FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Programiranje npp:46650

Engleski naziv

Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja

Sadržaj predavanja

 • Osnovni pojmovi u programiranju.
  Računalni programi. Klasifikacija viših programskih jezika. Povijest viših programskih jezika. Prevodioci i interpreteri. Strukturno programiranje. Algoritmi i strukture podataka. Pseudokod. Značajke vizualnog programiranja. Prozori. Događaji u programu. Programiranje pogonjeno događajima.
 • Jednostavni Visual Basic program.
  Upoznavanje s alatom i načinom rada. Glavni prozor programa. Elementi programskog prozora. Gumb. Naredba za ispisivanje u prozor poruke. Program 1: ispisivanje teksta na zaslon. Polja za unos. Imenovanje. Program 2: Zbrajanje dvaju cijelih brojeva.
 • Varijable i brojčani tipovi podataka u programskom jeziku Visual Basic.
  Značenje varijabli u računalnom programu. Tipovi podataka u programskom jeziku. Cjelobrojni podaci. Naredbe za učitavanje podataka s tipkovnice. Program 3: učitavanje i ispisivanje varijable. Podaci s pomičnim zarezom. Funkcije round i int. Program 4: konverzija između cjelobrojnih podataka i podataka s pomičnim zarezom.
 • Aritmetika
  Aritmetičke operacije i operatori. redoslijed izvođenja aritmetičkih operacija. Aritmetički izrazi. Program 5: izračunavanje površine trokuta. Program 6: izračunavanje korijena kvadratne jednadžbe.
 • Selekcije
  Logički tip podataka. Operatori uspoređivanja. Jednostavni logički izrazi. Logički operatori. Složeni logički izrazi. Selekcije. Selekcija tipa If-Then. Program 7: provjera djeljivosti zadanog broja s jednim brojem. Program 7.a: provjera djeljivosti zadanog broja s dva broja. Selekcije tipa If-Then-Else i If-Then-Else-If. Program 8: upis ukupnog broja bodova studenta na kolegiju Programiranje i ispis prolaz/pad. Program 9: upis ukupnog broja bodova i ispis ocjene.
 • Iteracije
  Iteracija tipa For-To-Next. Program 10: ispisivanje prvih n prirodnih brojeva. Klauzula Step. Program 10.a: ispisivanje prvih n parnih brojeva. Program 10.b: ipisivanje prvih n prirodnih brojeva obrnutim redoslijedom. Iteracija tipa While. Program 11: pronalaženje najveće zajedničke mjere dvaju prirodnih brojeva. Varijacija Do While-Loop iteracije tipa While. Iteracija tipa Do Until-Loop. Naredba Exit. Program 12: unošenje brojeva sve do unosa nule (0). Ugnježđene iteracije. Program 13: program za ispis prvih n prostih brojeva.
 • Znakovni i datumski tipovi podataka.
  Definicija znakovnih podataka. Operacije nad znakovnim podacima. Funkcije za rad s znakovnim nizovima. Program 14: upis imena i prezimena te njihovo razdvajanje u dvije varijable. Konverzija između znakovnih i brojčanih podataka. Program 15: program koji za zadani broj ispisuje znak kojem je zadani broj ASCII kod. Datumski tip podataka. Funkcije za rad s datumima. Program 16: program koji na temelju zadanog datuma rođenja izračunava starost u godinama, mjesecima i danima.
 • Polja
  Definicija polja. Način deklariranja polja. Pristup elementima polja. Program 17: traženje minimalnog i maksimalnog elementa polja. Program 18: linearno pretraživanje polja. Višedimenzionalna polja. Program: Zbrajanje i množenje matrica.
 • Potprogrami
  Funkcije i procedure. Pozivanje potprograma. Povratna vrijednost i povratak iz potprograma. Generiranje slučajnih brojeva. Program 17: igra s kockama.
 • Sortiranje i pretraživanje polja
  Jednostavno sortiranje zamjenom. Program 18: sortiranje zamjenom. Sortiranje umetanjem. Program 19: sortiranje umetanjem. Mjehuričasto sortiranje. Program 20: mjehuričasto sortiranje.
 • Izrada cjelovitog projekta
  Projekt 1: Upisati studente i njihove ocjene na vježbama i predavanjima. Za svakog studenta izračunati prosječnu ocjenu i krajnju ocjenu. Izraditi statistiku prolaznosti i ocjena iz kolegija. Otvaranje novih prozora. ListBox. Grafički elementi prozora. Korištenje grafičkih prikaza za prikazivanje vrijednosti polja.

Osnovna literatura

 • Prince, A. Beggining with visual Basic.Net. Murach, 2002.
 • Lipljin, N. Programiranje 1. TIVA-FOI, 2000.

Dopunska literatura

 • Sebesta, R.W. Concepts of Programming languages. 6th ed. Addison-Wesley, 2002.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mladen Laboratorijske vježbe 3 5 3
Lovrenčić Alen Predavanje 3 5 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00 Varaždin (Online) i Zabok (Online)
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00 Varaždin (Online) i Zabok (Online)
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh