FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Operacijski sustavi 2 npp:93110

Engleski naziv

Operating Systems 2

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Cilj kolegija

Operacijski sustavi su bitni dijelovi svakog računalnog sustava te predmet o operacijskim sustavima mora biti dio nastave u obrazovanju poveznom, na neki način, s računalima. Računalni se sustav može podijeliti u četiri razine: razinu sklopovlja, razinu operacijskih sustava, razinu primjenskih programa i razinu korisnika. Operacijski je sustav kompleks programa koji djeluju kao posrednici između sklopovlja i primjenskih programa te korisnika. Osnovni je cilj predmeta kod studenata razviti razumijevanje služenih mehanizama, koji se obavljaju unutar operacijskih sustava, raspodijeljenih sustava i sigurnosti.

Nastava

Predavanje
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati sigurnosne autentifikacijske protokole te protokole za razmjenu ključeva
 • Definirati vremensko uređenje u raspodijeljenim sustavima
 • Modelirati stohastički sustav zadataka
 • Opisati sigurnosne mehanizme u operacijskom sustavu
 • Osmisliti sigurnosne mehanizme u operacijskom sustavu koristeći kriptografske algoritme
 • Osmisliti višediskovni zalihosni sustav diskova (RAID)
 • Primijeniti Lamportov raspodijeljeni protokol i protokol Ricarta i Agrawala
 • Procijeniti potrebu za simetričnim i asimetričnim kriptoalgoritmima te funkcijama za izračunavanje sažetka poruke
 • Procijeniti prosječno vrijeme do pojave kvara u vošediskovnom zalihosnom sustavu
 • Procjenjivati vremenska svostva računalnog sustava
 • Razumijeti načine komunikacije i sinkronizacije u raspodijeljenim sustavima

Ishodi učenja programa

 • Izgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanjaIzgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanja
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustavaOdabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustava
 • Primijeniti principe proceduralnog programiranja, izgradnje struktura podataka i algoritamaPrimijeniti principe proceduralnog programiranja, izgradnje struktura podataka i algoritama
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)

Sadržaj predavanja

 • Vremenska analiza računalnih sustava
  Osnovne koncepcije i definicije. Ponašanje determinističkog periodnog sustava zadataka. Osnovni modeli stohastički sustava zadataka. Analiza sustava s Poissonovom razdiobom dolazaka i eksponencijalnom razdiobom trajanja obrade. Osnovni načini dodjeljivanja procesora. Analiza algoritama za raspoređivanje.
 • Raspodijeljeni sustavi
  Uvod u raspodijeljene sustave. Komunikacija u raspodijeljenim sustavima: generički oblik komunikacije razmjenom poruka, poziv udaljenih procedura, raspodijeljeni dijeljeni spremnik. Međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Vremensko uređenje u raspodijeljenim sustavima. Lokalni i globalni logički satovi. Lamportov raspodijeljeni protokol. Protokol Ricarta i Agrawala.
 • Raspodijeljeni datotečni sustavi
  Uvod u raspodijeljene datotečne sustave. Pridruživanje imena i transparentnost. Pristup udaljenoj datoteci. Replikacija datoteka.
 • Sigurnost u računalnim sustavima
  Sigurnosni mehanizmi. Ugrožavanje sigurnosti. Simetrični kriptosustavi (DES, DESX, IDEA) Asimetrični kriptosustavi (RSA, digitalna omotnica, sažetak poruke, MD5, SHA). Diffie-Hellmanov postupak za razmjenu tajnog ključa. Raspodjela ključeva u zatvorenom simetričnom kriptosustavu. Raspodijeljena raspodjela ključeva. Raspodjela ključeva u zatvorenom asimetričnom kriptosustavu. Autentifikacija i autorizacija. Autentifikacijski protokol Kerberos. Digitalna omotnica. Digitalni potpis. Digitalni certifikat. Infrastruktura javnih ključeva.
 • Višediskovni zalihosni spremnik
  Poboljšanja svojstava paralenom uporabom više diskova. Popravljive i nepopravljive komponente. Pouzdanost i nepouzdanost nepopravljivih komponenti. Prosječno vrijeme do pojave kvara – MTTF. Modeliranje procesa popravljanja komponenti. Prosječno vrijeme do popravka – MTTR. Model ponašanja popravljive komponente s konstantnim brzinama kvarenja i popravljanja. Poboljšanje raspoloživosti uvođenjem zalihosti. Usporedba različitih struktura zalihosnih sustava nezavisnih diskova (RAID). Srednje vrijeme do gubitka podataka u zalihosnim podsustavima.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  U okviru vježbi studenti će korisiti standardne programske alate kojima će izrađivati vlastite programske module u kojima će simulirati i analizirati rad sustava prema determinističkim i stohastičkim modelima zadataka. Studenti će se upoznati s raznim raspodijeljenim datotečnim sustavima i usporediti njihove osobine. Studenti će se upoznati s raznim alatima za analizu sigurnosti sustava i načinima obrane operacijskih sustava od raznih napada. Studenti će se upoznati s pojedinim alatima za generiranje i testiranje digitalnih potpisa i digitalnih certifikata.

Alati koji se koriste na predmetu

 • gcc
  C++ kompajler

Osnovna literatura

 • Budin, L.; Golub, M.; Jakobović, D.; Jelenković, L. Operacijski sustavi. Element, Zagreb, 2010.
 • Tanenbaum, T. A., Van Steen, M. Distributed Systems: principles and paradigms. Prentice-Hall, 2007.
 • Silberschatz, A.; Galvin, P.B.; Gagne, G. Operating systems concepts, 6th ed. John Wiley&Sons, New York, 2003.

Dopunska literatura

 • Silberschatz, A., Galvin, P.B.; Gagne, G. Applied operating systems concepts. John Wiley and Sons, New York, 2000.
 • Nutt, G. Operating Systems, a modern perspective. 2nd edition, Addison-Wesley, Reading, 2000.

Slični predmeti

 • The University of Manchester, Operating Systems, http://www.cs.man.ac.uk/ugrad/syllabus/CS2051.htm
 • The University of Nottingham, Operating Systems, http://www.cs.nott.ac.uk/~acc/g53ops/overview.html
 • Uppsala University, Operating Systems and System Programming, http://user.it.uu.se/~brahim/os1.html
 • Stanford University, Distributed Systems, http://www.stanford.edu/class/cs244b/
 • University of Freiburg, Distributed Systems, http://tele.informatik.uni-freiburg.de/Teaching/ws03/dsys/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ivković Nikola Laboratorijske vježbe 1 1 1
Magdalenić Ivan Predavanje 1 1 1
Predavanje 7 2 1
Milić Luka Laboratorijske vježbe 7 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Operacijski sustavi 2 - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Nazočnost i aktivnost na nastavi5
Projekt7
Laboratorijske vježbe8
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Nazočnost i aktivnost na nastavi 5 1 Nasumično će se obavljati 5 provjera nazočnosti i praćenja nastave tijekom semestara kroz kratke provjere znanja.
Projekt 7 1 Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se može braniti prema objavljenim terminima. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Do kraja semestra
Laboratorijske vježbe 8 Nazočnost na laboratorijskim vježbama nije obavezna, ali su studenti obavezni predati SVE laboratorijske vježbe. Do kraja semestra
Kolokviji 80 16 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove, i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Rekapitulacija uvjeta za potpis:

- Nazočnost i aktivnost na nastavi : 1 bod

- Laboratorijske vježbe: 0 bodova

- Projekt: 1 bod

- Kolokvij: 16 bodova

Operacijski sustavi 2 - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti mogu izabrati jedan od sljedeća tri modela:

A. Mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima. U tom slučaju trebaju se u prva dva tjedna nastave javiti nastavniku i izjasniti da prihvaćaju sve obaveze dolazaka na nastavu koje vrijede za redovite studente, uključujući i polaganje ispita putem sustava kontinuiranog praćenja. Predaja SVIH laboratorijskih vježbi i projekta je uvjet za pristup ispitnim rokovima. Studenti koji izaberu model A će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

B. Ako izvanredni studenti ne mogu pohađati nastavu, a žele polagati predmet preko kolokvija,  uspjeh na kolokviju će im se povećati proporcionalno s obzirom na bodove koje bi mogli dobiti putem kontinuiranog praćenja kao što je prikazano u tablici. Predaja SVIH laboratorijskih vježbi i projekta je uvjet za pristup ispitnim rokovima. Studenti koji izaberu model B će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

C. Izvanredni studenti koji  ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima i ne žele polagati predmet putem kontinuiranog praćenja, dužni su predati SVE laboratorijske vježbe i projekt do kraja zadnjeg tjedna nastave u tekućem semestru. Predaja SVIH laboratorijskih vježbi i projekta je uvjet za pristup ispitnim rokovima. Studenti koji izaberu model C neće biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Nazočnost i aktivnost na nastavi5
Projekt7
Laboratorijske vježbe8
Kolokviji80
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Projekt7
Laboratorijske vježbe8
Kolokviji85
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Projekt1
Laboratorijske vježbe0
ZBROJ1


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Nazočnost i aktivnost na nastavi 5 1 Nasumično će se obavljati 5 provjera nazočnosti i praćenja nastave tijekom semestara kroz kratke provjere znanja.
Projekt 7 1 Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se može braniti prema objavljenim terminima. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Do kraja semestra
Laboratorijske vježbe 8 Nazočnost na laboratorijskim vježbama nije obavezna, ali su studenti obavezni predati SVE laboratorijske vježbe. Do kraja semestra
Kolokviji 80 16 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove, i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt 7 1 Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se može braniti prema objavljenim terminima. Korištenje
tuðeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlaci disciplinsku odgovornost.
Do kraja semestra
Laboratorijske vježbe 8 0 Nazocnost na laboratorijskim vježbama nije obavezna, ali su studenti obavezni predati SVE laboratorijske vježbe. Do kraja semestra
Kolokviji 85 Pitanja tipa odaberi jedan izmeðu ponuðenih odgovora, odaberi više izmeðu ponuðenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji
pojmove, i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je
zabranjeno te povlaci disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model C

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt 1 Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se može braniti prema objavljenim terminima. Korištenje
tuðeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlaci disciplinsku odgovornost.
Do kraja semestra
Laboratorijske vježbe 0 Nazocnost na laboratorijskim vježbama nije obavezna, ali su studenti obavezni predati SVE laboratorijske vježbe. Do kraja semestra


Rekapitulacija uvjeta za pravo izlaska na ispit:

- Laboratorijske vježbe: 0 bodova

- Projekt: 1 bod

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh