FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove opće i razvojne psihologije npp:93112

Engleski naziv

Fundamentals of Educational Personality - Personality Psychology

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Osposobiti polaznike da osvještavaju sebe i druge kao psihička bića i upravljaju svojim postupcima. Podići razinu razumijevanja procesa razvoja i omogućiti kreiranje primjerenih razvojnih utjecaja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • identificirati fenomene psihičnog te ih povezati sa funkcijama tjelesnih sustava i okolinskih utjecaja
 • osmisliti optimalne razvojne utjecaje u pojedinim razdobljima
 • osvijestiti i bolje razumjeti sebe i druge kao psihičke jedinke
 • pratiti i procijenjivati razvoj vaših interpersonalnih i intrapersonalnih kompetencija
 • prepoznati i uvažavati razvojna i individualna obilježja ljudskih jedinki
 • razumjeti proces razvoja u interpretaciji osnovnih teorija razvoja
 • uspješnije predviđati moguća ponašanja drugih
 • uspješnije upravljati svojim ponašanjem

Ishodi učenja programa

 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Razumjeti povijesni aspekt edukacijskih sustava, društvenu uvjetovanost odgojno-obrazovne prakse i diferenciranost suvremenih odgojno-obrazovnih koncepcija Razumjeti povijesni aspekt edukacijskih sustava, društvenu uvjetovanost odgojno-obrazovne prakse i diferenciranost suvremenih odgojno-obrazovnih koncepcija

Sadržaj predavanja

 • Pojam psihologije, predmet i ciljevi
 • Laičko tumačenje psihičkog života- „psihologija“ u svakodnevnom životu
  Svi smo mi „psiholozi“u svakodnevnom životu!
 • Status psihologije danas:
  Status psihologije danas: - specijalizacija (grane psihologije, uvjetovanost promjenama u vremenu i društvu), - interdisciplinarnost, - prepoznata široka primjenjivost.
 • Psihički život
  Psihički život – uvjetna podjela (psihički procesi, psihička stanja i osobine i njihova m
 • Fiziološke osnove psihičkih pojava
  Fiziološke osnove psihičkih pojava: - živčani sustav i sustav žlijezda s unutarnjim izlučivanjem - građa i funkcija živčanog sustava ljudske vrste - receptori i efektori - psihosomatske bolesti
 • Spoznajni procesi
  Spoznajni procesi: - percepcija, - predodžbe, - mišljenje…; - složeni spoznajni procesi: učenje, pamćenje, rješavanje problema…
 • Motivacijski i emocionalni procesi
  Motivacijski i emocionalni procesi: - teorije motivacije, - klasifikacije motiva, - razina aspiracije - emocije - uloga emocija u motivaciji
 • Frustracije; obrambeni mehanizmi
  Frustracije: pojam, uzroci… Osobitosti ponašanja u frustrativnim situacijama. Obrambeni mehanizmi. Tolerancija na frustraciju. Frustracije kao pokretači
 • Ličnost (osobnost):
  Ličnost (osobnost): - problemi u proučavanju ličnosti - pristupi u proučavanju ličnosti
 • Razvoj ljudske jedinke
  Osobitosti razvoja ljudske jedinke.
 • Teorije ontogenetskog razvoja
  Jednofaktorske teorije. Teorija konvergencije. Dinamička teorija razvoja: - činitelji razvoja prema dinamičkoj teoriji
 • Mehanizmi razvoja
  Mehanizmi razvoja: sazrijevanje i učenje i njihova interakcija. Optimalna razdoblja.
 • Područja razvoja
  Tjelesni rast i razvoj. Razvoj psihomotorike. Razvoj govora. Razvoj mišljenja. Socijalni i emocionalni razvoj. Razvoj moralnosti.
 • Periodizacija; Odabrana razvojna razdoblja
  Periodizacije kao sustavi praćenja razvoja. Razvojna razdoblja. Optimalni uvjeti ranog razvoja. Razvojna obilježja adolescenata.
 • Individualne razlike
 • Individualne razlike i njihov utjecaj na učenje i obrazovanje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara ć
  Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara će se: - izlagati seminarski radovi - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Čovjek i duhovnost; Problemi dihotomije razum /emocije; Slika o sebi u razdoblju adolescencije; Problemi ostvarivanja roditeljske uloge; Novi pogled na potencijale djece predškolske dobi; Važnost vršnjačkih skupina i interakcije s njima… - analizirati zadaće - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - raspravljati o osobnom iskustvu - procjenjivati i komentirati individualne osobine

Osnovna literatura

 • Andrilović. V.; Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja. Školska knjiga, Zagreb, (razna izdanja)
 • Andrilović, V.; Čudina-Obradović, M. Osnove opće i razvojne psihologije. 4. izdanje, str 121–218, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 • Vizek-Vidović, V.; Rijavec, M.; Vlahović-Štetić, V.; Miljković, D. Psihologija obrazovanja. str 41-106, IEP, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

 • Vasta, R.; Haith. M.M.; Miller, S.A. Dječja psihologija: moderna znanost. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1998.
 • Feinstein, S. Tajne tinejdžerskog mozga. (odabrana poglavlja), Naklada Kosinj, Zagreb, 2005.

Slični predmeti

 • Opća psihologija
 • Uvod u psihologiju
 • Osnove psihologije
 • Razvojna psihologija i slični koji se izvode u sličnom opsegu i vrednuju istim brojem ECTS bodova na različitim fakultetima.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh