FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje znanjem npp:46656

Engleski naziv

Knowledge Management

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj kolegija je da osposobi studente za razumijevanje teorije, prakse, alata i tehnika upravljanja znanjem i da pomogne studentima u ostvarenju uspješne karijere u profitnim i neprofitnim organizacijama. Osim toga, studenti će naučiti odrediti infrastrukturne zahtjeve za upravljanje intelektualnim kapitalom u organizacijama.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka

Sadržaj predavanja

 • Uvod u upravljanje znanjem
  Povijest upravljanja znanjem. Što je upravljanje znanjem: osnovni pojmovi, definicije. Evolucija upravljanja znanjem. Od upravljanja informacijama do upravljanja znanjem. Važnost upravljanja znanjem. Motivacija za uvođenje upravljanja znanjem u organizaciju. Središnje teme upravljanja znanjem. Primjer domena u kojima se uvodi upravljanje znanjem s naglaskom na poslovanje.
 • Osnovno o znanju
  Što je znanje: osnovni pojmovi, definicije. Podatak, informacija i znanje. Objektivni i subjektivni pogled na znanje. Tipovi znanja: proceduralno i deklarativno znanje; tacitno (prešutno) i eksplicitno znanje; opće i specifično znanje (tehnički i kontekstualno specifično znanje), jednostavno i složeno znanje; znanje za podršku, taktičko i strateško znanje; makroskopsko i mikroskopsko znanje, kulturološko znanje. Kombinacija tipova znanja. Problemi Primjeri različitih tipova znanja u organizacijama
 • Karakterizacija znanja
  Znanje i ekspertiza. Asocijacijska, motorička i teorijska ekspertiza. Smještaj znanja: znanje u ljudima, artefaktima i organizaciji. Karakteristike znanja: eksplicitnost, kodificiranje, podučivost, specifičnost. Ciklus znanja u procesu kreiranja i korištenja znanja. Znanje i informacijski zahtjevi. Znanje i inovacija. Znanje o znanju: O1 [znamo što znamo], O2 [znamo što neznamo], O3 [ne znamo što znamo], O4 [ne znamo što ne znamo]. Mogući svjetovi: fizički svijet, konceptualni svijet, emotivni svijet.
 • Procesi upravljanja znanjem
  Otkrivanje znanja: kombinacija i socijalizacija. Formaliziranje i čuvanje znanja: eksternalizacija i internalizacija. Organizacija i dijeljenje znanja: socijalizacija, izmjena, neformalni i formalni kanali. Primjena znanja: smjernice i rutine.
 • Mehanizmi i tehnologije upravljanja znanjem
  Umjetna inteligencija: sustavi temeljeni na pretraživanju, sustavi temeljeni na znanju, sustavi temeljeni na ograničenjima, zaključivanje temeljeno na modelima, neizrazita logika. Zaključivanje temeljeno na pravilima i slučajevima. Baze podataka. Računalno podržane simulacije. Sustavi za planiranje resursa. Repozitoriji. Forumi.
 • Sustavi upravljanja znanjem
  Sustavni pristup upravljanju znanjem: analiza sustava, životni ciklus sustava, razvoj sustava upravljanja znanjem, nadgledanje i vrednovanje. Alati za upravljanje znanjem. Povezanost procesa, mehanizama i tehnologija. Sustavi za otkrivanje znanja: socijalizacija (tacitno znanje), rudarenje podataka, otkrivanje znanja na Webu. Sustavi za formaliziranje i čuvanje znanja: priče (tacitno znanje), prikaz znanja različitim formalizmima, zaključivanje temeljeno na kontekstu, učenje promatranjem. Sustavi za organizaciju i dijeljenje znanja: barijere, tipovi sustava, sustavi za lociranje ekspertize, sustavi za dijeljenje tacitnog znanja. Sustavi za primjenu znanja: tipovi sustava.
 • Semantičko modeliranje
  Akvizicija znanja. Pretvaranje tacitnog znanja u eksplicitno. Manualne tehnike prikupljanja znanja. Automatiziranje procesa prikupljanja znanja. Procjena potreba korisnika. Problem modeliranja. Model upravljanja znanjem. Koncepti i konceptualne mreže. Taksonomije: klasifikacija, agregacija, generalizacija. Semantičke mreže i okviri. Ontologije. Organizacijska memorija. Mapiranje uma.
 • Infrastruktura upravljanja znanjem
  Organizacijska kultura. Organizacijska struktura. Infrastruktura informacijske tehnologije. Općepoznato (zajedničko) znanje. Fizičko okruženje. Upravljanje promjenama. Elementi implementacije upravljanja znanjem: procesi, organizacijska dinamika, informacijska tehnologija. Identifikacija nekih mitova o odnosu informacijske tehnologije i upravljanja znanjem.
 • Organizacijski utjecaji upravljanja znanjem
  Utjecaj upravljanja znanjem na ljude: učenje (eksternalizacija, internalizacija, socijalizacija, interesne grupe) i prilagodljivost zaposlenika, zadovoljstvo poslom. Utjecaj upravljanja znanjem na procese: ekonomičnost, učinkovitost, inovativnost. Utjecaj upravljanja znanjem na proizvode i usluge: dodavanje vrijednosti proizvodima (poboljšanje), proizvodi temeljeni na znanju. Utjecaj na organizacijski učinak: neposredni učinak (povratak ulaganja), posredni učinak (povećanje broja istovrsnih i povećanje razlnovrsnosti proizvoda, kompetitivna prednost).
 • Čimbenici koji utječu na upravljanje znanjem
  Različiti načini utjecaja na rješenja upravljanja znanjem. Univerzalni pogled na upravljanje znanjem. Uvjetovani (kontekstualni) pogled na upravljanje znanjem. Kontekstualni čimbenici (procesi, sustavi, metode i tehnologije) i rješenja. Kategorije kontekstualnih čimbenika: karakteristike znanja (tipovi znanja, učinci na procese upravljanja znanjem), karakteristike zadatka (neizvjesnost i međuovisnost zadataka, učinci na procese upravljanja znanjem), karakteristike organizacije i okoline (veličina organizacije, poslovna strategija, nesigurnost okoline). Identifikacija odgovarajućih rješenja upravljanja znanjem prema čimbenicima. Primjer.
 • Procjena upravljanja znanjem u organizaciji
  Razlozi procjene. Važnost procjene. Vrijeme procjene: procjena na početku i kraju projekta upravljanja znanjem, periodična procjena. Tipovi procjene: kvalitativna i kvantitativna procjena. Procjena rješenja upravljanja znanjem: opseg primjene procesa upravljanja znanjem, podržanost procesa tehnologijama i sustavima. Procjena znanja. Procjena utjecaja (zaposlenici, procesi, proizvodi, organizacijske performanse). Elementi procjene: ocjena internih performansi, vanjska procjena, vrednovanje ekonomičnosti, učinkovitosti i inovativnosti, vrednovanje kreiranog znanja. Pristupi u pocjeni upravljanja znanjem: niveliranje, BSC metoda (Balanced Scorecard method), okvir za nadgledanje neizmjerljivih vrijednosti, Skandia metoda, pristup utemeljen na realnim opcijama. Preporuke za procjenu upravljanja znanjem.
 • Upravljanje znanjem i elektroničko poslovanje
  Informacijska tehnologija i organizacijska uspješnost. Od neprekidnog poboljšanja do radikalnog ponovnog dizajna. Inovacija modela E-poslovanja. Od obrade informacija do kreiranja znanja. Upravljanje znanjem i strategija E-poslovanja. Primjeri.
 • Kreativno rezoniranje
  Teorijska i praktična potreba za kreativnim rezoniranjem. Znanje i kreativnost. Lateralno rezoniranje. Percepcija. Dizajn i analiza. Tehnike lateralnog rezoniranja. Primjeri kreativnog rezoniranja.
 • Razvoj upravljanja znanjem
  Uloga upravljanja znanjem u dinamičkim okruženjima uz povećanu tehnološku složenost. Primjena najnovijih tehnologija za značajna poboljšanja u upravljanju znanjem. Sustavi za upravljanje zannjem kao sinergija najnovijih tehnologija i socijalnih /strukturalnih mehanizama. Zaštita intelektualnog vlasništva, nova paradigma za podršku odlučivanju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  Razvoj projekta upravljanja znanjem izabrane organizacije korz 15 sati u alatima Harvasset i Protégé: osnivanje organizacije, prikupljanje i kreiranje znanja iz različitih dijelova organizacije, prikaz znanja, spremanje znanja.

Osnovna literatura

 • Fernandez, I.; Gonzales, A.; Sabherwal, R. Knowledge Management: Challenges, Solutions, and Technologies. Prentice Hall, 2004.

Dopunska literatura

 • Srikantaiah, T.K.; Koening, M. Knowledge Management for the Information Professional. Information Today, Inc., 2000.
 • Malhotra, Y. Knowledge Management and Business Model Innovation. Idea Group Publishing, 2001.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Sandra Predavanje 3 5 1
Seminar 1 5 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00 on line
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh