FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Informatika npp:46643

Engleski naziv

Informatics

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet i objašnjenje načina rada
 • Povijesni razvoj komunikacije i prijenosa spoznaje među subjektima u komuniciraju.
  Pojam i uloga komunikacijskog sustava u opisu realnih sustava; komunikacijski sustav kao podloga izgradnje informacijskog sustava. Pojam podatka, informacije te materijalizacija zapisa na nosiocima podatkovnog sadržaja.
 • Pojam informacijskog sustava.
  Elementi informacijskog sustava; materijalna potpora, programska i organizacijska potpora, ljudski resursi, mrežna infrastruktura i podatkovni sadržaj. Osnovne karakteristike poslovnih sustava u suvremenim uvjetima, veliki broj zasebnih dijelova, dinamičnost promjena, složenost odnosa i veza i sve veća prostorna raspršenost dijelova. Funkcije informacijskog sustava, cilj i razlozi izgradnje informacijskog sustava. Veza informacijskog i komunikacijskog sustava, povezanost organizacijskog i informacijskog sustava, pretpostavke uvođenja i primjene informacijskog sustava, zavisnost razvoja organizacijskog sustava o postojanju i organiziranosti informacijskog sustava.
 • Princip rada računala i osnovni dijelovi računala.
  Digitalni način zapisivanja podataka, kodiranja u računalu, pojmovi: bit, bajt, strojna riječ. Način zapisivanja sadržaja u radnom spremniku. Osnovni princip rada računala, osnovni elementi računalnog sustava, školsko računalo, ulazne jedinice, izlazne jedinice, središnja jedinica, vanjska memorija, radna memorija, procesor, registri, takt rada procesora, uloga sabirnice u radu računala. Pojam instrukcije, vrste instrukcija, osnovni dijelovi instrukcije. Vanjska memorija; magnetski mediji, magnetska vrpca, čvrsti disk, disketa, tehnologija zapisa sadržaja. Optička memorija, tehnologija i organizacija fizičkog zapisa, CD ROM, CD RW, DWD. Trajnost zapisa na pojedinim medijima. Monitor, vrste, princip rada, način realizacije točke (piksela), rezolucija, veličina monitora, brzina osvježavanja slike. Skener, vrste (ručni, stolni, protočni, posebne vrste), namjena, princip rada. Pisači, pisači s udarcem (opis svih pisača s udarcem), pisači bez udarca (termo, tintni, laserski).
 • Sustavska programska potpora i programiranje.
  Pojam programskog proizvoda, programski sadržaji potrebni za rad računala, elementi sustavske programske podrške, funkcije operacijskog sustava. Pojam programskih jezika, elementi programskog jezika, generacije programskih jezika, vrste programa prevoditelja, programi prevoditelji, koraci prevođenja kompilatora, koraci prevođenja interpretiranjem, rezultat kompiliranja i interpretiranja. Životni ciklus programskog proizvoda, metode razvoja programskih proizvoda, osnovne logičke strukture . Pojam datoteke, vrste datoteka. Baze podataka, relacijske baze, skladišta podataka i dimenzijske baze podataka
 • Načini prikazivanja rezultata obrade.
  Tekstualno prikazivanje sadržaja, uključivanje zvuka u opis i prikaz sadržaja, grafičko prikazivanje, multimedija u prikazu sadržaja. Pojam multimedije, multimedija kao tehnologija, multimedija kao komunikacijski fenomen, razvoj multimedijskih sustava komuniciranja, hipertekst i hipermedija za nelinearno kretanje sadržajem. Tehnološki preduvjeti za primjenu multimedijskih sadržaja, računalni dodaci za doživljaj prividne stvarnosti kao realne pomoću osnovnih ljudskih osjetila. Multimedija u prikazivanju i povezivanju činjenica u funkciji učenja, multimedija kao uvjet efikasne realizacije cjeloživotnog učenja, multimedijski opis realnog sustava u zamjenu za pojmovnu sliku opisa realnog sustava.
 • Elementi sustava digitalnog komuniciranja,
  Elementi sustava digitalnog komuniciranja, prijenos podataka u mreži računala, tehnološki aspekti mreže računala, potrebni elementi za izgradnju mreže računala, računala, komunikacijski kanali, komunikacijski adapteri, Primjena informacijske tehnologije u poslovanju 14 komunikacijski protokoli, operacijski sustav za upravljanje mrežom. Vrste mreža računala, lokalne mreže, regionalne
 • Pojam Internet komunikacije,
  Pojam Internet komunikacije, nastanak i razvitak Interneta, princip rada Interneta, obilježja Interneta, elementi i topologija Interneta, Internet servisi i njihova primjena u poslovanju. Internetski servisi, elektronička pošta, diskusijske skupine, distribucijske liste, prijenos podataka na daljinu. Web infrastruktura, područja primjene, daljnji razvoj Interneta. Uvjeti Internet poslovanja, razvoj i područja primjene. Sustavi i načini za pronalaženja podataka na Internetu, tematski katalozi, tražilice, načini postavljanja upita pomoću tražilica, osnovni logički operatori, postavljanje fraza na tražilice, zamjenski operatori, strukturno pretraživanje, pretraživanje po vrstama datoteka, metatražilice, alternativni načini pretraživanja, strategije pretraživanja, vrednovanje pronađenih sadržaja, prema instituciji, prema poznatom i priznatom autoru, prepoznavanje referentne literature. Primjena Internet tehnologije u funkciji učenja
 • Primjena informacijskih sustava u poslovnom sustavu.
  Vrste informacijskih sustava informacijski sustavi u pojedinim poslovnim područjima, informacijski sustav u području financija i računovodstva, proizvodni informacijski sustavi, informacijski sustavi nabave, informacijski sustavi prodaje, kadrovski informacijski sustavi. Pristup izgradnji informacijskog sustava, životni ciklus informacijskog sustava, faze izgradnje informacijskog sustava. Temeljni pojmovi elektroničkog poslovanja koje je uvjet za suvremeno poslovanje i ostvarivanje organizacije u suvremenim uvjetima, faze razvoja elektroničkog poslovanja, poslovanje tvrtke s tvrtkom (B2B), poslovanje tvrtke s krajnjim korisnikom (B2C), poslovanje krajnjeg korisnika s tvrtkom (C2B), poslovanje krajnjeg korisnika s krajnjim korisnikom (C2C). Primjena računala u optimizaciji poslovnih procesa, simulacija poslovnih procesa kao uvjet potpore poslovnom odlučivanju, sustavi za optimiranje i upravljanje projektima.
 • Uvod u zaštitu informacijskih sustava.
  Pojam zaštite informacijskog sustava, pojam sigurnosti informacijskog sustava, razlozi izgradnje sustava zaštite informacijskog sustava, pojam kompjutorskog kriminala, izvori i oblici prijetnji informacijskom sustavu, priroda kao izvor prijetnje, čovjek s atribucijom namjernosti, čovjek s atribucijom nenamjernosti, tehnička sredstva kao izvor prijetnji.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvod u vježbe i osnove rada s operacijskim sustavom Windows.
  Upoznavanje s tehničkim osobinama kabineta za praktični rad, tehničkom infrastrukturom, načinom rada i provjerom znanja. Resursi računala - diskete, diskovni resursi, popis medija za pohranu podataka. Prilagođavanje radne površine. Kreiranje i brisanje kazala, datoteka, prečica. Organizacija kazala i datoteka. Alati za arhiviranje i dearhiviranje datoteka i kazala. Rad u lokalnoj mreži - mapiranje udaljenog diska, korištenje udaljenog diska. Pretraživanje resursa računala i lokalne mreže. Sustav pomoći.
 • Osnove rada s aplikacijom MS Word
  Prvi susret s aplikacijom MS Word - osnovni ekran, izbornici, trake alata, ravnalo i statusna linija, miš, naredbe. Rad s dokumentom - kreiranje novog dokumenta, otvaranje postojećeg dokumenta, spremanje dokumenta u datoteku, izlaz iz programa. Pogledi na dokument, rad s više dokumenata i podijeljenim ekranom. Rad s tekstom - unos teksta i ispravljanje pogrešaka, kretanje kroz dokument, označavanje teksta, kopiranje i premještanje teksta, traženje i zamjena teksta, izrada kratica, fontovi. Oblikovanje dokumenta poslovnog sustava tabulatori, okviri i sjenčanja, numerirane liste i natuknice, višestupčasti dokument. Umetanje posebnih objekata u dokument - ubacivanje prekida i razdjeljivanje stranica, odvojeno formatiranje stranica (sekcije), numeriranje stranica, izrada zaglavlja i podnožja stranice, izrada fusnota, ubacivanje posebnih znakova, ubacivanje okvira i objekata (slike, jednadžbe, dijagrami). Priprema dokumenta za ispis - podešavanje postavki dokumenta i pisača, pregled dokumenta prije ispisa, ispis dokumenta.
 • Rad s tablicama i priprema dokumenta za ispis u MS Wordu
  Rad s tablicama - izrada nove tablice, unos podataka i rad s tablicama, izmjena tablice, oblikovanje tablice, operacije nad tablicom (sortiranje tablica, računanje u tablicama – formule), pretvaranje tekstualnih lista u tablice i obrnuto.
 • Napredno uređivanje teksta u MS Wordu.
  Uređivanje dokumenata korištenjem stilova - korištenje stilova, kreiranje i izmjena stila, rad s galerijom stilova. Oblikovanje složenog dokumenta - kreiranje Internet poveznica, izrada tablice sadržaja, izrada indeksa pojmova, izrada popisa slika, jednadžbi,
 • Izrada grafova i crtanje u MS Office aplikacijama.
  Izrada grafova - temeljem tablica u Wordu, povezivanjem na vanjske izvore (Excel, tekstualne datoteke, ...). Izrada crteža (zajedničko za sve MS Office aplikacije), alatna traka za crtanje
 • Osnove rada s aplikacijom MS Excel.
  Osnove rada u Excelu - početak rada s programom (osnovni ekran, izbornici, radna bilježnica, trake s alatima, statusna traka, traka za unos formula), odabir naredbi i alata, osnovni rad u workbooku (kretanje radnim listom, kretanje radnom bilježnicom, umetanje i brisanje radnog lista, premještanje i kopiranje radnog lista), zaglavlja redaka i stupaca, markice radnih stranica, selektiranje, formatiranje stranice, iskočni izbornici. Osnove editiranja dokumenta - editiranje radne stranice, upravljanje datotekama (snimanje, brisanje, zaštita, pronalaženje), ubacivanje stupaca i redaka, različiti oblici kopiranja sadržaja ćelija, imenovanje ćelija
 • Oblikovanje tablica u MS Excelu i priprema dokumenta za ispis.
  Oblikovanje tablica (unos podataka, formatiranje tablica – rubovi, pozadine, prijelomi, ...). Formatiranje stranice (margina, zaglavlja, podnožja), prilagodba za ispis (ispisivanje dokumenata, uređivanje izgleda stranice za ispis, pregled dokumenta prije ispisa).
 • Izrada formula u MS Excelu.
  Rad s formulama - operatori u formulama, adrese u formulama, vrste formula, unos formula, prikaz pogrešaka u formulama. Funkcije - naredba AutoSum, alat Function Wizard, kategorije funkcija, argumenti funkcija (adrese ćelija, konstante, povratne vrijednosti drugih funkcija). Relativno i apsolutno adresiranje - učinak kod kopiranja formula.
 • Grafikoni u MS Excelu.
  Izrada grafikona - kreiranje grafikona, promjene podataka u grafikonu, formatiranje grafikona, tipovi grafikona. Povezivanje sadržaja s ostalim Office alatima.
 • Temelji Internet tehnologije.
  Osnovi korištenja interneta i Internet servisa. Microsoft Office Outlook, Internet Explorer, Google, e-mail, Diskusijske grupe.

Osnovna literatura

 • Šehanović, J., Hutinski, Ž.; Žugaj, M. Informatika za ekonomiste. Ekonomski fakultet Pula, Pula, 2002.

Dopunska literatura

 • Skupina autora, Poslovno računarstvo. Znak, Zagreb, 1998. Priručnici programskih alata iz programa vježbi.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Balaban Igor Laboratorijske vježbe 1 1 3
Laboratorijske vježbe 2 2 3
Hutinski Željko Predavanje 4 5 1
Zlatović Miran Laboratorijske vježbe 1 1 3
Laboratorijske vježbe 2 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh