FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Računalom posredovana komunikacija npp:93114

Engleski naziv

Computer-Mediated Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 13 1 1
Čižmešija Antonela Laboratorijske vježbe 11 1 4
Konecki Mario Laboratorijske vježbe 2 1 4
Predavanje 2 1 1
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 2 1 4
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Računalom posredovana komunikacija - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi1
Seminar – prisustvovanje nastavi1
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s web 2.0 alatima 10
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika5
Dodatno: referati, istraživanja3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 50.0 20.0 60 +
Projekt + 20.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 1 0 Na svakom predavanju provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na predavanju.
Struktura bodova:
0-4 izostanaka = 1 bod
7 izostanaka Studenti s više od 7 izostanaka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Prije izlaska na usmeni ispit.
Prisustvovanje na seminarima 1 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na seminaru.
Struktura bodova:
0-2 izostanaka = 1 bod
3 izostanka Studenti s više od 3 izostanka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Prije izlaska na usmeni ispit.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) i vođenje online dnevnika 5 1 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu u paru ili malim grupama/timovima te biti aktivni u vježbama u računalnoj učionici, kao i prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje. Boduje se i vođenje online dnevnika (proširivanje nastavnih sadržaja) vezanog uz teme na nastavi. On-line dnevnik treba biti redovito vođen i kompletiran sa predviđenim online aktivnostima do zadnjeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja.
Projekt i prezentacija projekta 10 5 Student izrađuje projekt u obliku bloga i uz uporabu različitih web 2.0 alata u kojem obrađuje neku teorijsku temu koja je odabrana u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Svaki student izvodi svoju prezentaciju projekta prema uputama u sustavu Moodle. Ukoliko projekt nije izrađen i prezentacija nije održana Studenti su obvezni izraditi projekt i održati prezentaciju do kraja trećeg međuispitnog razdoblja. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin moguće je smanjenje broja bodova za 1-3 boda.
Rad s web 2.0 alatima 10 5 Studenti se tijekom vježbi na računalima upoznaju s različitim web 2.0 alatima u kojima izrađuju online sadržaje u obliku mentalnih mapa, blok dijagrama toka, tagiranih videozapisa itd. Na tako izrađene sadržaje postavljaju poveznice u svoj online dnevnik. Izrada materijala u web 2.0 alatima je obvezna. Materijali u predviđenim web 2.0 alatima trebaju biti izrađeni prije drugog kolokvija (usmenog ispita).
1. kolokvij 30 15 Provjera znanja provodi se u obliku testa sa pitanjima otvorenog tipa (10 pitanja x 3 boda po pitanju). Literatura je u obliku tečaja za e-učenje.
2. kolokvij 40 20 Drugi kolokvij odvija se u obliku usmenog ispita na temelju literature koja je u elektroničkom obliku dostupna u sustavu Moodle i na webu.
Dodatne aktivnosti studenata u obliku referata, istraživanja, izrade sadržaja u web 2.0 alatima i sl. 3 0 Temu za referat, istraživanje ili online aktivnost s web 2.0 alatima studenti dogovaraju s predmetnim nastavnikom.


Računalom posredovana komunikacija - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi1
Seminar – prisustvovanje nastavi1
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s web 2.0 alatima 10
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika5
Dodatno: referati, istraživanja3
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja25
Kolokviji (30x40) ili pismeni ispit70
Redoviti dolasci na konzultacije5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 50.0 20.0 60 +
Projekt + 20.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 25 10 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti dogovaraju teme za seminarske radove i rokove za njihovu predaju. 10 bodova Seminarski radovi iz 3 teme (10+10+5 bodova) prema uputi u sustavu Moodle. Prije izlaska na usmeni ispit.
1. kolokvij 30 15 25-30 pitanja zatvorenog tipa ili test s pitanjima otvorenog tipa i usmeno ispitivanje (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). 15 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 40 20 Test s pitanjima otvorenog tipa i usmeni ispit (nabrojite i opišite, definirajte i sl). 20 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 5 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom i na kraju semestra.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh