FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2016/2017
semestar:
6. semestar

2016/2017

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Primjena mrežnih servisa i računalnih komunikacija u poslovnim sustavima npp:50974

Engleski naziv

Application of Network Services and COmputer Communications in Business Systems

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ivković Nikola Laboratorijske vježbe 2 5 1
Predavanje 4 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Primjena mrežnih servisa i računalnih komunikacija u poslovnim sustavima - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Nastava se sastoji od 8 tjedana predavanja, 2 teorijska kolokvija, 4 tjedna laboratorijskih vježbi i 1 kolokvija sa zadacima i gradivom s laboratorija.

Nema uvjeta za dobivanje potpisa niti se evidentira dolazak na predavanja i laboratorijske vježbe.

Studenti stječu pravo na ocjenu ako steknu najmanje 50 bodova na kontinuiranom praćenju.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 1 - teorijski dio40
Kolokvij 2 - teorijski dio40
Kolokvij 3 - laboratorijski dio i zadaci20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 30.0 30.0 40.0 90 +


Primjena mrežnih servisa i računalnih komunikacija u poslovnim sustavima - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Nastava se sastoji od 8 tjedana predavanja, 2 teorijska kolokvija, 4 tjedna laboratorijskih vježbi i 1 kolokvija sa zadacima i gradivom s laboratorija.

Nema uvjeta za dobivanje potpisa niti se evidentira dolazak na predavanja i laboratorijske vježbe.

Studenti stječu pravo na ocjenu ako steknu najmanje 50 bodova na kontinuiranom praćenju.

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća dva modela:

A. Izvanredni studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima. Studenti će biti uključeni u ovaj model, ako izađu na barem jedan kolokvij. Studenti koji izaberu model A će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

B. Izvanredni studenti koji ne mogu izlaziti na kolokvije. Studenti koji izaberu model B neće biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje). Studenti mogu dolazit na predavanja i laboratorijske vježbe.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 1 - teorijski dio40
Kolokvij 2 - teorijski dio40
Kolokvij 3 - laboratorijski dio i zadaci20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 30.0 30.0 40.0 90 +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh