FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacijska teorija npp:93111

Engleski naziv

Organizational Theory

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Predavanje 15 2 1
Seminar 9 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Organizacijska teorija - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Model praćenja rada redovnih studenata.

Ostvarenje prava na potpis i prava na upis ocjene, te specificiranje dodatnih uvjeta pored samih bodova, objašnjeno je u dijelu nakon izloženih tablica praćenja rada.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Aktivnost na nastavi5
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Projektni zadatak12
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
Projekt + 120


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Na predavanjima se 6-7 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi 3 0 Na seminarima provjerava se prisustvovanje nasumično 10 puta u semestru. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje).
Projektni zadatak 12 4 Studenti sudjeluju u strateškom scenariju sukoba dvije organizacije. Rade Projekt u grupama, upravljajući svojim resursima u ograničenom vremenu, uz limitirana novčana sredstva. Raščlamba igre (izvorno GE&McKinsey) slijedi nakon završetka. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad (ili tzv. mini-projekt) i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Studenti izabiru temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost). Student koji nije spreman predati ili izložiti seminarski rad gubi dio bodova zbog kašnjenja. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 5 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 30 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.


UVJETI ZA POTPIS I UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
1.     U VEZI PRAVA NA POTPIS- potrebno je ispuniti uvjete po svakom retku tablice s opisom elemenata praćenja, a kako je to navedeno u trećem stupcu Tablice
 
2.     Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja:

a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz tablice bodovne skale.
b.    Svi uvjeti u vezi prava na potpis
c.     Iz redovnih kolokvija ostvarenje:

Minimalno 27 bodova od ukupno mogućih 60 bodova, te pri tome

Iznimno samo jedan kolokvij s manje od 15 bodova, ali ne s manje od 12 bodova.

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 12 bodova ili više.

Organizacijska teorija - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Model praćenja rada izvanrednih studenata.

Izvanredni studenti obavezni su javiti se profesoru nositelju kolegija u prvim tjednima nakon što su upisali kolegij.

Uvjeti polaganja ispita putem kolokvija, za izvanredne studente izloženi su u nastavku.

Napomena: Kolokviji se pišu u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti. Iznimno jedan od dva kolokvija izvanredni student može pisati u vrijeme konzultacija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Projektni zadatak12
Kolokviji60
ZBROJ95


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
Projekt + 120


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Student mora barem dva puta doći na predavanja, u terminima koje izabere; javiti se profesoru radi evidencije i odslušati ukupno 4 sata predavanja. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi 3 0 Student mora barem dva puta doći na seminarsku nastavu, ali ne u istom tjednu, tako da na rasporedu budu različite teme. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projektni zadatak 12 4 Studenti sudjeluju u strateškom scenariju sukoba dvije organizacije. Rade Projekt u grupama, upravljajući svojim resursima u ograničenom vremenu, uz limitirana novčana sredstva. Raščlamba igre (izvorno GE&McKinsey) slijedi nakon završetka. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad (ili tzv. mini-projekt) i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Studenti izabiru temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost). Student koji nije spreman predati ili izložiti seminarski rad gubi dio bodova zbog kašnjenja. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 5 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 30 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.


UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
 
Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja:

a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz tablice bodovne skale.
b.    Svi uvjeti u vezi prava na potpis
c.     Iz redovnih kolokvija ostvarenje:

Minimalno 27 bodova od ukupno mogućih 60 bodova, te pri tome- iznimno samo jedan kolokvij s manje od 15 bodova, ali ne s manje od 12 bodova.

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 12 bodova ili više.

Nadalje:

Unutar termina dolaska na seminarsku nastavu, student treba i sam održati prezentaciju svojeg rada, oko čega se dogovara ranije sa profesorom ili asistentom.

Student mora napisati vlastiti seminarski rad, i poslati ga na ocjenu najkasnije u tjednu kada ima prezentaciju. Zbroj bodova ostvarenih pisanim seminarskim radom i prezentacijom mora biti najmanje 6 (od mogućih 17).

Student mora sudjelovati u izradi Projekta

Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redovni studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni student može izabrati dodatni zadatak, oko čega se dogovara s profesorom ili asistentom, te rješenje zadatka poslati mailom. Materijali se otpremaju u mapu "Radovi izvanrednih studenata".

Intervali za pripadne ocjene, obzirom na ostvarene bodove, mijenjaju se kod izvanrednih studenata, uslijed izostanka bodova kojima se nagrađuju dolasci

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh