FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Napredno programiranje npp:50949

Engleski naziv

Advanced Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Napredno programiranje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Naziv kolegija: NAPREDNO PROGRAMIRANJE 
Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova
Studij: PITUP
Nositelj: Izv.prof.dr.sc. Danijel Radošević
Izvoditelj: Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić
Suradnici: dr.sc. Mario Konecki, dr.sc. Tihomir Orehovački i Robert Kudelić, mag. inf.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na predavanja 10
Dolasci na vježbe10
Kolokvij 130
Kolokvij 230
Seminarski rad20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.
Uvjet za potpis je prikupljenih 20 bodova. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na predavanja 10 5 Prisustvo na predavanjima. Seminarski rad.
Dolasci na vježbe 10 7 Prisustvo na vježbama. Seminarski rad.
Kolokvij 1 30 15 Kolokvij. Nije predviđena.
Kolokvij 2 30 15 Kolokvij. Izlazak na redoviti ispitni rok.
Seminarski rad 20 Seminarski rad (nije obavezan). Nije predviđena.


OBLICI I NAČIN KOMUNICIRANJA NASTAVNIKA I STUDENTA

Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

- elektronička pošta (mogu se koristiti adrese nositelja kolegija i asistenata u obliku .@foi.hr )
  - FOI E-Learning sustav kolegija Napredno programiranje
  - konzultacije
  - telefon

Ostalo:

- osnovna i dodatna literatura je ista za redovite i izvanredne studente.
- materijali za e-učenje nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Napredno programiranje

Napredno programiranje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Naziv kolegija: NAPREDNO PROGRAMIRANJE 
Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova
Studij: PITUP
Nositelj: Izv.prof.dr.sc. Danijel Radošević
Izvoditelj: Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić
Suradnici: dr.sc. Mario Konecki, dr.sc. Tihomir Orehovački i Robert Kudelić, mag. inf.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad40
Kolokvij 130
Kolokvij 230
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.
Uvjet za potpis je prikupljenih 20 bodova. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 +
Kolokvij 2 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 40 20 Seminarski rad. Seminarski rad.
Kolokvij 1 30 15 Kolokvij 1 Nije predviđena.
Kolokvij 2 30 15 Kolokvij 2 Izlazak na redoviti ispitni rok.


PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti mogu dolaziti na predavanja i vježbe zajedno s redovitim studentima, te u tom slučaju vrijede ista pravila kao za redovite studente. U suprotnom, obavezan je seminarski rad koji donosi najviše 40 bodova. Na sredini i na kraju kraju semestra (odnosno nastavnog ciklusa u centrima), izvanredni studenti mogu polagati kolokvij,  te tako ostvariti uvjete za upis ocjene. U suprotnom, kad steknu najmanje 20 bodova, mogu polagati ispit na redovitim ispitnim rokovima.


OBLICI I NAČIN KOMUNICIRANJA NASTAVNIKA I STUDENTA

Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

- elektronička pošta (mogu se koristiti adrese nositelja kolegija i asistenata u obliku .@foi.hr )
  - FOI E-Learning sustav kolegija Napredno programiranje
  - konzultacije
  - telefon

Ostalo:

- osnovna i dodatna literatura je ista za redovite i izvanredne studente.
- materijali za e-učenje nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Napredno programiranje

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh