FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove opće i razvojne psihologije npp:93112

Engleski naziv

Fundamentals of Educational Personality - Personality Psychology

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Osposobiti polaznike da osvještavaju sebe i druge kao psihička bića i upravljaju svojim postupcima. Podići razinu razumijevanja procesa razvoja i omogućiti kreiranje primjerenih razvojnih utjecaja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • identificirati fenomene psihičnog te ih povezati sa funkcijama tjelesnih sustava i okolinskih utjecaja
 • osmisliti optimalne razvojne utjecaje u pojedinim razdobljima
 • osvijestiti i bolje razumjeti sebe i druge kao psihičke jedinke
 • pratiti i procijenjivati razvoj vaših interpersonalnih i intrapersonalnih kompetencija
 • prepoznati i uvažavati razvojna i individualna obilježja ljudskih jedinki
 • razumjeti proces razvoja u interpretaciji osnovnih teorija razvoja
 • uspješnije predviđati moguća ponašanja drugih
 • uspješnije upravljati svojim ponašanjem

Ishodi učenja programa

 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Razumjeti povijesni aspekt edukacijskih sustava, društvenu uvjetovanost odgojno-obrazovne prakse i diferenciranost suvremenih odgojno-obrazovnih koncepcija Razumjeti povijesni aspekt edukacijskih sustava, društvenu uvjetovanost odgojno-obrazovne prakse i diferenciranost suvremenih odgojno-obrazovnih koncepcija

Sadržaj predavanja

 • Pojam psihologije, predmet i ciljevi
 • Laičko tumačenje psihičkog života- „psihologija“ u svakodnevnom životu
  Svi smo mi „psiholozi“u svakodnevnom životu!
 • Status psihologije danas:
  Status psihologije danas: - specijalizacija (grane psihologije, uvjetovanost promjenama u vremenu i društvu), - interdisciplinarnost, - prepoznata široka primjenjivost.
 • Psihički život
  Psihički život – uvjetna podjela (psihički procesi, psihička stanja i osobine i njihova m
 • Fiziološke osnove psihičkih pojava
  Fiziološke osnove psihičkih pojava: - živčani sustav i sustav žlijezda s unutarnjim izlučivanjem - građa i funkcija živčanog sustava ljudske vrste - receptori i efektori - psihosomatske bolesti
 • Spoznajni procesi
  Spoznajni procesi: - percepcija, - predodžbe, - mišljenje…; - složeni spoznajni procesi: učenje, pamćenje, rješavanje problema…
 • Motivacijski i emocionalni procesi
  Motivacijski i emocionalni procesi: - teorije motivacije, - klasifikacije motiva, - razina aspiracije - emocije - uloga emocija u motivaciji
 • Frustracije; obrambeni mehanizmi
  Frustracije: pojam, uzroci… Osobitosti ponašanja u frustrativnim situacijama. Obrambeni mehanizmi. Tolerancija na frustraciju. Frustracije kao pokretači
 • Ličnost (osobnost):
  Ličnost (osobnost): - problemi u proučavanju ličnosti - pristupi u proučavanju ličnosti
 • Razvoj ljudske jedinke
  Osobitosti razvoja ljudske jedinke.
 • Teorije ontogenetskog razvoja
  Jednofaktorske teorije. Teorija konvergencije. Dinamička teorija razvoja: - činitelji razvoja prema dinamičkoj teoriji
 • Mehanizmi razvoja
  Mehanizmi razvoja: sazrijevanje i učenje i njihova interakcija. Optimalna razdoblja.
 • Područja razvoja
  Tjelesni rast i razvoj. Razvoj psihomotorike. Razvoj govora. Razvoj mišljenja. Socijalni i emocionalni razvoj. Razvoj moralnosti.
 • Periodizacija; Odabrana razvojna razdoblja
  Periodizacije kao sustavi praćenja razvoja. Razvojna razdoblja. Optimalni uvjeti ranog razvoja. Razvojna obilježja adolescenata.
 • Individualne razlike
 • Individualne razlike i njihov utjecaj na učenje i obrazovanje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara ć
  Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara će se: - izlagati seminarski radovi - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Čovjek i duhovnost; Problemi dihotomije razum /emocije; Slika o sebi u razdoblju adolescencije; Problemi ostvarivanja roditeljske uloge; Novi pogled na potencijale djece predškolske dobi; Važnost vršnjačkih skupina i interakcije s njima… - analizirati zadaće - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - raspravljati o osobnom iskustvu - procjenjivati i komentirati individualne osobine

Osnovna literatura

 • Andrilović. V.; Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja. Školska knjiga, Zagreb, (razna izdanja)
 • Andrilović, V.; Čudina-Obradović, M. Osnove opće i razvojne psihologije. 4. izdanje, str 121–218, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 • Vizek-Vidović, V.; Rijavec, M.; Vlahović-Štetić, V.; Miljković, D. Psihologija obrazovanja. str 41-106, IEP, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

 • Vasta, R.; Haith. M.M.; Miller, S.A. Dječja psihologija: moderna znanost. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1998.
 • Feinstein, S. Tajne tinejdžerskog mozga. (odabrana poglavlja), Naklada Kosinj, Zagreb, 2005.

Slični predmeti

 • Opća psihologija
 • Uvod u psihologiju
 • Osnove psihologije
 • Razvojna psihologija i slični koji se izvode u sličnom opsegu i vrednuju istim brojem ECTS bodova na različitim fakultetima.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 15 1 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Osnove opće i razvojne psihologije - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh