FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Elektroničko poslovanje npp:50956

Engleski naziv

Electronic Business

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Izraditi i održavati dokumentaciju potrebnu za instalaciju, konfiguraciju, prilagodbu, administraciju i zaštitu informacijskih sustavaIzraditi i održavati dokumentaciju potrebnu za instalaciju, konfiguraciju, prilagodbu, administraciju i zaštitu informacijskih sustava
 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Predložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenjaPredložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja

Sadržaj predavanja

 • Tehnološka osnova elektroničkog poslovanja
  Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu elektroničkom poslovanju. Slojevi programske aplikacije i načini interakcije slojeva. Tipične razvojne tehnologije pojedinih slojeva. Uloga pojedinih slojeva u informacijskom sustavu i značaj za elektroničko poslovanje. Važniji standardi elektroničkog poslovanja: HTML, XML, XSL. Razvojne platforme za razvoj suvremenih programskih sustava i njihova komparativna analiza. Primjeri poznatijih razvojnih platformi za pojedine slojeve. Odabir razvojne platforme u zavisnosti od ciljanog poslovnog modela.
 • Povezivanje programskih sustava, interoperabilnost i standardi razmjene podataka
  Povezanost poslovnih procesa i utjecaj na programske sustave koji ih podržavaju. Interoperabilnost programskih sustava kao preduvjet povezivanja složenih poslovnih sustava. Raspodijeljeni programski sustavi i načini njihovog povezivanja. Povezivanje programskih podsustava unutar poduzeća. Povezivanje programa unutar poduzeća. Povezivanje programskih sustava između poduzeća.
 • eXtensible Markup Language (XML)
  Problem standardizacije interoperbilnosti složenih programskih sustava. Značaj XML-a za razvoj elektroničkog poslovanja. XML specifikacija i način njezine definicije (DTD, XML Schema). Industrijski horizontalne i vertikalne XML specifikacije i konzorciji koji ih podržavaju. Analiza specifikacija XML-a i semantički problemi. Specifične XML specifikacije (ebXML, cXML, BizTalk, finXML, RosettaNet,...) i njihova primjena u poslovanju.
 • Web servisi
  Elementi, arhitekture i standardi za podršku web servisima. Simple Object Access Protocol (SOAP). Elementi SOAP poruke i tipični primjeri korištenja. Web Services Description Language (WSDL). Universal Description Discovery and Integration (UDDI). Primjeri UDDI repozitorija. Primjeri korištenja web servisa (MS passport).
 • Poslovni modeli elektroničkog poslovanja
  Tržište u uvjetima elektroničkog poslovanja (digital marketplace). Globalna povezanost i suvremeni konkurentski odnosi. Poslovni modeli i tržišna prednost. Komponente tržišne prednosti. Vrste tržišnih prednosti. Održivost i trajnost tržišne prednosti. Vrijednosni lanac poduzeća (Value chain) i analiza njegove učinkovitosti. Mogućnosti primjene suvremene tehnologije u pojedinim segmentima vrijednosnog lanca. Povezanost vrijednosnih lanaca kao izvor tržišne prednosti. Ključni poslovni procesi u vrijednosnom lancu i njihov preustroj.
 • Elektroničko poslovanje s krajnjim korisnicima – B2C
  Pozicija kupca u uvjetima elektroničkog poslovanja. Primjena suvremene tehnologije pri povezivanju poduzeća i kupaca. Značajniji poslovni modeli B2C poslovanja i preduvjeti njihove primjene. Sustavi za potporu B2C poslovanju i njihova veza s informacijskim sustavom poduzeća. Značajke prodajnih kanala. Upravljanje prodajnim kanalom. Modeli, principi i tehnologije prikupljanja podataka o kupcima/korisnicima. Analiza ponašanja kupaca i sustavi za analizu profila kupaca. Elektronički marketing, strategije pristupa i način korištenja. Upravljanje odnosima s kupcima. Segmentiranje tržišta i interesne skupine. Vrste i uloga portala u suvremenom poslovanju. Mehanizmi plaćanja u poslovanju s krajnjim korisnicima i tehnologije koje ih podržavaju. Vrste plaćanja u elektroničkom poslovanju i njihove značajke. Off line i on line sustavi plaćanja. Hash funkcija i njezina primjena u elektroničkom plaćanju. Algoritmi za generiranje elektroničkih kovanica. Mikroplaćanja (GeldKarte, Millicent, Micromint, Payword, PayPal), područja primjene, mogućnosti i ograničenja. Elektronički novac (ecash). Izdavanje elektroničkog novca i slijepi potpis. Problem višestrukog trošenja. Chaumov protokol.
 • Elektroničko poslovanje među poduzećima – B2B
  Povezanost poduzeća i matrični ustroj kao izvor tržišne prednosti. Vrste parterskih odnosa i njihov utjecaj na upravljanje opskrbnim lancem. Segmentacija poslovnih partnera prema ulozi u opskrbnom lancu. Razine odnosa s poduzećima iz okoline (od konkurentne napetosti do strateškog udruživanja). Segmentacija poslovnih procesa obzirom na ulogu u upravljanju opskrbnim lancem. Interni poslovni procesi, njihov značaj za poduzeće i temeljni principi povećanja učinkovitosti (BPR, TQM, 6sigma). Zajednički poslovni procesi, kao izvor strateške prednosti i povećanje njihove učinkovitosti koordinacijom u opskrbnom lancu (xEngineering). Vanjski poslovni procesi (outsourcing). Opskrbni lanac i pozicija poduzeća u njemu. Principi upravljanja opskrbnim lancem i značaj standardizacije. Ključni poslovni procesi (prodaja, nabava, proizvodnja, distribucija). Analiza učinkovitosti opskrbnog lanca. Transakcije u opskrbnom lancu. Organizacijske pretpostavke.
 • Upravljanje opskrbnim lancem
  Razine potpore upravljanju opskrbnim lancem: provedba, planiranje i optimizacija, analiza učinkovitosti. Standardizacija opskrbnog lanca i njezin značaj za učinkovitost upravljanja. Standardi i poznatiji sustavi za potporu upravljanju opskrbnim lancem (Supply Chain Management - SCM) – komparativna analiza i mjesta najveće učinkovitosti (SAP, ORACLE, ARIBA, i2, Manugistics). Povezanost ERP i SCM sustava. Uvođenje SCM sustava. Dinamika upravljanja opskrbnim lancem i mogućnost prilagodbe poduzeća promjenama u opskrbnom lancu. Zavisnost pristupa upravljanju opskrbnim lancem o poziciji u opskrbnom lancu.
 • Elektroničke burze roba i usluga
  Značaj elektroničkih burza roba i usluga (B2B exchanges). Konvergencija burza roba na gobalnom tržištu i analiza industrijskih vertikala. Primjeri poznatijih elektroničkih burza roba i analiza poslovnih modela (MetalExchange, PaperSite). Globalni i lokalni čimbenici razvoja elektroničkih burzi roba. Deregulacija pojedinih segmenata tržišta i utjecaj na razvoj elektroničkih burza roba i usluga.
 • Tehnologije mobilnog poslovanja
  Tehnologije i standardi za potporu mobilnom poslovanju (GSM, GPRS, EDGE, W-CDMA, UMTS, WLAN, Bluetooth, WAP). Komplementarne tehnologije (GPS). Sigurnost mobilnih komunikacija i zaštitni mehanizmi. Brzina prijenosa podataka.
 • Mobilno poslovanje
  Vrste suvremenih mobilnih platformi. Mogućnosti i ograničenja mobilne platforme (ograničenja operacijskog sustava, medija pohrane, brzine). Konvergencija mobilnih platformi. Mobilni uređaj kao dio informacijskog sustava. Programske aplikacije na mobilnim platformama. Vrste mobilnih usluga i poznatiji poslovni modeli. Plaćanje u mobilnom poslovanju. Sigurnost mobilnog poslovanja. Mobilno poslovanje i privatnost.
 • Zakonska regulativa elektroničkog poslovanja
  Problemi Interneta i utjecaj na poslovanje. Regulacija Interneta. Odgovornost za sadržaj. Zaštita privatnosti. Zaštita autorskih prava. Pristup resursima. Ugovaranje usluga na Internetu i temeljni elementi ugovora (Quality of Service – QoS, Service Level Agreement - SLA). Globalno tržište, utjecaj korporacija i određivanje mjesta izvora prihoda, mjesta oporezivanja i odgovornosti. Elektronički potpis, relevantna zakonska regulativa i utjecaj na poslovanje. Temeljni pojavni oblici kriminala na Internetu.
 • Budućnost elektroničkog poslovanja
  Novi poslovni modeli, uvjeti njihove primjene i održivost (Application Service Providing – ASP, Web Services Providing - WSP). Budućnost Interneta, regulacija i oblici prilagodbe kvalitete usluge. Povezivanje tehnologija i njihov utjecaj na poslovanje (povezivanje mobilnih uređaja, GPS sustava, RFID sustava).

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na LMS Moodle sustavu FOI-a
 • Chesher, M.; Kaura, R.; Linton, P. Electronic Business and Commerce. Springer Verlag, 2002.
 • Coupey E. Digital Business: Concepts and Strategies. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2004.
 • Corbitt, B.; Al-Quirim, N. E-Business, E-Government and Small and Medium Size Enterprises: Opportunities and Challenges. Idea Group Publishing; 2004.
 • Jelassi, T.; Enders, A. Strategies for E-business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce (Concept and Cases). Prentice Hall, 2004.
 • McAfee, A. Operating an E-Business. McGraw-Hill/Irwin, 2004.
 • Turban, E.; Lee, J.; Kin, D.; Chung, M. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.

Dopunska literatura

 • Umar, A.; Missier, P. Object-Oriented Client/Server Internet Environments. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.
 • Umar, A. Application (Re)Engineering: Building Web-based Applications and Dealing with Legacies. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.
 • Hohpe, G.; Woolf, B. Enterprise Integration Patterns : Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Addison - Wesley, 2003.
 • Newcomer, E. Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison – Wesley, 2002.
 • Chopra, S.; Meindl, P. Supply Chain Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2003.
 • Chalmtac, I.; Gumaste, A.; Szabo, C. Broadband Services: Business Models and Technologies for Community Networks. John Willey and Sons, 2004.
 • Giaglis, M.G. Mobile Business: Technologies, Applications, and Markets. Butterworth-Heinemann, 2004.
 • May, P. Mobile Commercee. Cambridge university press, Cambridge, UK, 2001.
 • Nansi, S. Mobile Commerce Application. Idea Group Publishing, 2004.
 • Saunders, K.M. Practical Internet Law for Business. Artech House, 2001.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Andročec Darko Laboratorijske vježbe 2 5 1
Gerić Sandro Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 03.07.2020. 11:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh