FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Operacijski sustavi 2 npp:93110

Engleski naziv

Operating Systems 2

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Cilj kolegija

Operacijski sustavi su bitni dijelovi svakog računalnog sustava te predmet o operacijskim sustavima mora biti dio nastave u obrazovanju poveznom, na neki način, s računalima. Računalni se sustav može podijeliti u četiri razine: razinu sklopovlja, razinu operacijskih sustava, razinu primjenskih programa i razinu korisnika. Operacijski je sustav kompleks programa koji djeluju kao posrednici između sklopovlja i primjenskih programa te korisnika. Osnovni je cilj predmeta kod studenata razviti razumijevanje služenih mehanizama, koji se obavljaju unutar operacijskih sustava, raspodijeljenih sustava i sigurnosti.

Nastava

Predavanje
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati sigurnosne autentifikacijske protokole te protokole za razmjenu ključeva
 • Definirati vremensko uređenje u raspodijeljenim sustavima
 • Modelirati stohastički sustav zadataka
 • Opisati sigurnosne mehanizme u operacijskom sustavu
 • Osmisliti sigurnosne mehanizme u operacijskom sustavu koristeći kriptografske algoritme
 • Osmisliti višediskovni zalihosni sustav diskova (RAID)
 • Primijeniti Lamportov raspodijeljeni protokol i protokol Ricarta i Agrawala
 • Procijeniti potrebu za simetričnim i asimetričnim kriptoalgoritmima te funkcijama za izračunavanje sažetka poruke
 • Procijeniti prosječno vrijeme do pojave kvara u vošediskovnom zalihosnom sustavu
 • Procjenjivati vremenska svostva računalnog sustava
 • Razumijeti načine komunikacije i sinkronizacije u raspodijeljenim sustavima

Ishodi učenja programa

 • Izgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanjaIzgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanja
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustavaOdabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustava
 • Primijeniti principe proceduralnog programiranja, izgradnje struktura podataka i algoritamaPrimijeniti principe proceduralnog programiranja, izgradnje struktura podataka i algoritama
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)

Sadržaj predavanja

 • Vremenska analiza računalnih sustava
  Osnovne koncepcije i definicije. Ponašanje determinističkog periodnog sustava zadataka. Osnovni modeli stohastički sustava zadataka. Analiza sustava s Poissonovom razdiobom dolazaka i eksponencijalnom razdiobom trajanja obrade. Osnovni načini dodjeljivanja procesora. Analiza algoritama za raspoređivanje.
 • Raspodijeljeni sustavi
  Uvod u raspodijeljene sustave. Komunikacija u raspodijeljenim sustavima: generički oblik komunikacije razmjenom poruka, poziv udaljenih procedura, raspodijeljeni dijeljeni spremnik. Međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Vremensko uređenje u raspodijeljenim sustavima. Lokalni i globalni logički satovi. Lamportov raspodijeljeni protokol. Protokol Ricarta i Agrawala.
 • Raspodijeljeni datotečni sustavi
  Uvod u raspodijeljene datotečne sustave. Pridruživanje imena i transparentnost. Pristup udaljenoj datoteci. Replikacija datoteka.
 • Sigurnost u računalnim sustavima
  Sigurnosni mehanizmi. Ugrožavanje sigurnosti. Simetrični kriptosustavi (DES, DESX, IDEA) Asimetrični kriptosustavi (RSA, digitalna omotnica, sažetak poruke, MD5, SHA). Diffie-Hellmanov postupak za razmjenu tajnog ključa. Raspodjela ključeva u zatvorenom simetričnom kriptosustavu. Raspodijeljena raspodjela ključeva. Raspodjela ključeva u zatvorenom asimetričnom kriptosustavu. Autentifikacija i autorizacija. Autentifikacijski protokol Kerberos. Digitalna omotnica. Digitalni potpis. Digitalni certifikat. Infrastruktura javnih ključeva.
 • Višediskovni zalihosni spremnik
  Poboljšanja svojstava paralenom uporabom više diskova. Popravljive i nepopravljive komponente. Pouzdanost i nepouzdanost nepopravljivih komponenti. Prosječno vrijeme do pojave kvara – MTTF. Modeliranje procesa popravljanja komponenti. Prosječno vrijeme do popravka – MTTR. Model ponašanja popravljive komponente s konstantnim brzinama kvarenja i popravljanja. Poboljšanje raspoloživosti uvođenjem zalihosti. Usporedba različitih struktura zalihosnih sustava nezavisnih diskova (RAID). Srednje vrijeme do gubitka podataka u zalihosnim podsustavima.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  U okviru vježbi studenti će korisiti standardne programske alate kojima će izrađivati vlastite programske module u kojima će simulirati i analizirati rad sustava prema determinističkim i stohastičkim modelima zadataka. Studenti će se upoznati s raznim raspodijeljenim datotečnim sustavima i usporediti njihove osobine. Studenti će se upoznati s raznim alatima za analizu sigurnosti sustava i načinima obrane operacijskih sustava od raznih napada. Studenti će se upoznati s pojedinim alatima za generiranje i testiranje digitalnih potpisa i digitalnih certifikata.

Alati koji se koriste na predmetu

 • gcc
  C++ kompajler

Osnovna literatura

 • Budin, L.; Golub, M.; Jakobović, D.; Jelenković, L. Operacijski sustavi. Element, Zagreb, 2010.
 • Tanenbaum, T. A., Van Steen, M. Distributed Systems: principles and paradigms. Prentice-Hall, 2007.
 • Silberschatz, A.; Galvin, P.B.; Gagne, G. Operating systems concepts, 6th ed. John Wiley&Sons, New York, 2003.

Dopunska literatura

 • Silberschatz, A., Galvin, P.B.; Gagne, G. Applied operating systems concepts. John Wiley and Sons, New York, 2000.
 • Nutt, G. Operating Systems, a modern perspective. 2nd edition, Addison-Wesley, Reading, 2000.

Slični predmeti

 • The University of Manchester, Operating Systems, http://www.cs.man.ac.uk/ugrad/syllabus/CS2051.htm
 • The University of Nottingham, Operating Systems, http://www.cs.nott.ac.uk/~acc/g53ops/overview.html
 • Uppsala University, Operating Systems and System Programming, http://user.it.uu.se/~brahim/os1.html
 • Stanford University, Distributed Systems, http://www.stanford.edu/class/cs244b/
 • University of Freiburg, Distributed Systems, http://tele.informatik.uni-freiburg.de/Teaching/ws03/dsys/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Magdalenić Ivan Laboratorijske vježbe 15 1 1
Predavanje 15 1 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh