FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovne programske aplikacije u primjeni npp:50942

Engleski naziv

Business Program Applications in Use

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Predložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenjaPredložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja
 • Razumjeti ulogu i održavati operacijski sustav te mrežnu i podatkovnu infrastrukturuRazumjeti ulogu i održavati operacijski sustav te mrežnu i podatkovnu infrastrukturu
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava

Sadržaj predavanja

 • Pojam, uloga i značaj poslovnih aplikacija
  Faze životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava. Pojam i globalne funkcije poslovnih programskih aplikacija. Važna praktična iskustva u radu sa poslovnim aplikacijama u primjeni. Primjeri poslovnih apllikacija koje su predmet kolegija.
 • Projekt sustava poslovne aplikacije
  Sustavski pristup u projektiranju poslovne aplikacije. Pojam i funkcije integriranosti poslovne aplikacije. Objektni razvojni sustav aplikacije. Modularni organizacijski sustav aplikacije. Sustav baze podataka aplikacije. Sustav dokumenata poslovnih procesa u aplikaciji. Sustav izvještaja aplikacije. Sustav za održavanje baze podataka i funkcija poslovne aplikacije. Periferni podsustavi sustava poslovnih aplikacija (PDA skeneri bar coda, Generatori barcoda).
 • Baze podataka poslovnih aplikacija
  Vrste postojećih baza podataka i njihove značajke. Kriteriji za izbor primjerene baze podataka aplikacije. Modeliranje logičkog i fizičkog modela podataka. Generiranje baze podataka poslovne aplikacije. Baze sustava datoteka. Relacijske baze podataka. Primjeri izgrađenih baza podataka.
 • Instalacija aplikacije na poslovnoj mreži korisnika
  Pojam i značajke poslovne računalne mreže. Temeljna načela funkcioniranja poslovne aplikacije na mreži. Instalacija i održavanje aplikacije na poslovnoj mreži. Upravljanje pravima korisnika aplikacije na poslovnoj mreži. Sustav arhiviranja baze podataka poslovne aplikacije.
 • Mogući načini pristupa korisnika poslovnoj aplikaciji
  Rad u internoj poslovnoj mreži. Rad na on-line modemskoj ili ISDN vezi. Rad u VPN (Virtual private network) mreži. Alati za daljinski rad s aplikacijom na poslovnoj mreži.
 • Implementacija poslovne aplikacije u poduzeću (
  Značaj dobrog funkcioniranja poslovne aplikacije za cjelokupno funkcioniranje poduzeća. Metodika uvođenja aplikacije u funkciju. Prezentacija mogućnosti poslovne aplikacije i načina podrške poslovnih procesa. Pristup korisnicima aplikacije i njihovo vođenje u procesu usvajanja funkcija aplikacije do stjecanja povjerenja u aplikaciju. Problemi komunikacije s korisnicima aplikacije. Problemi kontinuiranog razvoja poslovne aplikacije.
 • Temeljni problemi rada sa poslovnim aplikacijama
  Očekivanja poslovnog sustava u odnosu na poslovnu aplikaciju. Ovisnost vitalnih funkcija poduzeća o poslovnoj aplikaciji. Problemi unosa i pristupa podacima u bazi podataka poslovne aplikacije. Problemi pregleda podataka i generiranja poslovnih izvješća. Menadžment i poslovna aplikacija. Odgovornosti informatičke struke u radu i održavanju poslovne aplikacije.
 • DOS i WINDOWS poslovne programske aplikacije
 • Alati za razvoj poslovnih aplikacija
  Alati za razvoj multi-user i client/server poslovnih aplikacija. Alati za modeliranje i generiranje baze podataka. Alati za dizajniranje i izradu izvještaja poslovnih aplikacija. Alati za razvoj DOS i WINDOWS aplikacija.
 • Kompatibilnost poslovne aplikacije s WINDOWS i WEB okruženjem
  Značaj kompatibilnosti poslovne aplikacije s postojećim standardnim formatima MS Officea. Nužnost interoperabilnosti poslovne aplikacije u WEB okruženju. Batch mailing i poslovna aplikacija. Primjeri rješenja u konkretnim aplikacijama.
 • Zamjena poslovne aplikacije u poduzeću
  Razlozi zamjene poslovne aplikacije. Poslovno-organizacijski aspekti zamjene poslovne aplikacije. Informatički aspekti zamjene poslovne aplikacije. Financijski aspekti zamjene poslovne aplikacije. Psihološki aspekti zamjene poslovne aplikacije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Rad s konkretnim DOS i WINDOWS poslovnim programskim aplikacijama za: Financijsko poslovanje poduzeća, Robno poslovanje veleprodaje, Robno poslovanje maloprodaje, Poslovanje carinskog skladišta, Materijalno poslovanje, Osnovna sredstva, Plaće i kadrovsku evidenciju, Financijsko poslovanje obrtnika, Upravljanje masovnom distribucijom goriva, Knjigovodstvene servise, Kontrolu rada složenog sustava restorana, PDA skenere bar-coda, Druge poslovne aplikacije.
 • Seminari:
  Prezentacija i kritička analiza ključnih modula odabranih poslovnih aplikacija.

Osnovna literatura

 • Prezentacije i nastavni materijali s predavanja. Primjeri modela procesa, podataka i projekata obrađenih gotovih poslovnih aplikacija. Korisničke upute za primjenu obrađenih poslovnih aplikacija. Objavljeni radovi nositelja kolegija koji se odnose na informacijske sustave i razvijene poslovne aplikacije.

Dopunska literatura

 • Fowler, M. Patterns of Enterprise Application Arhitecture. Nov 5, 2005., www.amazon.com
 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak, Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Vidačić Stjepan Predavanje 6 4 1
Seminar 6 1 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh