FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
6. semestar

2014/2015

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Izgradnja Web aplikacija npp:50979

Engleski naziv

Web Application Development

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Internet i Web
  Pojam Internata i Weba. Povijest Interneta i Weba. Razvoj Interneta i Weba. Arhitektura Weba. Pojam Web stranice, Web mjesta i Web aplikacije. Protokoli. DNS. HTTP protokol. Struktura poruke zahtjeva i odgovora. Bežična tehnologija.
 • HTML jezik
  Pojam HTML jezika. Povijesni razvoj HTML jezika. Opis sintakse HTML jezika putem DTD. Odnos HTML i XHTML jezika. Primjena HTML jezika za opis i formatiranje sadržaja dokumenta. Odnos preglednika i HTML dokumenta. Osnovne HTML oznake: paragraf, prekid redka, liste, font, veze, slike i sl. Određivanje jezičnih osobina za HTML dokument. Napredne HTML oznake: tablice, obrasci, okviri i sl. Validacija HTML i XHTML dokumenata.
 • Autorski alati za izradu Web stranica i Web aplikacija
  Pojam autorskog alata za Web. Smjernice za razvoj autorskih alata za Web. Osobine autorskih alata za Web. Usporedna analiza autorskih alata za Web.
 • Kaskadne stilske upute - CSS
  Pojam CSS. Povijesni razvoj CSS-a. Osobine blok elemenata. Nasljeđivanje stilskih uputa. Kaskadni stil formatiranja. Smještaj CSS uputa. Korištenje CSS uputa. Jedinice CSS uputa. CSS upute za font, boju, pozadinu, tekst, pravokutnik, klasifikacije, blok elemente i sl. Validacija CSS uputa.
 • Javascript jezik
  Pojam Javascript jezika. Povijesni razvoj Javascript jezika. Statički i dinamički sadržaj stranica. Pasivna i aktivna Web stranica. Jezici skriptiranja. Smještaj Javascript koda. Sintaksa Javascript jezika. Korištenje cookie podataka. Obrada iznimaka. Ugrađeni objekti u središnjem dijelu Javascript jezika. Upravljanje događajima. Događaji i rukovatelji događaja. Ugrađeni objekti za rad s grafičkim korisničkim sučeljem. Objektno-orijentirane osobine.
 • Objektni model dokumenta – DOM
  Pojam objektnog modela dokumenta. Način povezivanja HTML jezika, Javascript jezika i CSS uputa. API funkcije za realizaciju pristupa do pojedinog čvora u dokumentu, dinamičko kreiranje novih čvorova i brisanje postojećih. Osobine Web 2.0. Povijesni razvoj Web 2.0. Pojam AJAX. Principi AJAX rada i korištenja. Struktura objekta XMLHttpRequest.
 • Web dizajn
  Pojam Web dizajna. Dizajn Web stranice i Web mjesta. Elementi Web mjesta. Navigacijski modeli. Uloga boje u dizajnu. Pristupačnost. Integritet i stabilnost dizajna. Definiranje vizualne hijerarhije. Pravila određivanja dimenzije stranice i prostora korištenja. Važnost zaglavlja i podnožja. Tipografija. Urednički stil. Preporuke za korštenje grafika i multimedija.
 • Programiranje na strani poslužitelja
  Pojam i povijesni razvoj programiranja na strani poslužitelja. Taksonomija programskih jezika. Usporedna analiza osobina najkorištenijih programskih jezika.
 • PHP jezik
  Pojam PHP jezika. Povijesni razvoj PHP jezika. Sintaksa PHP jezika. CGI varijable okoline. Rad s datotekama. Obrada iznimaka. Razina izvještavanja o pogreškama. Rukovanje s pogreškama. Evidencija pogrešaka. Rad s email porukama i cookie podacima. Ponovno korištenje koda. Objektno-orijentirane osobine. Rad datumskim i vremenskim podacima, korištenje baze podataka. Konfiguriranje Web poslužitelja. Obrada korisničkih zahtjeva na Web poslužitelju. Kreiranje baze podataka i tablica, korištenje SQL upita. Modeli autentifikacija i autorizacije korisnika, dnevnika rada. Generiranje dinamičkih stranica. Koraci izgradnje Web aplikacije. Primjeri Web aplikacija.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvod u vježbe
  Upoznavanje s tehničkim osobinama kabineta za praktični rad, tehničkom infrastrukturom, načinom rada i provjerom znanja.
 • HTTP i ostali protokoli
  Primjena zamjenskog poslužitelja (proxy) za pregled prometa između korisnika i poslužitelja. Različite varijante konfiguriranja zamjenskog poslužitelja kako bi se promatrao promet pojedine vrste protokola.
 • Osnovne osobine HTML jezika
  Primjena tekstualnog uređivača (notepad) za izradu osnovne stranice s podacima o autoru, njegovom mjestu rođenja i studiranja primjenom osnovnih HTML elemenata. Definiranje osnovnog projekta za vježbe.
 • HTML meta oznake
  Definiranje jezičnih osobina web stranice. Definiranje obnavljanja web stranice s ili bez promjene adrese. Korištenja sređenih i nesređenih lista. Validacima web dokumenta.
 • Tablice i okviri
  Dvodimenzionalno uređenje prostora Web stranice. Upotreba tablica za prostorni smještaj sadržaja. Spajanja redaka ili stupaca u tablici. Relativno ili apsolutno refiniranje širine tablice i/ili stupaca. Dizajnerska dilema: blok elementi ili tablica. Upotreba grupe okvira za definiranje vizualne podjele prostora preglednika. Upotreba internog okvira za povezivanje web stranica. Validacija web dokumenta.
 • Obrasci
  Sastavljanje jednostavnog obrasca za unos podataka u adresar. Primjena elemenata obrasca za realizaciju različitih vrsta izbornika (jedan između ponuđenih, nula do svi između ponuđenih). Primjena padajućeg izbornika s određivanjem vrste izbora (samo jedan ili više). Povezivanje akcija u obrascu.
 • Kaskadne stilske upute – CSS
  Primjeri različitih načina primjene kaskadnih stilskih uputa. Određivanje prioriteta primjene CSS uputa. Primjena CSS uputa za definiranje vizualnog identiteta web stranice i web mjesta. Validacima CSS uputa.
 • Javascript jezik
  Primjena osnovnih jezičnih osobina. Primjena pseudo veza za povezivanje veze s potrebnom akcijom. Primjena ugrađenih objekata grafičkog korisničkog sučelja. Realizacija vremenskog brojača – timera. Kontrola unosa podataka u obrascu. Spremanje lokalnih podataka u cookie. Primjeri gotovih klasa za rad s cookie podacima.
 • Dinamički izbornici
  Povezivanje akcija korisnika s dinamičkim prikazom sadržaja. Primjeri gotovih klasa za realizaciju dinamičkih izbornika. Načini relizacije personalizacije osobina korisničkog rada.
 • Uvod u PHP
  Načini korištenja PHP-a. Realizacije jednostavne web stranice. Preuzimanje podataka o osobinama poslužitelja i računala korisnika. Povezivanje obrazaca s programskim kodom za kontrolu unešenih podataka i njihovu obradu.
 • PHP i okolina
  Korištenje datoteka za jednostavno pohranjivanje i čitanje podataka. Korištenja baza podataka za realizaciju poslovnih funkcija. Slanje email poruka.
 • Autentifikacija, autorizacija i dnevnik rada
  Različite osnove za autentifikaciju: web poslužitelj, cookie, sesija. Realizacija autentifikacije s bazom podataka i sesijom za osnovni projekt. Realizacija jednostavnog model autorizacije s grupama korisnika za osnovni projekt. Vođenje dnevnika rada s bazom podataka za osnovni projekt. Integracija i testiranje osnovnog projekta. Primjeri sličnih projekata.

Osnovna literatura

 • Welling, L.; Thomspon, L. PHP and MySQL Web Development. 2nd Edition, Sams Publishing, 2003.
 • Lynch, P.J.; Horton, S. Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites. 2nd Edition, Univ Press, March 2002.

Dopunska literatura

 • Goodman, D. Dynamic HTML: The Definitive Reference. 2nd Edition, OReilly, 2002.
 • Flanagan, D. JavaScript: The Definitive Guide. 4th Edition, O'Reilly, 2001. Web stranice programske opreme, strukovnih organizacija i sl.

Preduvjeti

 • Baze podataka
  Cilj kolegija je da upozna studente s tehnologijom baza podataka i njenom primjenom u izradi poslovnih aplikacija.
 • Programiranje
  Cilj predmeta
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ševa Jurica Laboratorijske vježbe 3 5 2
Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 16:00 Zabok (fizički u centru)
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 15.07.2020.
Opis: u 16:00 Sisak i Križevci (online)
Prijava do: 12.07.2020. 23:59
Odjava do: 14.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh