol i monopolska konkurencija. Izvori nepotpune konkurencije.
 • Dohodci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika
  Potražnja za inputima. Ponuda proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Razlike u kvaliteti rada. Određivanje cijene prirodnih resursa. Kapital, kamata i profiti.
 • Uloga države u gospodarstvu
  Tržišta i ekonomska efikasnost. Alokacijska uloga tržišta. Ograničenja i nedostaci tržišta. Javna i privatna dobra. Tržišna nedjelotvornost zbog eksternalija. Jednakost naspram efikasnosti. Trendovi nejednakosti i siromaštva. Funkcije države u gospodarstvu.
 • Novac i bankarstvo
  Razvoj novca. Funkcije novca. Poslovno bankarstvo. Funkcije poslovnih banaka. Bankarski poslovi. Kreditni potencijal. Centralno bankarstvo i monetarna politika. Instrumenti monetarne politike. Operacije otvorenog tržišta. Eskontna stopa. Promjena obvezne rezerve.
 • Temeljni koncepti makroekonomije
  Makroekonomski ciljevi. Instrumenti ekonomske politike. Mjerenje proizvodnje i dohotka na makrorazini. Bruto domaći proizvod. Dvije mjere ukupnog proizvoda: tijek proizvoda i tijek troškova. Problem dvostrukog uračunavanja. Nominalni i realni BDP. Deflacioniranje putem indeksa cijena. Raspoloživi dohodak. Ekonomski rast. Faktori ekonomkog rasta.
 • Fiskalna politika
  Državni proračun. Mjere fiskalne politike. Javni dug.
 • Gospodarski ciklusi, nezaposlenost i inflacija
  Obilježja gospodarskih ciklusa. Nezaposlenost. Mjerenje nezaposlenosti. Vrste nezaposlenosti. Izvori nezaposlenosti. Okunov zakon. Ekonomske i društvene posljedice nezaposlenosti. Pojam inflacije. Vrste inflacije. Antiinflacijska politika.
 • Ograničenja standardne mikroekonomske teorije u uvjetima informacijskog društva
  Mikroekonomski aspekti ICT industrija. Inovacije i porast produktivnosti, postizanje dinamičke efikasnosti. Postojanje ekonomije razmjera na strani ponude. Ekonomija razmjera na strani potražnje – mrežne eksternalije. Direktni i indirektni mrežni efekti. Minimalna održiva veličina mreže. Troškovi promjene. Diferencijacija proizvoda i cijena na ICT tržištu. Diskriminacija cijena prvog, drugog i trećeg stupnja.
 • Makroekonomski efekti ICT
  ICT i gospodarski rast. Dileme o rastu produktivnosti. Solowljev „paradoks produktivnosti“. Utjecaj na tržište rada. Efekt kreiranja radnih mjesta nasuprot efektu destrukcije radnih mjesta. Promjene u kvalifikacijskoj strukturi potražnje za radom. Utjecaj ICT na međunarodnu razmjenu.

Osnovna literatura

 • Mankiw, N.G. Osnove ekonomije. Mate, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Samuelson, P.A.; Nordhaus, D.W. Ekonomija. MATE, Zagreb, 2005. (18.izdanje- u pripremi)
 • Grupa autora, redaktor Družić, I., Hrvatski gospodarski razvoj. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh