FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Logistika npp:50953

Engleski naziv

Logistics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 21.06.2021.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 18.06.2021. 23:59
Odjava do: 20.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00 Križevci i Zabok (Online)
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Logistika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi15
Esej15
Kolokvij 135
Kolokvij 235
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa nije dozvoljeno izostati više od 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje seminarima 0 10 Na seminarskoj nastavi provjeravati će se prisutnost studenata. Za ostvarivanje prava na potpis potrebno je ostvariti 10 dolazaka na seminarsku nastavu.
Prezentiranje na seminarskoj nastavi 15 Prezentiranje odabrane teme eseja. Dan nakon izlaganja.
Esej (seminarski rad) 15 Student odabire temu eseja te isti predaje u sustav Moodle. Nepredane zadaće Dan nakon izlaganja
1. kolokvij 35 5 Pitanja na kolokviju su esejskog tipa. 5 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 35 5 Pitanja na kolokviju su esejskog tipa. 5 bodova iz kolokvija


Logistika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

 

ESEJ NA ZADANU ILI IZABRANU TEMU Student u eseju razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju.

Esej uključuje jasno određenje teme kojom se autor bavi u eseju. Navedeno uključuje i jasno oblikovane argumente unutar teme, zatim kritički osvrt autora prema argumentima ostalih izvora o navedenoj temi, opisivanje mogućih rješenja zadanog problema uz korištenje primjera iz prakse. (Ukoliko je odabranu temu moguće obraditi na takav način)

 

U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te sposobnost korištenja istog u zastupanju iznijetih stavova. Također, student u izradi eseja treba demonstrirati sposobnost pretraživanja relevantnih izvora literature o odabranoj temi te pokazati sposobnost pisanja jasnim akademskim stilom.

 

Esej mora biti usklađen s pravilnikom o izradi završnih radova FOI a predaje se najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u sustavu Moodle, uz obavijest predmetnom nastavniku putem elektroničke pošte.

 

Ocjenjivanje eseja ovisiti će o jasnoći opisa esejskog problema, širini i relevantnosti poznavanja teme, logičnosti strukture eseja, poznavanju i korištenju pojmova važnih za temu. Jedan od činitelja ocjene eseja jest i navođenje relevantnih primjera kako bi se opravdala glavna tvrdnja, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Esej30
Pismeni ispit50
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh