FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Računalom posredovana komunikacija npp:93114

Engleski naziv

Computer-Mediated Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Komunikacija putem Interneta sve je prisutnija u suvremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Kolegij omogućava stjecanje znanja, vještina i specifičnih kompetencija iz različitih područja korištenja Interneta u poslovnoj i privatnoj komunikaciji na razini pojedinca, grupa ili timova, kao i u masovnoj komunikaciji putem Interneta. Također, osigurava potrebna znanja iz komunikologije i psihologije za uspješnije prezentiranje informacija na Internetu i oblikovanje proizvoda i usluga koje se zasnivaju na komunikaciji s korisnicima putem Interneta.

Nastava

Predavanje
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Biti u mogućnosti analizirati komercijalna web mjesta sa stanovišta uspješnosti u relacijskom marketingu i kvaliteti e-usluge
 • Biti u mogućnosti kritički analizirati pojave iz računalom posredovane komunikacije i koncipirati manja istraživanja iz tog područja
 • Biti u mogućnosti prepoznati prednosti Interneta/weba kao medija za masovnu komunikaciju te ih koristiti u izradi online sadržaja
 • Biti u mogućnosti surađivati u timu i participirati u kolaborativnim online aktivnostima uz uporabu wikija, bloga i srodnih alata
 • Moći djelotvorno koristiti Internet, online baze podataka i druge izvore za pronalaženje znanstveno-tehnoloških informacija
 • Moći primijeniti teorijske modele online komunikacije za procjenu i dizajniranje web mjesta koja će biti atraktivna korisnicima
 • Moći uspješno se samoprezentirati na osobnim web stranicama i ePortfolio sustavima, u online diskusijama i društvenim mrežama
 • Prepoznati razinu procesa u online komunikaciji (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna, masovna)
 • Razumijeti teorijske modele komunikacije posredstvom računala i moći ih primijeniti za kritičku analizu povezanih pojava/procesa
 • Razumjeti specifičnosti Interneta/weba kao medija u odnosu na druge interpersonalne i masovne komunikacjske medije
 • Steći znanja o online ponašanju korisnika Interneta/weba te ih moći savjetovati o načinima korištenja Interneta za komunikaciju
 • Upoznati i moći praktično koristiti tradicionalne i odabrane Web 2.0 alate za online komunikaciju i prezentaciju sadržaja
 • Upoznati izvore na Internetu/webu vezane uz znanstvene sadržaje koji se odnose na računalom posredovanu komunikaciju
 • Upoznati nedostatke Interneta kao medija za komunikaciju i oblike ponašanja korisnika koji im ugrožavaju privatnost i sigurnost
 • Upoznati osnove korištenja Interneta za e-učenje te biti u mogućnosti kreirati online obrazovni sadržaj uporabom Web 2.0 alata
 • Upoznati različite interpersonalne online komunikacijske vještine te biti u mogućnosti procijeniti ih kod sebe i drugih osoba

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesaAnalizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesa
 • Predstaviti i popularizirati suvremena trendove u informatici u stručnim i laičkim krugovima Predstaviti i popularizirati suvremena trendove u informatici u stručnim i laičkim krugovima
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Voditi interdisciplinarni tim i raditi u takvom timuVoditi interdisciplinarni tim i raditi u takvom timu

Sadržaj predavanja

 • Definicija računalom posredovane komunikacije
  Psihologija korištenja Interneta i računalom posredovana komunikacija (engl. computer mediated communication – CMC). Područja istraživanja psihologije korištenja Interneta i računalom posredovane komunikacije. Internet i World Wide Web kao tehnološko, informacijsko, psihološko, socijalno i ekonomsko okruženje za korisnike. Oblici komunikacije posredstvom Interneta (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna i masovna komunikacija).
 • Intrapersonalni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Računalna pismenost i komunikacija putem Interneta. Samopoimanje i problem osobnog identiteta korisnika Interneta. Informacijske potrebe korisnika Interneta. Motivacija za korištenje i ovisnost o Internetu. Problem disinhibicije ponašanja kod korištenja Interneta.
 • Interpersonalni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Karakteristike interpersonalne komunikacije putem Interneta. Odlike komunikacijskih kanala. Samootkrivanje i samoprezentacija na Internetu. Verbalna agresivnost na Internetu. Specifičnosti žargona korisnika Interneta. Hiperpersonalna komunikacija. Model kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji. Interpersonalna komunikacija elektroničkom poštom, istovremenim tekstualnim porukama i dvosmjernom video vezom. Konkurentni i komplementarni odnosi između različitih medija za interpersonalnu komunikaciju.
 • Intragrupni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Grupna dinamika i Internet. Komunikacija u distribucijskim listama, diskusijskim grupama, brbljaonicama i forumima. Konformnost i polarizacija u grupnoj diskusiji. On-line virtualne radne grupe i timovi. Sustavi za suradnju putem Interneta. Elektronički brainstorming i druge kreativne tehnike. Razvoj povjerenja, kooperacija i konflikti u virtualnom timu. Djelotvorna komunikacija i mentoriranje u sustavima za obrazovanje na daljinu.
 • Intergrupni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Socijalne zajednice na Internetu. Polarizacija i konfrontiranje socijalnih grupa na Internetu.Komunikacija između timova i odjela unutar organizacije putem Interneta.
 • Masovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Diskontinuitet privatno/javno u komunikaciji Internetom. Publiciranje sudjelovanjem u diskusijskim grupama i forumima. Problemi kod oglašavanja elektroničkom poštom (spam). Autorska prava i Internet. Internet u odnosu na druge masovne medije. Model sklonosti Internetu kao masovnom mediju. Integracija personaliziranih i masovnih medija. Konvergencija medija. Društvena korisnost Interneta.
 • Poslovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Komunikacijska analiza web stranica poslovnih organizacija. Tehnike razvoja odnosa s kupcima putem Interneta. Mogući problemi korisnika i kupaca on-line usluga i proizvoda. Etička pitanja vezana uz poslovnu (busines-to-customer, B2C) uporabu Interneta.
 • Privatnost i sigurnost u računalom posredovanoj komunikaciji
  Problemi anonimnosti i privatnosti u komunikaciji Internetom. Percepcija osobne sigurnosti i rizika za korisnike. Rizično ponašanje korisnika Interneta.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  U okviru vježbi iz kolegija primjenjuju se Moodle sustav za upravljanje učenjem (LMS), wiki, blog, e-portfolio i različiti Web 2.0 alati, kao i poseban tečaj za e-učenje pod nazivom %22On-line komunikacija%22 koji sadrži web stranice sa teorijskim sadržajima te upitnicima, kvizovima i testovima. Studenti također provode samostalna istraživanja resursa na Internetu i stručne literature, te kreiraju ankete ili intervjue o korištenju Interneta za različite namjene. O rezultatima pretraživanja stručne literature i vlastitih istraživanja studenti izvode online prezentacija. Na spomenute načine svojim samostalnim radom studenti detaljnije upoznaju područje računalom posredovane komunikacije i psihologije korištenja Interneta na razinama od intrapersonalne do masovne komunikacije. Također upoznaju metode istraživanja iz navedenog područja i kritički analiziraju relevantne teorije. Kao rezultat postiže se djelotvornije korištenje Interneta kao interpersonalnog i masovnog medija za privatne, obrazovne i poslovne potrebe.

Osnovna literatura

 • Konijn, E.A. et al. Mediated Interpersonal Communication. Routledge, New York, 2008.
 • Joinson, A. et al. Oxford Handbook of Internet Psychology. Oxford University, Oxford, 2009.

Dopunska literatura

 • Kung, L.; Picard, R.G.; Towse, R. The Internet and the Mass Media. Sage Publications, 2008.
 • Kelsey, S.; St. Amant, K. Handbook of Research on Computer Mediated Communication. Information Science Reference, 2008.
 • Wright, K.B.; Webb, L.M. Computer-Mediated Communication in Personal Relationships. Peter Lang Publishing, 2010.

Slični predmeti

 • Computer-Mediated Communication, MSc in Advanced Methods in Computer Science (Information, Media and Communication), Queen Mary College, University of London, http://www.qmul.ac.uk
 • Computer-Mediated Communication, Master of Information Science (MIS), School of Library and Information Science, Indiana University, http://www.slis.indiana.edu
 • Computer-Mediated Communication (on-line kolegij), Canyon College, http://www.canyoncollege.edu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 15 1 1
Ćorić Samardžija Ana Laboratorijske vježbe 14 1 4
Orehovački Tihomir Laboratorijske vježbe 0 0 0
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh