FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Ured i uredsko poslovanje npp:46652

Engleski naziv

Office and Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka

Sadržaj predavanja

 • Uvodno predavanje
  Upoznavanje studenata s načinom izvođenja nastave, sadržajem predavanja, načinom praćenja rada studenata tijekom cijelog semestra te načinom polaganja ispita.
 • Definicija ureda i uredskog poslovanja
  Definicija pojma ured i uredsko poslovanje. Ciljevi uredskog poslovanja. Važnost ureda i uredskog poslovanja u poduzeću. Proces automatizacije uredskog poslovanja. Razvoj ureda kroz povijest. Analiza postojećeg stanja – kompetencije ljudi, računalna oprema, organizacija rada.
 • Funkcije, načela, značaj i preduvjeti uredskog poslovanja
  Uredske aktivnosti i vrste poslova, domena uredskog poslovanja. Načela uredskog poslovanja. Funkcije uredskog poslovanja. Uredski poslovi – ljudi, znanja, organizacijski i tehnološki okvir. Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja. Vrednovanje ureda.
 • Norme i standardi u ergonomiji i ergonomija radne okoline
  Definicija ergonomije. Domena ergonomije. Vrste ergonomije. Povijest razvoja ergonomije. International Ergonomic Association (IEA). Standardi vezani uz ergonomiju. ISO, MPR, SWEDAC, TCO, IEC, CEN, CIE, VESA. Hrvatska i norme u ergonomiji. Ergonomija radne okoline. Osnovni principi ergonomije u uredu. Ergonomski uređen ured. Ergonomija računalne i programske opreme. Bolesti koje uzrokuje rad u uredu, RSI, CTS, CTD.
 • Modeli, tipovi i vrste ureda
  Definicija modela. Različiti modeli ureda. Tipovi ureda. Rutinski i nerutinski ured. Perspektive ureda: analitička i interpretativna perspektiva. Vrste ureda.
 • Komuniciranje u digitalnom, virtualnom i mobilnom uredu
  Dokumenti u uredu. Vrste dokumenata. Kreiranje uredskih dokumenata. Obrada uredskih dokumenata. Distribucija uredskih dokumenata. Računalom podržano uredsko komuniciranje i poslovanje. Karakteristike digitalnog ureda. Virtualna organizacija, virtualni ured, virtualni timovi. Mobilno poslovanje i mobilni ured.
 • Arhiviranje i zaštita uredskih dokumenata
  Arhivski sustav, elementi arhivskog sustava, ciljevi arhiviranja uredskih dokumenata. Vrste arhiviranja, njihove prednosti i nedostaci. Zakonska regulativa arhiviranja uredskih dokumenata. Preventivne mjere zaštite ISa. Fizička zaštita IS-a. Elektronička zaštita IS-a. Razine sigurnosti i zaštite IS-a.
 • Postupci informatizacije različitih sustava uredskog poslovanja
  Informacijski sustavi u uredskom poslovanju. Vrste uredskog IS-a. Elementi uredskog IS-a. Način funkcioniranja i obilježja uredskog IS-a. Epohe razvoja uredskog IS-a. Uredsko poslovanje u upravnim tijelima. Primjena uredskog IS-a u različitim djelatnostima. Integracija uredskog poslovanja. Zakonska regulativa u području uredskog poslovanja.
 • Telekomunikacijski sustav i telematički servisi
  Definicija pojma telematike, telematičkog sustava i telematičkih servisa. Informacijska i telekomunikacijska revolucija. Razvoj telefonskog prijenosa. Podjela telekomunikacijskih sustava: smjer kretanja signala, sudionici u komunikaciji, vrste informacije, oblik komuniciranja. Vrste telematičkih servisa. Multimedija u uredu, buduće multimedijske usluge i aplikacije.
 • Primjena Interneta, fiksne i radio mobilne telefonije u uredu
  Ured bez papira. Internet u uredu. Fiksna telefonija u uredu. Mobilna telefonija u uredu. Pregled radiomobilnih sustava. Ured budućnosti.

Sadržaj seminara/vježbi

 • PowerPoint
  Načini izrade prezentacije u MS PowerPointu. Stvaranje prezentacije pomoću opcije New blank presentation. Stvaranje prezentacije pomoću opcije New from template. Stvaranje prezentacije pomoću opcije New from Auto Content wizard. Pregledi u PowerPointu. Kretanje po prezentaciji u Slide showu. Stvaranje novih slideova, duplikata slideova. Umetanje slideova iz postojećih prezentacija. Stvarenje i umetanje slideova na temelju wordovog dokumenta. Načini promjene korištenih boja na prezentaciji, format Placeholder. Podešavanje opcije Master: Slide Master, Handout Master, Notes Master. Dvije osnovne vrste slideova u Masteru, dijelovi naslovnog slidea u masteru i njihovo uređivanje, dijelovi drugog slidea u Masteru i njihovo uređivanje. Umetanje Sumarry slidea. Umetanje akcijskih tipaka na slideove i definiranje njihovih postavki. Dodavanje i uređivanje različitih vrsta animacija. Animacija teksta, animacija slike, animacija dijagrama, animacija filma. Automatizacija izvođenja prezentacije. Dodjeljivanje vremena trajanja slidea: manualno i automatski. Opcija Set up show: način izvođenja prezentacije, poštivanje animacija i dodijeljenog zvuka, odabir slideova za prezentiranje, način izvođenja prezentacije. Mogućnost korištenja multiplog monitora.
 • Access-tablice
  Teorijski uvod u pojam baze podataka i sustav za upravljanje bazom podataka-Access. Otvaranje nove baze u Accessu. Stvaranje tablice u Accessu pomoću Wizarda i opcije entering data (usporedba s Excelom). Dodavanje novih zapisa u tablicu, kretanje po tablici. Stvaranje tablice pomoću konstrukcijskog pregleda. Karakteristike različitih vrsta podataka: Memo, Text, Number, AutoNumber, Date/Time, Yes/No, OLE Object, Hyperlink, Lookup Wizard. Definiranje različitih postavki polja tablica. Definiranje formata unosa određene vrijednosti u definirano polje, određivanje načina ispisa unesene vrijednosti, definiranje ispisa naziva polja/stupca, Postavljanje pretpostavljane vrijednosti ćelije u određenom polju, definiranje pravila koje se moraju poštivati prilikom unosa podataka u određeno polje, postavljanje poruke o pogrešci. (Ne)Dozvoljavanje unošenja zero vrijednosti, indeksiranje polja. Vrste pregleda tablica. Sortiranje podataka, korištenje filtra.
 • Access-upiti
  Svrha izrade upita: sortiranje podataka, selekcija podataka, kombiniranje podataka i generiranje novih podataka na temelju postojećih. Načini izrade upita. Stvaranje novog upita u konstrukcijskom pregledu. Odabir izvoda, definiranje ključeva izvora, povezivanje izvora, opcija Join Properties. Jednostavni i složeni upiti. Sortiranje podataka pomoću polja Sort, selekcija podataka pomoću polja Criteria i Or. Definiranje uvjeta u polju Criteria za različite tipove podataka. Stvaranje Parametarskog upita, definiranje ograničenja za parametre i upisivanje parametara. Spajanje dva i više polja u upitu. Opcija Totals i njegove funkcije za zbrajanje, prebrojavanje, minimalnu i maksimalnu vrijednost, standardnu devijaciju i varijancu, grupiranje podataka, posljednja i prva unesena vrijednost. Stvaranje i korištenje Crosstab upita.
 • Access-maske
  Stvaranje maske pomoću konstrukcijskog pregleda. Korištenje dodatnih prozora u maski: Properties, Field List, Toolbox. Dodjeljivanje izvora maski. Stvaranje novih objekata na maski. Prenošenje objekata iz izvora na površinu maske. Definiranje različitih postavki objekata maske. Umetanje, brisanje i promjena podataka u tablici pomoću maske u Form viewu. Pretvaranje jedne vrste objekta u drugu. Definiranje i postavke objekta: Text box, List box i Combo box. Povezivanje na polje tablice ili upita koje nije izvor maske. Stvaranje podmaske. Umetanje podmaske u glavnu masku. Povezivanje podmaske s glavnom maskom. Korištenje single i continuos maske.
 • Access-izvještaji
  Stvaranje izvještaja u konstrukcijskom pregledu. Vrste Headera i Footera koji se koriste u izvještaju. Definiranje izvora izvještaja. Sortiranje i grupiranje podataka u izvještaju. Ispisivanje rednog broja, broja stranica i vrijednosti rezultata nekih operacija (sumiranja, vrijednosti polja, prebrojavanja) pomoću Expression Buildera.
 • Access-makro naredbe
  Stvaranje makro naredbe: događaj, akcija, argumenti akcije, uvjeti. Korištenje, značenje, parametri i objašnjenja najčešće korištenih akcija u makro naredbama. Autoexec makronaredba.
 • Infopath
  Uvod u Infopath. Stvaranje obrazaca: novi obrazac, prema predlošku i editiranje postojećeg obrasca. Izgled, kontrola, izvor, pregledi i publiciranje obrazaca. Popunjavanje obrazaca i njihova diseminacija. Povezivanje Infopatha s ostalim alatima MS Office sustava.
 • Sustav za upravljanje dokumentima - InDMS i InQMS(
  Uvod u InDMS. Osnove rada. Skeniranje dokumenata, preuzimanje i pohrana dokumenata. Indeksiranje i dohvat dokumenata. Definiranje pristupa dokumentima i zaštita dokumenata. Uvod u sustav za upravljanje znanjem i dokumentima ISO sustava – InQMS.

Osnovna literatura

 • Burton, S.; Shelton, N. Procedures for the Automated Office. 6th Edition, Pearson, Prentice Hall, 2005.
 • V. Srića, A. Kliment, B. Knežević, Uredsko poslovanje – strategija i koncepti automatizacije ureda, SinergijA, nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

 • M. E. Oliverio, W. R. Pasewark, B. R. White: The Office: Procedures and Technology, South-Western Educational Pub, 2006.
 • A. J. Sellen, R. H. R. Harper: The Myth of the Paperless Office, The MIT Press, 2003
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 1 1 3
Laboratorijske vježbe 7 2 3
Sabati Zvonimir Predavanje 3 5 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2020.
Opis: u 16:00 Križevci, Sisak, Zabok (Online)
Prijava do: 06.09.2020. 23:59
Odjava do: 08.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh