FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Korporacijsko upravljanje npp:93107

Engleski naziv

Corporate Governance

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim načelima korporacijskog upravljanja i etičkim načelima koja se primjenjuju u vođenju društveno odgovornih korporacija.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati prednosti i nedostatke različitih modela nagrađivanja menadžmenta
 • Identificirati različite modele korporacijskog upravljanja s obzirom na različitu strukturu tijela upravljanja društvom (jednorazinski vs dvorazinski model upravljanja)
 • Identificirati razlike i sličnosti korporacijskog upravljanja među tranzicijskim zemljama i razvijenim europskim zemljama
 • Objasniti interakciju korporacijskog upravljanja s pravnim, organizacijskim, financijskim i IT aspektom poslovanja društva
 • Prepoznati elemente društvene odgovornosti trgovačkih društava i razumjeti odnos između društva i interesnih grupacija (internih i eksternih)
 • Raspravljati o trgovačkim društvima s obzirom na najbolju praksu provođenja korporacijskog upravljanja (kritički osvrt)
 • Razumjeti i analizirati procese korporacijskog upravljanja s obzirom na suvremeno informacijsko-komunikacijsko okruženje
 • Razumjeti korporativno izvještavanje kao osnovu za postizanje poslovne uspješnosti
 • Razumjeti probleme korporacijskog upravljanja trgovačkih društava u postprivatizacijskom razdoblju
 • Razumjeti ulogu korporacijskog upravljanja u trgovačkim društvima i okvir za društveno odgovorno poslovanje društva

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struciPrimijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struci
 • Primijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologijePrimijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologije
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Osnove korporacijskog upravljanja.
  Pojam korporacijskog upravljanja. Korporacijsko upravljanje i tržišno natjecanje. Korporacijsko upravljanje u funkciji jačanja konkurentnosti kao čimbenika razvoja. Teorija agencije i korporacijsko upravljanje.
 • Modeli korporacijskog upravljanja.
  Međunarodno korporacijsko upravljanje. Zapadna iskustva s korporacijskim upravljanjem. Glavna obilježja njemačkog sustava korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja japanskog modela korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja anglo-američkog modela.
 • Teorijski pristupi korporacijskom upravljanju.
  Teorija agenata. Osnovne pretpostavke teorije agenata. Asimetričnost informacija. Tipovi interakcije između menadžera i uprave. Efikasnost ugovornog odnosa. Stakeholder teorija i teorija uslužnosti. Osnovne pretpostavke teorija. Razlike između teorijskih pristupa. Pregled istraživanja na primjerima.
 • OECD načela korporacijskog upravljanja.
  Povijest OECD-a. Misija OECD-a. Struktura organizacije. OECD strategije za povećanje članova. Važnost OECD-ovih načela korporacijskog upravljanja. Prava dioničara. Jednako postupanje s dioničarima. Uloga interesnih skupina u korporacijskom upravljanju. Objavljivanje i transparentnost. Odgovornost nadzornog odbora. Pravno uređenje korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj. Nacionalni kodeks.
 • Obilježja korporacijskog upravljanja u tranzicijskim zemljama.
  Privatizacija i korporacijsko upravljanje-primjeri uspješnih zemalja u tranziciji. Korporacijsko upravljanje u Sloveniji. Korporacijsko upravljanje u Poljskoj. Korporacijsko upravljanje u Češkoj. Korporacijsko upravljanje u Mađarskoj.
 • Korporacijsko upravljanje u Hrvatskoj.
  Problemi modela korporacijskog upravljanja u postprivatizacijskom razdoblju. Temeljni ciljevi projekta. Hrvatski model privatizacije. Korporacijsko upravljanje i razvoj tržišta kapitala. Masovna privatizacija u Hrvatskoj. Privatizacijski investicijski fondovi u hrvatskom modelu korporacijskog upravljanja.
 • Privatizacija i novi upravljači.
  Institucionalni vlasnici i menadžersko preuzimanje poduzeća. Menadžeri - poželjna vlasnička struktura poduzeća. Problemi korporacijskog upravljanja.
 • Uloga nadzornog odbora u poslovanju poduzeća.
  Odbori za reviziju i rad nadzornog odbora u poduzeću. Izbor članova nadzornog odbora. Nagrađivanje vršnog menadžmenta. Odnosi s investitorima. Prava dioničara u hrvatskim poduzećima. Odnosi s upravom.
 • Holding odnos.
  Držanje dionice. Držanje dionica drugih poduzeća. Kontrola poduzeća - više klasa dionica, metode glasovanja, većinsko nasuprot kumulativno glasovanje, predlaganje kandidata, značajni interes. Prednosti holding odnosa - potreban kapital za kontrolu, izolacija rizika. Nedostaci holding odnosa. Zaštita malih dioničara - proporcionalnost, pravo prvokupa, opća regulativa.
 • ESOP program.
  Izrada modela radničkog dioničarstva. Korporacijska kontrola iznutra - otkup dionica od zaposlenih i uprava. Ciljevi radničkog dioničarstva. ESOP planovi u svijetu.
 • Financije i poslovna uspješnost.
  Korporativne financije i nadzor. Korporacijsko izvješćivanje. Ishodište korporacijskog izvještavanja. Problem limuna. Suvremena regulativa korporacijskog izvještavanja. Primjeri korporacijskog izvještavanja na svjetskim kompanijama. Korporacijsko izvještavanje u Hrvatskoj. Odbor za unutarnju reviziju i nadzor.
 • Menadžerske kompenzacije.
  Modeli nagrađivanja menadžmenta. Strategije nagrađivanja menadžmenta. Struktura plaće vrhovnih menadžera. Faktori utjecaja na menadžersku plaću. Dugoročni i kratkoročni poticaji. Dioničke opcije. Programi mirovinskog i životnog osiguranja. Primjeri plaća menadžera u svjetskim kompanijama.
 • Etika i društvena odgovornost.
  Pojam socijalnog poduzetništva. Etički okvir za razvoj socijalnog poduzetništva. Menadžerska etika. Društvena odgovornost u odabiru poslovne djelatnosti. Inicijative vezane uz promicanje društveno odgovornog poslovanja. Geneza društvene odgovornosti u Hrvatskoj.
 • Upravljački i izvršni procesi u suvremenom menadžmentu.
  Spajanja i akvizicije. Moguće koristi od akvizicije. Cijena akvizicije. Vrednovanje akvizicije.
 • Korporacijsko upravljanje u elektroničkom okružju.
  Poslovna istraživanja (Business Inteligence)

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminari
  Seminari će pratiti izvođenje predavanja. Studenti će biti obvezni prezentirati teme koje će sadržajno pratiti predavanja.

Osnovna literatura

 • Tipurić, D. Korporativno upravljanje. Sinergija, Zagreb, 2008.
 • Tipurić, D. Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. Sinergija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Orsag, S.; Gulin, D. Poslovne kombinacije. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1997.
 • Čengić, D. Vlasnici, menadžeri i kontrola poduzeća. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2001.

Slični predmeti

 • University of Durham, Corporate Governance http://www.dur.ac.uk/faculty.handbook/module_description.php?module_code=BUSI3061
 • University of Dartmouth, Corporate Governance http://mba.tuck.dartmouth.edu/ccg/Programs_MBACourses.html
 • Columbia University, Corporate Governance http://www3.gsb.columbia.edu/courses/selection/describe.cfm?WHATCOURSE=B8399- 015&GSB=YES&Term=20051
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Horvat Jelena Seminar 15 1 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh