FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovne programske aplikacije u primjeni npp:50942

Engleski naziv

Business Program Applications in Use

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Vidačić Stjepan Predavanje 6 4 1
Seminar 6 1 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Poslovne programske aplikacije u primjeni - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka na vježbama15
Timska obrada i prezentacija zadanog modula aplikacije na seminarima 10
Kontrole predavanja9
Kontrole seminara9
Pismeni dio ispita57
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. Aktivnosti na vježbama 15 Prisustvovanje vježbama deklarirano je kao obavezno.
Studenti rade online na demo instalacijama odabranih poslovnih aplikacija na mreži.
Na svakom satu vježbi zadaje se 1 – 2 različita dokumenata određene aplikacije (ukupno oko 10 zadataka).
Student treba savladati funkcije modula dokumenta (otvaranje, unos podataka, ispis i zaključivanje dokumenta).
Svaki uspješno riješen zadatak vrednuje se sa 1 apsolutni bod(10 apsolutnih bodova = 15 relativnih bodova).
2. Seminarski zadaci 10 Na početku semestra formiraju se timovi studenata koji iz zadanog i na sustavu Moodle objavljenog skupa biraju teme za obradu i prezentaciju na seminaru.
Timovi teme pripremaju samostalno iz audio vizualnih prezentacija rada odabranih poslovnih programskih aplikacija i radom s aplikacijama online na vježbama.
Pripremljene prezentacije rada odabranih modula poslovnih aplikacija timovi iznose na seminaru, nakon čega se vodi problemska diskusija u okviru teme prezentacije.
Prezentacija iznesena na seminaru vrednuje se sa 1 – 7 apsolutnih bodova (7 apsolutnih bodova = 10 relativnih bodova)
Pozitivna ocjenjen seminara pretpostavlja >= 3,5 apsolutna boda.
3. Kontrole predavanja 9 Prisustvovanje na predavanjima nije deklarirano kao obavezno i ne uvjetuje potpis na kraju semestra.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja predavanjima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom predavanju vrednuje se sa 1 apsolutni bod (6 apsolutnih bodova = 9 relativnih bodova).
4. Kontrole seminara 9 Prisustvovanje na seminarima deklarirano je kao obavezno.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja seminarima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom seminaru vrednuje se sa 1 apsolutni bod (6 apsolutnih bodova = 9 relativnih bodova).
Uvjeti za potpis indeksa Uspješno samostalno riješeno >= 50 % zadataka postavljenih na vježbama.
Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen timski seminarski zadatak.
Prisustvo na >= 50 % kontroliranih seminara.
• Student koji nije ispunio uvjete za potpis na kraju semestra preuzima posebnu seminarsku temu iz audio vizualnih prezentacija rada poslovnih aplikacija koju samostalno iznosi pred nastavnikom.
Uvjeti za oslobođenje od usmenog dijela ispita Usmeni dio ispita odnosi se na područje tehnologije rada u pojedinim modulima obrađenih poslovnih programskih aplikacija.
Uvjeti za oslobođenje od ovog dijela ispita:

>= 5 apsolutnih bodova na vježbama
>= 3 apsolutna boda na kontrolnim predavanjima
>= 3 apsolutna boda na kontrolnim seminarina
>= 3,5 apsolutna boda na seminarskom zadatku
--------------------------------------------------
Ukupno: 14,5 apsolutnih bodova

Studenti oslobođeni usmenog dijela ispita odgovaraju samo na pitanja koja se odnose na teorijske sadržaje kolegija.
Klasični ispit Studenti koji nisu zadovoljili uvjete oslobođenja od usmenog dijela ispita pristupaju pismenom i usmenom dijelu ispita:
Pismeni dio odnosi se na teorijske sadržaje kolegija.
Usmeni dio odnosi se na tehnologiju rada u pojedinim modulima obrađenih poslovnih programskih aplikacija.

Klasičnom ispitu pristupaju svi izvanredni studenti, osim onih koji su se uključili u sustav kontinuiranog praćenja u Centru Varaždin.


Poslovne programske aplikacije u primjeni - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni dio ispita57
Usmeni dio ispita43
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Klasični ispit - pismeni dio 57 Odgovori na 8 pitanja iz teorijskog sadržaja kolegija u trajanju do 1 n/sat.
Klasični ispit - usmeni dio 43 Odgovori na 6 pitanja iz domene tehnologije rada u pojedinim modulima obrađenih poslovnih programskih aplikacija u trajanju do 1 n/sat.
Ovaj dio ispita standardno se provodi u pismenom obliku.
Studenti koji su na granici prolaza imaju mogućnost usmenog odgovaranja na dopunska pitanja.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh