FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
6. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Primjena mrežnih servisa i računalnih komunikacija u poslovnim sustavima npp:50974

Engleski naziv

Application of Network Services and COmputer Communications in Business Systems

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Sadržaj predavanja

 • 1. Uvod
 • 2. Temelji računalnih mreža – model funkcijskih slojeva
  2.1 Aplikacijski sloj 2.2 Fizički sloj 2.3 Sloj podatkovne veze 2.4 Mrežni sloj 2.5 Dostavni (transportni) sloj
 • 3. Mrežne tehnologije
  3.1 Lokalne mreže 3.2 Bežične lokalne mreže 3.3 Mrežne okosnice. Mreže velikog dosega. 3.4 Internet
 • 4. Upravljanje mrežama
  4.1 Sigurnost mreža 4.2 Oblikovanje mreža 4.3 Nadzor mreža
 • 5. Odabrane teme
  Odabrane teme (npr. IP telefonija, prijenos multimedijskih sadržaja)

Sadržaj seminara/vježbi

 • SEMINARI
  rješavanje problema u radionicama (workshops wih „case studies“) Popisani su zadaci koje studenti rješavaju samostalno, i rješenja diskutiraju i uspoređuju međusobno uz nadzor i pomoć nastavnika. U svim primjerima obrađuju se slučajevi ostvarenja komunikacije unutar velike tvrtke, i nje i njene okoline putem računalne mreže. Zadane su lokacije na kojima tvrtka ima podružnice u zemlji i svijetu, planovi njenog poslovnog i prostornog širenja, odnosi s poslovnim partnerima, količina i oblik informacija koje se razmjenjuju i drugi parametri potrebni za oblikovanje resursa računalne mreže.
 • Popis zadataka:
  1. Na temelju poslovnog prikaza tvrtke opisati postojeće razine automatizacije uredskog poslovanja i umreženja i ustanoviti koji odjeli najviše trebaju mrežu i zašto. Na temelju poznavanja tipova mreža predložiti najpovoljniji tip mreže i obrazložiti prijedlog. Ako je voditelj odjela za informacijsku tehnologiju i telekomunikacije čovjek dobrih organizacijskih sposobnosti, ali nije stručnjak za informacijsku tehnologiju i telekomunikacije, hoće li to predstavljati problem pri predlaganju rješenja za to područje. Obrazložiti odgovor. 2. Za potrebe uprave koja želi koristiti internet, ali o njemu ne zna gotovo ništa, pripremiti prezentaciju koja će sažeto prikazati tehničke vidove interneta, mrežnih usluga koje on nudi, posebno web-a, te koristi koje može imati poduzeće od primjene tih servisa, posebno u odnosu na konkurentske tvrtke. Treba odgovoriti i na pitanje može li i kako usluga videokonferencija poboljšati upravljanje tvrkom i poboljšanju internih komunikacija. 3. Zadana je konfiguracija postojeće mreže ostvarena telefonskim i zakupljenim vodovima. Poduzeće planira u slijedećih nekoliko godina otvarati nove udaljene odjele i povećati prema pojedinim regijama i inozemstvu podatkovni promet od 200% do 400%. Analizirati postojeću mrežu, otkriti uska grla, izačunati potrebnu propusnost za širenje poslovanja, razmotriti razna rješenja budućeg razvoja. 4. Pripremiti izvještaj voditelju odjela o tipovima sredstava koja se koriste za prijenos podataka i predložiti ona kojima bi se ostvarile nove lokalne mreže. Na temelju informacija o količini dokumenata koji se razmjenjuje između pojedinih udaljenih odjela odrediti potrebne kapacitete vodova između njih. Između nekih lokacija mora se određena količina informacija prenijeti u zadanom kratkom vremenu. Odrediti potrebne kapacitete vodova. Za zadanu konfiguraciju i opterećenje mreže odrediti kašnjenje poruke zadane veličine. Predložiti mjere da se to kašnjenje smanji. 5. Predložiti potokol za prijenos datoteka. Analizirati utjecaj pogrešaka na vrijeme prijenosa. Objasniti kako se postiže prijenos bez pogrešaka. 6. Pripremiti sažetu prezentaciju za voditelja odjela za međunarodno poslovanje o tome kako se može ostvariti slanje i prijem poruka za međunarodno poslovanje, s posebnim osvrtom na standarde koji to omogućuju. Sažeto prikazati funkcije IP i TCP protokola. 7. Predložite konfiguraciju lokalne mreže za novoosnovani odjel. Analizirati moguća uska grla u toj mreži i predložiti promjene konfiguracije, ako se uska grla ostvare. 8. Predložiti konfiguraciju bežične lokalne mreže koja će služiti voditeljima odjela i direktorima tvrtke koji rade u skupu zgrada na centralnoj lokaciji poduzeća. Razmotriti sigurnosne mjere! 9. Predložiti konfiguraciju okosnice mreže koja će povezivate lokalne mreže na centralnoj lokaciji poduzeća. Odredite cijenu izgradnje mreže. Obrazložiti poslovne koristi od povezivanja odvojenih mreža i širenja mreže! 10. Uprava tvrtke traži priključenje na Internet. Što treba poduzeti da se to ostvari (postavljanje web servisa i elektroničke pošte, odabir tehnologija pristupa internetu). Razmotriti razne opcije za ostvarenje (izrada vlasitog rješenja web-a ili „outsourcing“, analiza mogućnosti raznih načina pristupa internetu). 11. Napadnuta je web stranica konkurentske tvrtke (napadači su postavili niz uvredljivih poruka). Izraditi analizu mogućih opasnosti za vlastitu tvrtku, odrediti ciljeve mogućih napada i rizike za tvrtku od svakog tipa napada (obratiti pažnju na razlikovanje napada velikog rizika i malog rizika). Predložiti mjere za kontroliranje sigurnosti za slučaj upada na web stranice, razaranja web stranica i više sile (požar, potres). 12. Mreža poduzeća postala je usko grlo poslovanju. Posao oblikovanja nove mreže je preobiman da bi ga ostvarili sami. Izraditi tender dokumentaciju za izradu ponude za novo rješenje mreže poduzeća. 13. Skicirati jednostavan sustav za nadzor i upravljanje računalnom mrežom poduzeća s prijedlogom potrebne sklopovske (hw) i programske (sw) opreme.

Osnovna literatura

 • FitzGerald, J.; Dennis, A. Business Data Communications and Networking. 8th Edition, John Wiley and Sons, 2006.

Dopunska literatura

 • White, C. Data Communications and Computer Networks: A Business User's Approach. Course Technology, 2006.
 • Kurose, J.F.; Ross, K.W. Computer Networking A Top-Down Approach Featuring the Internet. 3rd edition, Addison Wesley, 2005. (postoji prijevod na srpski)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ivković Nikola Predavanje 4 5 1
Milić Luka Laboratorijske vježbe 2 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh