FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Analiza i razvoj programa npp:93066

Engleski naziv

Software Analysis and Design

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Džeko Mišo Laboratorijske vježbe 1 3 7
Stapić Zlatko Laboratorijske vježbe 9 3 7
Predavanje 8 3 1
Švogor Ivan Laboratorijske vježbe 0 3 5
Vrček Neven Predavanje 2 3 1
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Analiza i razvoj programa - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Projekt - Provjera 110
Projekt - Provjera 215
Projekt - Javna obrana25
Usmeni ispit40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Provjera 1 + 100.0 + +
Provjera 2 + 30.0 70.0 + +
Javna obrana + 10.0 20.0 70.0 + +


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za potpis

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustovanje na laboratorijskim vježbama. 5 3 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 Uz opravdanje je dopušteno maksimalno 3 izostanaka. Nema mogućnosti nadoknade.
Prisustovanje na predavanjima. 5 3 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 Uz opravdanje je dopušteno maksimalno 3 izostanaka. Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - Provjera 1 10 4 Predaja projekta na prvu provjeru s minimalno osvojenih 40% bodova 4 Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - Provjera 2 15 6 Predaja projekta na drugu provjeru s minimalno osvojenih 40% bodova 6 Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - Javna obrana 25 10 Predaja i javna obrana projekta s minimalno osvojenih 40% bodova 10 Nema mogućnosti nadoknade.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za ocjenu

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pravo potpisa Studenti koji su stekli pravo potpisa stječu pravo obrane projekta.
Projekt - Javna obrana 25 15 Predaja i javna obrana projekta s minimalno osvojenih 60% bodova. Uspješno obranjen projekt preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita. 10 Projekt je moguće braniti prije svakog ispitnog roka uz uvjet da student ima pravo potpisa i da je na prethodnoj obrani ostvario minimalno 10 bodova.
Usmena provjera znanja 40 20 Nakon javne obrane projekta slijedi usmena provjera znanja.


Projektni model izvođenja nastave

U projektnom modelu nastava se izvodi u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti dovršavaju svoje projekte te ih javno prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 17. tjedna u semestru.

 

Rad na projektima

Studenti na projektnom zadatku rade u timu. Sukladno definiranim okvirima, opsegu i funkcionalnostima, studenti do kraja prvog tjedna nastave prijavljuju (ili u iznimnim slučajevima odabiru) temu projektnog zadatka. Nakon validacije i prihvaćanja prijave, timu se dodjeljuje mentor koji vodi tim tijekom cijelog semestra. Studenti osim programskog rješenja izrađuju projektnu i tehničku dokumentaciju, te projekt provode sukladno agilnoj SCRUM metodici razvoja. Javna obrana projekta je tijekom 17. tjedna nastave, to jest na kraju semestra, te prije svakog ispitnog roka. Obrani mogu pristupiti oni studenti koji su zadovoljili provjere i koji su stekli uvjet potpisa. Uspješno obranjen projektni zadatak preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita.

 

Zadaće:

Studenti nemaju zadaća osim kontinuiranog rada na projektnom zadatku tijekom cijelog semestra. Studenti koji žele mogu samostalno rješavati zadaće koje će predmetni nastavnici
zadavati na sustavu za udaljeno učenje, te tako svladavati napredne koncepte ili primjenjivati iste u vlastitim projektima.

Analiza i razvoj programa - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada izvanrednih studenata:
Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva različita modela praćenja:

  1. Model A (model praćenja identičan modelu za redovite studente). Ukoliko se student tijekom prvog tjedna nastave prijavi za ovaj model praćenja i rada ima identična prava i obveze kao i redoviti studenti. U ovom modelu su vježbe obavezne uz dozvoljeni maksimalni broj izostanaka kao i za redovite studente. Izvanredni student se uključuje u projektni tim i radi na razvoju programskog proizvoda kojeg nastavnici provjeravaju kroz tri provjere, u terminima definiranim na početku akademske godine, to jest prema tablici ispod (kao i za redovite studente). Kolegij Analiza i razvoj programa se izvodi u projektnom modelu. Nastava se izvodi u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti dovršavaju svoje projekte te ih javno prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 17. tjedna u semestru. Ispunjene sve obveze, obranjen projektni zadatak, te osvojen minimalni broj bodova na usmenoj provjeri znanja su uvjeti za upis ocjene na roku za kontinuirano praćenje. Elementi praćenja rada su prikazani u tablici ispod. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente.
  2. Model B (obavezne konzultacije i izrada projektnog zadatka) – obavezan je dolazak na prve konzultacije u roku od 14 dana (2 tjedna) od početka nastave. Student u dogovoru s predmetnim nastavnikom odabire projektni zadatak kojeg može realizirati sam ili u timu sa drugim izvanrednim studentima koji su odabrali isti model. Tijekom semestra izvanredni student ne mora prisustvovati predavanjima i vježbama, nego koristeći materijale dostupne na LMS sustavu implementira programski proizvod. Po potrebi student može doći na konzultacije, ali nema formalnog bodovanja studentskog rada do javne obrane projekta. Studenti projekt brane u tjednu javne obrane projekata za redovite studente ili po dogovoru s predmetnim nastavnikom. Uspješno obranjen projektni zadatak je uvjet za izlazak na redoviti ispitni rok na kojem se studentu uzimaju u obzir bodovi s javne obrane projekta. Elementi praćenja rada su prikazani u tablici ispod. Bodovna skala ocjena je ista kao za Model A.

Praćenje rada studenata - Praćenje AIR Izvanredni - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Projekt - Provjera 110
Projekt - Provjera 215
Projekt - Javna obrana25
Usmeni ispit40
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Praćenje AIR Izvanredni - Model B

Elementi praćenjaBodova
Projekt - Javna obrana25
Usmeni ispit75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Provjera 1 + 100.0 + +
Provjera 2 + 30.0 70.0 + +
Javna obrana + 10.0 20.0 70.0 + +


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za potpis - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustovanje na laboratorijskim vježbama. 5 3 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 Uz opravdanje je dopušteno maksimalno 3 izostanaka. Nema mogućnosti nadoknade.
Prisustovanje na predavanjima. 5 3 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 Uz opravdanje je dopušteno maksimalno 3 izostanaka. Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - Provjera 1 10 4 Predaja projekta na prvu provjeru s minimalno osvojenih 40% bodova 4 Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - Provjera 2 15 6 Predaja projekta na drugu provjeru s minimalno osvojenih 40% bodova 6 Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - Javna obrana 25 10 Predaja i javna obrana projekta s minimalno osvojenih 40% bodova 10 Nema mogućnosti nadoknade.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za ocjenu - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pravo potpisa Studenti koji su stekli pravo potpisa stječu pravo obrane projekta.
Projekt - Javna obrana 25 15 Predaja i javna obrana projekta s minimalno osvojenih 60% bodova. Uspješno obranjen projekt preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita. 10 Projekt je moguće braniti prije svakog ispitnog roka uz uvjet da student ima pravo potpisa i da je na prethodnoj obrani ostvario 10 bodova.
Usmena provjera znanja 40 20 Nakon javne obrane projekta slijedi usmena provjera znanja.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za ocjenu - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt - Javna obrana 25 15 Predaja i javna obrana projekta s minimalno osvojenih 60% bodova. Uspješno obranjen projekt preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita. 10 Projekt je moguće braniti prije svakog ispitnog roka uz uvjet da student ima minimalno 10 bodova na prethodnoj obrani.
Usmena provjera znanja 75 35 Nakon javne obrane projekta slijedi usmena provjera znanja.


Projektni model izvođenja nastave

U projektnom modelu nastava se izvodi u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti dovršavaju svoje projekte te ih javno prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 17. tjedna u semestru.

 

Materijali za vježbe:

Svi studenti (Model A i Model B) tijekom prva dva tjedna moraju zatražiti (na nastavi ili konzultacijama) pristup (lozinku) LMS sustavu Moodle kako bi pristupili uputama za prijavu, realizaciju i obranu projektnih zadataka, te svim materijalima i resursima koji se predaju na nastavi i dostupni su i redovitim studentima. Materijali se na LMS sustav postavljaju tijekom prvih 10 tjedana nastave i to neposredno nakon održanih predavanja i vježbi. Osim materijala za izradu projekta, na LMS sustavu su upute o obveznoj i dopunskoj literaturi, detaljni materijali sa svih vježbi, zadaci za samostalni rad, te dodatni video, audio i tekst materijali.

 

Rad na projektima

Studenti na projektnom zadatku rade u timu. Sukladno definiranim okvirima, opsegu i funkcionalnostima, studenti do kraja prvog tjedna nastave prijavljuju (ili u iznimnim slučajevima odabiru) temu projektnog zadatka. Nakon validacije i prihvaćanja prijave, timu se dodjeljuje mentor koji vodi tim tijekom cijelog semestra. Studenti osim programskog rješenja izrađuju projektnu i tehničku dokumentaciju, te projekt provode sukladno agilnoj SCRUM metodici razvoja. Javna obrana projekta je tijekom 17. tjedna nastave, to jest na kraju semestra, te prije svakog ispitnog roka. Obrani mogu pristupiti oni studenti koji su zadovoljili provjere i koji su stekli uvjet potpisa. Uspješno obranjen projektni zadatak preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita.

 

Zadaće:

Studenti nemaju zadaća osim kontinuiranog rada na projektnom zadatku tijekom cijelog semestra. Studenti koji žele mogu samostalno rješavati zadaće koje će predmetni nastavnici
zadavati na sustavu za udaljeno učenje, te tako svladavati napredne koncepte ili primjenjivati iste u vlastitim projektima.

 

Komunikacija s nastavnikom:

Izvanredni studenti (Model A i Model B) imaju sljedeće mogućnosti komuniciranja s predmetnim nastavnikom:

  • konzultacije nastavnika - termini na LMS sustavu, službenim stranicama fakulteta i vratima kabineta nastavnika. Za izvanredne studente postoji mogućnost dogovora posebnog termina (ukoliko student radi).
  • elektronička pošta – student može slati pitanja opde prirode (isključivo sa @foi.hr domene). Sva pitanja o provjeri projektnih zadataka se postavljaju isključivo na konzultacijama uz uvjet da je student prethodno konzultirao materijale s LMS-a.
  • LMS Moodle – Sve opće obavijesti o kolegiju de studenti dobivati putem LMS-a moodle (što uključuje i automatsko slanje e-mail poruke). Osim toga, za studente je otvoren i forum za pitanja nastavnicima, te forum za dijeljenje materijala od strane studenata.
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh