FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Računalom posredovana komunikacija npp:93114

Engleski naziv

Computer-Mediated Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Komunikacija putem Interneta sve je prisutnija u suvremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Kolegij omogućava stjecanje znanja, vještina i specifičnih kompetencija iz različitih područja korištenja Interneta u poslovnoj i privatnoj komunikaciji na razini pojedinca, grupa ili timova, kao i u masovnoj komunikaciji putem Interneta. Također, osigurava potrebna znanja iz komunikologije i psihologije za uspješnije prezentiranje informacija na Internetu i oblikovanje proizvoda i usluga koje se zasnivaju na komunikaciji s korisnicima putem Interneta.

Nastava

Predavanje
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Biti u mogućnosti analizirati komercijalna web mjesta sa stanovišta uspješnosti u relacijskom marketingu i kvaliteti e-usluge
 • Biti u mogućnosti kritički analizirati pojave iz računalom posredovane komunikacije i koncipirati manja istraživanja iz tog područja
 • Biti u mogućnosti prepoznati prednosti Interneta/weba kao medija za masovnu komunikaciju te ih koristiti u izradi online sadržaja
 • Biti u mogućnosti surađivati u timu i participirati u kolaborativnim online aktivnostima uz uporabu wikija, bloga i srodnih alata
 • Moći djelotvorno koristiti Internet, online baze podataka i druge izvore za pronalaženje znanstveno-tehnoloških informacija
 • Moći primijeniti teorijske modele online komunikacije za procjenu i dizajniranje web mjesta koja će biti atraktivna korisnicima
 • Moći uspješno se samoprezentirati na osobnim web stranicama i ePortfolio sustavima, u online diskusijama i društvenim mrežama
 • Prepoznati razinu procesa u online komunikaciji (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna, masovna)
 • Razumijeti teorijske modele komunikacije posredstvom računala i moći ih primijeniti za kritičku analizu povezanih pojava/procesa
 • Razumjeti specifičnosti Interneta/weba kao medija u odnosu na druge interpersonalne i masovne komunikacjske medije
 • Steći znanja o online ponašanju korisnika Interneta/weba te ih moći savjetovati o načinima korištenja Interneta za komunikaciju
 • Upoznati i moći praktično koristiti tradicionalne i odabrane Web 2.0 alate za online komunikaciju i prezentaciju sadržaja
 • Upoznati izvore na Internetu/webu vezane uz znanstvene sadržaje koji se odnose na računalom posredovanu komunikaciju
 • Upoznati nedostatke Interneta kao medija za komunikaciju i oblike ponašanja korisnika koji im ugrožavaju privatnost i sigurnost
 • Upoznati osnove korištenja Interneta za e-učenje te biti u mogućnosti kreirati online obrazovni sadržaj uporabom Web 2.0 alata
 • Upoznati različite interpersonalne online komunikacijske vještine te biti u mogućnosti procijeniti ih kod sebe i drugih osoba

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesaAnalizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesa
 • Predstaviti i popularizirati suvremena trendove u informatici u stručnim i laičkim krugovima Predstaviti i popularizirati suvremena trendove u informatici u stručnim i laičkim krugovima
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Voditi interdisciplinarni tim i raditi u takvom timuVoditi interdisciplinarni tim i raditi u takvom timu

Sadržaj predavanja

 • Definicija računalom posredovane komunikacije
  Psihologija korištenja Interneta i računalom posredovana komunikacija (engl. computer mediated communication – CMC). Područja istraživanja psihologije korištenja Interneta i računalom posredovane komunikacije. Internet i World Wide Web kao tehnološko, informacijsko, psihološko, socijalno i ekonomsko okruženje za korisnike. Oblici komunikacije posredstvom Interneta (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna i masovna komunikacija).
 • Intrapersonalni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Računalna pismenost i komunikacija putem Interneta. Samopoimanje i problem osobnog identiteta korisnika Interneta. Informacijske potrebe korisnika Interneta. Motivacija za korištenje i ovisnost o Internetu. Problem disinhibicije ponašanja kod korištenja Interneta.
 • Interpersonalni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Karakteristike interpersonalne komunikacije putem Interneta. Odlike komunikacijskih kanala. Samootkrivanje i samoprezentacija na Internetu. Verbalna agresivnost na Internetu. Specifičnosti žargona korisnika Interneta. Hiperpersonalna komunikacija. Model kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji. Interpersonalna komunikacija elektroničkom poštom, istovremenim tekstualnim porukama i dvosmjernom video vezom. Konkurentni i komplementarni odnosi između različitih medija za interpersonalnu komunikaciju.
 • Intragrupni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Grupna dinamika i Internet. Komunikacija u distribucijskim listama, diskusijskim grupama, brbljaonicama i forumima. Konformnost i polarizacija u grupnoj diskusiji. On-line virtualne radne grupe i timovi. Sustavi za suradnju putem Interneta. Elektronički brainstorming i druge kreativne tehnike. Razvoj povjerenja, kooperacija i konflikti u virtualnom timu. Djelotvorna komunikacija i mentoriranje u sustavima za obrazovanje na daljinu.
 • Intergrupni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Socijalne zajednice na Internetu. Polarizacija i konfrontiranje socijalnih grupa na Internetu.Komunikacija između timova i odjela unutar organizacije putem Interneta.
 • Masovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Diskontinuitet privatno/javno u komunikaciji Internetom. Publiciranje sudjelovanjem u diskusijskim grupama i forumima. Problemi kod oglašavanja elektroničkom poštom (spam). Autorska prava i Internet. Internet u odnosu na druge masovne medije. Model sklonosti Internetu kao masovnom mediju. Integracija personaliziranih i masovnih medija. Konvergencija medija. Društvena korisnost Interneta.
 • Poslovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Komunikacijska analiza web stranica poslovnih organizacija. Tehnike razvoja odnosa s kupcima putem Interneta. Mogući problemi korisnika i kupaca on-line usluga i proizvoda. Etička pitanja vezana uz poslovnu (busines-to-customer, B2C) uporabu Interneta.
 • Privatnost i sigurnost u računalom posredovanoj komunikaciji
  Problemi anonimnosti i privatnosti u komunikaciji Internetom. Percepcija osobne sigurnosti i rizika za korisnike. Rizično ponašanje korisnika Interneta.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  U okviru vježbi iz kolegija primjenjuju se Moodle sustav za upravljanje učenjem (LMS), wiki, blog, e-portfolio i različiti Web 2.0 alati, kao i poseban tečaj za e-učenje pod nazivom %22On-line komunikacija%22 koji sadrži web stranice sa teorijskim sadržajima te upitnicima, kvizovima i testovima. Studenti također provode samostalna istraživanja resursa na Internetu i stručne literature, te kreiraju ankete ili intervjue o korištenju Interneta za različite namjene. O rezultatima pretraživanja stručne literature i vlastitih istraživanja studenti izvode online prezentacija. Na spomenute načine svojim samostalnim radom studenti detaljnije upoznaju područje računalom posredovane komunikacije i psihologije korištenja Interneta na razinama od intrapersonalne do masovne komunikacije. Također upoznaju metode istraživanja iz navedenog područja i kritički analiziraju relevantne teorije. Kao rezultat postiže se djelotvornije korištenje Interneta kao interpersonalnog i masovnog medija za privatne, obrazovne i poslovne potrebe.

Osnovna literatura

 • Konijn, E.A. et al. Mediated Interpersonal Communication. Routledge, New York, 2008.
 • Joinson, A. et al. Oxford Handbook of Internet Psychology. Oxford University, Oxford, 2009.

Dopunska literatura

 • Kung, L.; Picard, R.G.; Towse, R. The Internet and the Mass Media. Sage Publications, 2008.
 • Kelsey, S.; St. Amant, K. Handbook of Research on Computer Mediated Communication. Information Science Reference, 2008.
 • Wright, K.B.; Webb, L.M. Computer-Mediated Communication in Personal Relationships. Peter Lang Publishing, 2010.

Slični predmeti

 • Computer-Mediated Communication, MSc in Advanced Methods in Computer Science (Information, Media and Communication), Queen Mary College, University of London, http://www.qmul.ac.uk
 • Computer-Mediated Communication, Master of Information Science (MIS), School of Library and Information Science, Indiana University, http://www.slis.indiana.edu
 • Computer-Mediated Communication (on-line kolegij), Canyon College, http://www.canyoncollege.edu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 13 1 1
Čižmešija Antonela Laboratorijske vježbe 11 1 4
Konecki Mario Laboratorijske vježbe 2 1 4
Predavanje 2 1 1
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 1 1 4
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Računalom posredovana komunikacija - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi1
Seminar – prisustvovanje nastavi1
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s web 2.0 alatima 10
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika5
Dodatno: referati, istraživanja3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 50.0 20.0 60 +
Projekt + 20.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 1 0 Na svakom predavanju provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na predavanju.
Struktura bodova:
0-4 izostanaka = 1 bod
7 izostanaka Studenti s više od 7 izostanaka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Prije izlaska na usmeni ispit.
Prisustvovanje na seminarima 1 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na seminaru.
Struktura bodova:
0-2 izostanaka = 1 bod
3 izostanka Studenti s više od 3 izostanka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Prije izlaska na usmeni ispit.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) i vođenje online dnevnika 5 1 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu u paru ili malim grupama/timovima te biti aktivni u vježbama u računalnoj učionici, kao i prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje. Boduje se i vođenje online dnevnika (proširivanje nastavnih sadržaja) vezanog uz teme na nastavi. On-line dnevnik treba biti redovito vođen i kompletiran sa predviđenim online aktivnostima do zadnjeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja.
Projekt i prezentacija projekta 10 5 Student izrađuje projekt u obliku bloga i uz uporabu različitih web 2.0 alata u kojem obrađuje neku teorijsku temu koja je odabrana u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Svaki student izvodi svoju prezentaciju projekta prema uputama u sustavu Moodle. Ukoliko projekt nije izrađen i prezentacija nije održana Studenti su obvezni izraditi projekt i održati prezentaciju do kraja trećeg međuispitnog razdoblja. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin moguće je smanjenje broja bodova za 1-3 boda.
Rad s web 2.0 alatima 10 5 Studenti se tijekom vježbi na računalima upoznaju s različitim web 2.0 alatima u kojima izrađuju online sadržaje u obliku mentalnih mapa, blok dijagrama toka, tagiranih videozapisa itd. Na tako izrađene sadržaje postavljaju poveznice u svoj online dnevnik. Izrada materijala u web 2.0 alatima je obvezna. Materijali u predviđenim web 2.0 alatima trebaju biti izrađeni prije drugog kolokvija (usmenog ispita).
1. kolokvij 30 15 Provjera znanja provodi se u obliku online testa u sustavu Moodle. Testiranje je uz uporabu pitanja s ponuđenim odgovorima među kojima se bira jedan koji je točan. Literatura je u obliku tečaja za e-učenje.
2. kolokvij 40 20 Drugi kolokvij odvija se u obliku usmenog ispita na temelju literature koja je u elektroničkom obliku dostupna u sustavu Moodle i na webu.
Dodatne aktivnosti studenata u obliku referata, istraživanja, izrade sadržaja u web 2.0 alatima i sl. 3 0 Temu za referat, istraživanje ili online aktivnost s web 2.0 alatima studenti dogovaraju s predmetnim nastavnikom.


Računalom posredovana komunikacija - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi1
Seminar – prisustvovanje nastavi1
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s web 2.0 alatima 10
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika5
Dodatno: referati, istraživanja3
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja25
Kolokviji (30x40) ili pismeni ispit70
Redoviti dolasci na konzultacije5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 50.0 20.0 60 +
Projekt + 20.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 25 10 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti dogovaraju teme za seminarske radove i rokove za njihovu predaju. 10 bodova Seminarski radovi iz 3 teme (10+10+5 bodova) prema uputi u sustavu Moodle. Prije izlaska na usmeni ispit.
1. kolokvij 30 15 25-30 pitanja zatvorenog tipa ili test s pitanjima otvorenog tipa i usmeno ispitivanje (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). 15 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 40 20 Test s pitanjima otvorenog tipa i usmeni ispit (nabrojite i opišite, definirajte i sl). 20 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 5 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom i na kraju semestra.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh