FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacijska teorija npp:93111

Engleski naziv

Organizational Theory

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Organizacijska teorija omogućit će studentima da spoznaju razvoj teorije o organizaciji te posebno doprinose suvremenih škola organizacijske teorije. Studenti će kroz izučavanje različitih pristupa organizacijske teorije i različitih metafora u shvaćanju organizacije steći integralni pogled i cjelovito razumjevanje značajnih tema i pitanja organizacije. Interdisciplinarni sadržaj otvorit će prostore za njihova kreativna razmišljanja i vlastite doprinose. Posebno će se razraditi svi suvremeni pravci izučavanja organizacije, kao i trenutno pojavljući koncepti čime će znanje studenata postati konkurentno u sferi praktičnog djelovanja suvremenih organizacija. Studenti će unaprijediti poznavanje kvantitativnog pristupa organizacijskim temama, te će upoznati i različite napredne formalne modele i alate koji služe kao potpora u tretiranju organizacijskih pitanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Bolje razumjeti i moći formalizirati komunikacijsko-interakcijske procese između zaposlenika;
 • Dati preporuke za potrebne i/ili korisne organizacijske promjene i način njihove provedbe;
 • Identificirati raznovrsne organizacijske probleme te tražiti i nalaziti zadovoljavajuća rješenja kroz primjenu interdisciplinarnog spektra znanja iz organizacije, ekonomije, primjenjene matematike i drugih znanstvenih polja i grana;
 • Koristiti softver (SW) iz domene: dinamike sustava, suradnje u virtualnim timovima, potpore odlučivanju
 • Odabrati i koristiti primjerene kvantitativne metode potpore odlučivanju, uređenja procesa i oblikovanja organizacije (metode rudarenja podataka, teorija igara i dr.)
 • Procjeniti i vrednovati prisutnost suvremenih trendova i obilježja uspješnih organizacija, poput organizacijskog učenja, formiranja učinkovitih struktura i sl.;
 • Razumjeti različite organizacijske škole, pristupe i metafore te sagledati realnu organizaciju kroz više perspektiva
 • Razumjeti ulogu ICT pri: stvaranju i funkcioniranju suvremenih organizacijskih oblika, organizacijskom učenju, fazi prikupljanja informacija za odlučivanje;
 • Vrednovati organizacijsku konkurentnost kroz više različitih pristupa (resurni pristup i dr.);

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.

Sadržaj predavanja

 • Rani pristupi u izučavanju organizacije, klasična i neoklasična teorija organizacije. (2 sata)
  Teorija o organizaciji. Proučavanja organizacije u starom vijeku. Proučavanja organizacije u srednjem vijeku. Klasifikacija organizacijskih teorija. Klasična teorija organizacije. Neoklasična teorija organizacije.
 • Moderna i postmoderna teorija organizacije (2 sata)
  Pravci unutar moderne teorije organizacije. Osnove moderne teorije organizacije: sustavski pristup, razvijeni bihevioristički pristup, novi strukturni modeli, kvantitativne metode, teorija kontingencije. Socio-tehnički pristup organizaciji. Organizacija u informacijskom društvu. Postmoderna teorija organizacije.
 • Paradigme u shvaćanju organizacije: organizacija kao stroj, organizam, sustav (2 sata)
  Povijesni razlozi formiranja gledišta na organizaciju. Organizacije kroz metaforu stroja. Organizacije kao organizmi. Organizacije kao kulture. Organizacije kao politički sustavi. Instrumenti moći i dominacija kroz organizaciju. Kritička teorija organizacije. Autopoietična organizacija.
 • Sustavski pristup u shvaćanju organizacije- organizacijska dinamika (4 sata)
  Pojam sustava. Organizacije kao otvoreni sustavi. Povratne veze u organizacijama. Sustavska dinamika. Primjena sustavske dinamike na organizacije. Pobude organizacijskog ponašanja. Ishodi organizacije. Mjerenje performansi i korekcija ponašanja organizacije. Softver za simulaciju sustavske dinamike i njegova primjena na organizaciju.
 • Bihevioralni pristup u teoriji organizacije (2 sata)
  Lideri, menadžeri, supervizori. Motivacija zaposlenika u organizacijama. Oblikovanje poslova. Komunikacija u organizacijama. Organizacijska klima i kultura. Utjecaji na ponašanje zaposlenika. Formiranje organizacijskih timova. Grupni rad i grupna dinamika. Virtualni timovi. Interakcije zaposlenika- suradnja i sukob. Modeliranje ponašanja pojedinaca i grupa u organizaciji.
 • Resursno utemeljeno gledište na organizaciju- konkurentnost (2 sata)
  Resursi organizacije. Neopipljivi resursi. Intelektualni kapital. Upravljanje resursima. Konkurentsko planiranje resursa (strateška igra GE&McKinsey). Kompetencije u organizaciji. Industrijska privlačnost. Modeli određenja strategije. Modeli konkurentnosti po resursnoj teoriji. Organizacijsko natjecanje. Održiva konkurentnost. Konkurentnost u paradigmi strateških modela okoline. Strateški komunikacijski menadžment.
 • Novi oblici organizacijskih struktura i poboljšanje organizacijskih procesa (4 sata)
  Funkcijski i procesni pristup organizaciji. Organizacijske promjene i prilagodba okolini. Odnos između organizacijske strukture i strategije. Struktura i procesi u suvremenim organizacijama. Organizacijski savezi. Organizacijske mreže. Virtualne organizacije. Organizacije orjentirane prema kupcima- CRM sustavi. Uloga ICT u formiranju novih organizacijskih oblika (web-services, SOA, ebXML). Promjene organizacijske strukture. Poboljšanje poslovnih procesa. Reinžinjering poslovnih procesa.
 • Odlučivanje i interakcije u organizacijama- teorija igara (2 sata)
  Racionalnost u odlučivanju. Funkcija korisnosti. Složenost okoline- uvjeti rizika i neizvjesnosti. Razine odlučivanja. Potpora odlučivanju. Grupno odlučivanje. Odlučivanje pojedinaca u međusobnim interakcijama. Teorija igara. Vrste igara (strateških interakcija). Modeli interakcija kod igara. Informacije u igrama. Koncept rješenja igre. Ravnotežni ishodi u interakcijama (strateškim situacijama). Učenje u ekstenzivnim igrama.
 • Učeća organizacija i adaptivna organizacija. (4 sata)
  Adaptivno učenje. Prilagodba organizacije okolini. Mentalne mape zaposlenika. Generičko učenje. Scenario tehnike. Faze organizacijskog učenja. Organizacijska kultura i organizacijsko učenje. Uloga ICT-a u organizacijskom učenju. Stvaranje okvira za organizacijsko učenje. Učenje u savezima i mrežama. Upravljanje znanjem. Gospodarstva utemeljena na znanju.
 • Kompleksnost u organizacijama i njihovoj okolini. (2 sata)
  Obilježja organizacijske okoline. Nelinearne pojave u organizacijama i okolini. Organizacije kao kompleksni sustavi. Kompleksnost u okolini. Emergencija. Samoorganiziranje. Odlučivanje u uvjetima kompleksnosti. Teorija kaosa i organizacija. Diskontinuiranost u organizaciji. Upravljanje u uvjetima kriza.
 • Primjena kvantitativnih metoda u suvremenim organizacijama. (2 sata)
  Analiza odlučivanja. Teorija igara. Nashova ravnoteža. Indeks moći. Upravljanje operacijama (operations management)- modeli (optimalizacije, planiranje kapaciteta i dr.). Statističke metode. Signifikantnost i korelacija. Rudarenje podataka. Benchmarking. Forecasting. Simulacijski modeli. Primjeri primjene.
 • Sustavi menadžerske kontrole i mjerenje performansi (2 sata)
  Kontrola rezultata. Akcijske, kadrovske i kontrole kulture. Projektiranje sustava upravljanja kontrolom. Kontrola financijskih rezultata. Integrirani sustavi za upravljanje u orhanizacijama- PPBS. Planiranje i budžetiranje. Sustavi mjerenja performansi. Balanced scorecard. ABC i menadžment. Upravljanje kvalitetom. Upravljanje odnosima s klijentima.

Osnovna literatura

 • Shafritz, J.M.; Ott, J.S.; Yang, Y.S.: Classics of Organization Theory, 2004.
 • Senge, P.M.: Peta disciplina- principi i praksa učeće organizacije, hrvatsko izdanje Mozaik knjiga, 2003.
 • Daft, R.L.: Organization Theory and Design, Thomson Learning, 2004.
 • Harmon, P.: Business Process Change, 2nd edition, DBA Business Process Trends, 2007.
 • Stacey, R.D.: Strateški menedžment i organizacijska dinamika, Zagreb, MATE,1997
 • Morgan, Gareth: Images of organization, Sage, 2006

Dopunska literatura

 • Hatch, M.J.; Cunliffe, A.L.: Organization Theory- Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, 2006.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh