FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Primjenjene metode istraživanja u društvenim znanostima npp:93113

Engleski naziv

Applied Research Methods in the Social Sciences

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Jovanović Magdalena Seminar 15 2 1
Šimić Diana Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Primjenjene metode istraživanja u društvenim znanostima - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi i on-line5
Domaće zadaće (seminari)30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 5 3 Na predavanjima i seminarima se 10 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 4 izostanka.
Aktivnost na nastavi i on-line 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili on-line, rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja upravo obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Seminari, prezentacija 30 15 Studenti pišu dva seminarska rada. Pisani dio seminara i prezentaciju treba postaviti u sustav za e-učenje unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. 10 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Kolokvij 1 30 Pisani test s pitanjima otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje.
Kolokvij 2 30 Pisani test s pitanjima otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje.


Kontinuirano praćenje obuhvaća prisustvo i aktivnost na nastavi, dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja, pisanje i prezentiranje dva seminarska rada. Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz seminarske radove i bodove s pisanog i usmenog ispita prema skali za ocjenjivanje.

Primjenjene metode istraživanja u društvenim znanostima - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi1
Aktivnost na nastavi i on-line9
Domaće zadaće (seminari)30
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće (seminari)30
ZBROJ30


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni studenti mogu birati između dva modela praćenja. Model A se odnosi na sudjelovanje u nastavi na isti način kao redovni studenti. Model B uključuje izradu seminarskih radova tijekom semestra i polaganje pisanog i usmenog ispita u redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima. 

Izvanredni studenti moraju se javiti predmetnom nastavniku unutar prva dva tjedna nastave i dogovoriti način praćenja. Izvanredni studenti koji se opredijele za Model A ne mogu naknadno promijeniti model praćenja, tj. imaju obavezu pohađati nastavu.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 1 1 Studenti moraju prezentirati svoje seminarske zadaće – tj. prisustvovati na dva seminara u dogovoru s nastavnikom ili u terminu konzultacija 2 neodržane prezentacije Održavanje prezentacije seminara u vrijeme konzultacija po dogovoru s nastavnikom Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na nastavi i on-line 9 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili on-line, rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja upravo obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Seminari, prezentacija 30 15 Studenti pišu dva seminarska rada. Pisani dio seminara i prezentaciju treba postaviti u sustav za e-učenje unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. 10 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Kolokvij 1 30 Pisani test s pitanjima otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje.
Kolokvij 2 30 Pisani test s pitanjima otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari, prezentacije 30 15 Studenti pišu dva seminarska rada. Pisani dio seminara i prezentaciju treba postaviti u sustav za e-učenje unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. 15 Studenti su dužni napisati dva seminarska rada. Tjedan dana prije izlaska na pisani ispit


Model A obuhvaća prisustvo i aktivnost na nastavi, dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja, pisanje i prezentiranje dva seminarska rada. Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja, kao i oni koji su izabrali Model B, polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz seminarske radove i bodove s pisanog i usmenog ispita prema skali za ocjenjivanje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh