FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
4. semestar

2013/2014

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni engleski jezik npp:50960

Engleski naziv

Business English Language

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Predložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuPredložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Osobitosti engleskog poslovnog jezika kao jezika struke.
  Proučavanje leksika iz područja marketinga, međunarodne trgovine, računovodstva, financija, bankarstva. Dinamičnost razvoja poslovnog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja u različitim područjima poslovanja. Tvorbene i stilističke osobitosti poslovnog engleskog jezika. Semantičke skupine unutar poslovnog nazivlja. Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Važniji poslovni rječnici na engleskom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • Osnove komunikacije u promociji i marketingu.
  Prodajna komunikacija. Ciljevi komunikacije, komunikacijski proces, publicitet i odnosi s javnošću, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, međunarodni marketing.
 • Multimedijski sustavi.
  Struktura i namjena multimedijskih sustava u poslovanju. Hipertekst. Pretraživanje unutar multimedijskog sustava.
 • Menadžment.
  Upravni i izvršni menadžment. Menadžerske razine u poslovnoj organizaciji. Menadžerske vještine i stilovi. Organizacijska kultura i menadžment. Menadžment i poslovna etika.
 • Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.
  Procjena kulture u određenom socijalnom okruženju. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji. Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Vanjska i unutarnja trgovina
  Ugovaranje uvoznih i izvoznih poslova. Organizacija vanjske trgovine, međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija (faktura, teretnica, tovarni list).
 • Poslovno pregovaranje.
  Poslovni pregovori. Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora.
 • Vođenje sastanaka.
  Sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika. pisanje izvješća. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju. Telekonferencija i videokonferencija u poslovnoj primjeni. Prednosti i nedostaci.
 • Priprema i držanje prezentacije.
  Organizacija pripreme. Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Tipična frazeologija.
 • Održavanje predavanja.
  Vođenje rasprave nakon predavanja i analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • Organizacija i tijek stručnih skupova na engleskom jeziku.
  Sudjelovanje na stručnom skupu na engleskom jeziku. Osnovni nazivi i pojmovi. Organizacijske pripreme, pozivi i obavijesti, prijava za sudjelovanje, tijek sastanka, aktivno praćenje skupa.
 • Osobitosti vokabulara, gramatičkih i komunikacijskih struktura engleskog poslovnog jezika.
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata. Pisanje sažetaka na engleskom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko-semantička analiza sažetka sličnog sadržaja koju su izradili izvorni govornici.

Osnovna literatura

 • Izbor stručnih tekstova iz ekonomskih publikacija na engleskom jeziku.

Dopunska literatura

 • Sweeney, S. English for Business Communication. CUP, 2003.
 • Ashley, A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. OUP, 2003.
 • Powell, M. Presenting in English. LTP, 1998.
 • Goodale, M. Language of Meetings. LTP, 1998.
 • Heller, R.; Hindle, T. Esential Manager's Manual. Dorling Kindersley, 1998.
 • Oxford Business English Dictionary for Learners of English. OUP, 2005.
 • Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, 2000.

Preduvjeti

 • Engleski jezik 1
  Cilj predmeta
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh