FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Sigurnost informacijskih sustava npp:93115

Engleski naziv

Information Systems Security

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacijskih sustava, posebno u uvjetima ovisnosti poslovnih sustava o komunikaciji i poslovnim sadržajem, potporom informacijske tehnologije. Europska zakonska regulativa te načini udovoljavanja toj regulativi kao uvjet certifikacije. Upoznavanje s metodama izgradnje i razvoja sustava sigurnosti. Uloga pojedinih mjera za smanjivanje razina rizika u pojedinim dijelovima informacijskog sustava. Razvijanje vještina u postavljanju pojedinih mjera sigurnosti. Cilj vježbi: Cilj vježbi je upoznati studente s tehničkim sredstvima za realizaciju pojedinih oblika zaštite i sigurnosti informacijskih sustava. Nakon kolokviranih vježbi, studenti će znati samostalno izgraditi i upravljati zaštitom dijela informacijskog sustava koji je podržan računalom kroz aspekte zaštite koje je moguće provesti na toj razini.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Ispitati funkcionalnost i usklađenost sustava sigurnosti s preporukama i kontrolama prema normi ISO 27002
 • Izgraditi sustav preporuka za uvođenje mjera za smanjivanje rizika tj. kontrola prema normi ISO 27002
 • Izračunati razinu rizika pojedinih oblika prijetnji kategoriziranim skupinama sadržaja
 • Kategorizirati značaj skupine sadržaja prema vanjskim i unutarnjim čimbenicima
 • Predložiti mjere za očvršćivanje pojedinih segmenata sustava sigurnosti informacijskog sustava
 • Pronalaziti i koristiti literaturu o najboljoj praksi i norme iz različitih izvora uključujući i sustav za e-učenje
 • Razumijeti značenje sigurnosti i zaštite IS u funkcionalnosti ICT i poslovnih sustav
 • Sadržajno formulirati svaku fazu razvoja uvođenja sustava sigurnosti informacijskog sustava
 • Valorizirati funkcionalnost konrola u odnosu na posavljene zahtjeve

Ishodi učenja programa

 • Izgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustavaIzgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustava
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustavaOdabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustava
 • Primijeniti metode i tehnike izgradnje digitalnih arhiva i dugotrajnog pohranjivanja podatakaPrimijeniti metode i tehnike izgradnje digitalnih arhiva i dugotrajnog pohranjivanja podataka
 • Primijeniti metode upravljanja životnim ciklusom informacijskog sustava organizacijePrimijeniti metode upravljanja životnim ciklusom informacijskog sustava organizacije
 • Projektirati, planirati, izraditi i uvesti svaki poslovni složeni informacijski sustav i/ili voditi projektni tim u slučaju kada na tim poslovima mora biti uključen veći broj stručnjakaProjektirati, planirati, izraditi i uvesti svaki poslovni složeni informacijski sustav i/ili voditi projektni tim u slučaju kada na tim poslovima mora biti uključen veći broj stručnjaka
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICTUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICT

Sadržaj predavanja

 • Značenje zaštite informacijskih sustava
  Pojam sigurnosti i osiguranja djelotvornosti informacijskog sustava, razlozi osiguranja informacijskog sustava, uvjetovanost organizacijskog razvoja poslovnog sustava o efikasnoj zaštiti informacijskog sustava. Razvoj sustava sigurnosti i zaštite informacijskih sustava do danas, s naznakama mogućih pravaca razvoja. Značenje informacijskog sadržaja, ekonomski, kulturni ili politički motivi prijetnji, vrste i oblici prijetnji kroz povijest, prijetnje strojnim i građevinskim elementima informacijskog sustava, prijetnje programskoj osnovici, prijetnje komunikacijskom sustavu, prijetnje usmjerene prema djelatnicima. Pojam kompjutorskog kriminala, nastanak i razvoj kompjutorskog kriminala, pojavni oblici, nositelji nedozvoljenih aktivnosti primjenom informacijske tehnologije
 • Pristup projektiranju informacijskih sustava
  Planiranje i projektiranje sigurnosti i zaštite prilikom izgradnje informacijskih sustava. Pregled standarda koji se koriste u projektiranju sigurnosti informacijskih resursa; načini ostvarivanja sigurnosti informacijskog sadržaja prema mjestu prijetnji te mjestu i metodi osiguranja. (2 sata) Koraci u izgradnji sustava sigurnosti poslovnog informacijskog sustava, definiranje politike sigurnosti informacijskog sustava, odabir strategija izgradnje sustava sigurnosti informacijskog sustava, odabir nositelja odgovornosti za izgradnju sustava sigurnosti, odabir pristupa u načinu realizacije sustava sigurnosti. Procjena značaja podatkovnog sadržaja poslovnog sustava, vanjski čimbenici značaja podatkovnog sadržaja, unutrašnji čimbenici značaja podatkovnog sadržaja, procjena oblika i intenziteta prijetnji podatkovnom sadržaju obzirom na procijenjeni značaj. Analiza rizika, procjena rizika pojedinom sadržaju, kvantitativne mjere procjene, područja primjene ove metode i kvalitativne mjere procjene, područja primjene ove metode. Odabir mjera zaštite. Mjere osiguranja. Upravljanje rizikom, analiza vrsti rizika, određivanje prioriteta, plan sigurnosti informacijskog sustava. Plan oporavka od katastrofe. Valorizacija uspješnosti metoda osiguranja.
 • Organizacijske, programske, tehničke i fizičke mjere zaštite
  Načini ostvarivanja organizacijskih, programskih, tehničkih i fizičke mjera osiguranja. Sredstva tehničkog osiguranja. Granice organizacijskih, programskih, tehničkih i fizičkih mjera osiguranja. Mjere zaštite informacijskih sustava, materijalni nositelj kao mjera zaštite, programske mjere zaštite, zaštita na razini operacijskog sustava, zaštita na razini aplikativne programske potpore, sigurnosna kopija s promjenom materijalnog nositelja kao mjera zaštite, zaštita kriptografskim mjerama zaštite, simetrični kripto sustavi, asimetrični kripto sustavi, funkcija digitalnog potpisa, načini ostvarivanja digitalnog potpisa, infrastruktura digitalnog potpisa, područja primjene digitalnog potpisa. Zaštita od virusa, povijest nastanka virusa, pojam virusa i vrste malicioznog softvera, putovi zaraze virusa, posljedice napada virusa, vrste virusa prema načinu skrivanja, vrste virusa prema načinu djelovanja, metode prevencije u zaštiti od virusa, metode za otkrivanje virusa, mogućnosti pojedinih programskih rješenja za identifikaciju virusa, «liječenje» i oporavak zaraženog sustava, Tehničke mjere zaštite, mjere zaštite na razini računalnog sustava, mjere povećanja redundance u opremi zavisno o riziku nestanka sadržaja i kontinuitetu funkcionalnosti sustava, mjere zaštite postavljanjem alternativnih sustava napajanja, otežavanje ulaska u štićeni prostor, nadzor prostora u vrijeme neprijavljenog boravka, sigurnosne brave, čip kartice, biometrijska provjera, otisak prsta, geometrija šake, geometrija glave, izgled šarenice oka, provjera glasa, kombinirane mjere provjere, uvjeti primjene pojedine mjere, fizičke mjere zaštite, građevinske mjere zaštite, smještaj osjetljive informatičke opreme u širem prostoru, smještaj opreme unutar zgrade, mjere protupožarne zaštite, preventivne mjere, mjere identifikacije i mjere gašenja nastalog požara. Organizacijske mjere zaštite, odabir norme, primjena norme, razrada potrebnih organizacijskih i provedbenih akata kao organizacijska mjera, sustav certificiranja primijenjenih mjera prema pojedinoj normi. Mjere zaštite iz oblasti prava, odnos države prema sustavu sigurnosti kroz donošenje pojedinih akata, normativni akti unutar poslovnog sustava koji se odnose na sigurnost. Provjera valjanosti poduzetih mjera zaštite.
 • Osiguravanje podataka tijekom procesiranja i pohrane
  Ostvarivanje sigurnosti na razini operacijskog sustava, dozvole i prava na sustavu, usporedba Windows sustava zaštite i koncepta zaštite na Unix platformi, sustav zaštite uporabom zaporke, politika dodjele i promjene zaporke. Dodavanje korisničkog sučelja, brisnje i privremeno ukidanje korisničkog sučelja, pravila isključivanja. Uvjeti i načini postavljanja sigurnosnih stijena. Osiguranje na razini aplikacije, kreiranje korisničkog sučelja, dodjela sustavskih resursa prema problemskoj domeni radnog mjesta. Pohrana podataka na sredstvima s analognim zapisom. Sredstva pohrane s digitalnim zapisom, sustav sigurnosne pohrane, normalno pohranjivanje, inkrementalno pohranjivanje, diferencijalno pohranjivanje, dnevno pohranjivanje, strategije pohrane. Multimedijalni sustavi pohrane.
 • Drugi aspekti zaštite informacijskih sustava
  Standardi sigurnosti. Pravna zaštita softverskih djela, autorsko djelo, vlasništvo softverskog proizvoda, licencna prava. Međunarodni aspekt zaštite informacijskih sustava. Analiza uspješnosti primijenjenih metoda zaštite informacijskog centra sadržaja i korisnika, provjera funkcionalnosti zaštite informacija. Ergonomski aspekt zaštite informacijskog sustava.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1. Uvod i osnovni koncepti (3 sata)
  Uvod u laboratorijske vježbe, Prikaz područja pokrivenih laboratorijskim vježbama, Rad sa alatom za virtualizaciju - Oracle VirtualBox, Izrada virtualnih strojeva, Konfiguracija virtualnih strojeva, Instalacija operacijskog sustava u VirtualBox, Postavke mreže i načini djeljenja mrežnog sučelja, Ponavljanje osnovnog rada sa GNU/Linux baziranim distribucijama (CentOS/Ubuntu server)
 • 2. Analiza i uklanjanje malicioznog koda (4 sata)
  Prikaz i objašnjenje čestih oblika malicioznog koda (virusi, crvi, trojanski konji, rootkit, botnet), Metode preventivne zaštite operacijskog sustava, Analiza Windows virtualnog stroja zaraženog malicioznim kodom, Analiza procesa, memorije i komunikacije zaraženog računala kao način otkrivanja zaraze, Korištenje sysinternals alata (procexp, autoruns,tcpview...), Ostali alati i metode (netstat,procmon, wireshark...), Analiza specifičnih promjena operacijskog sustava kao način otkrivanja zaraze, Korištenja alata rootkit-revealer, lynis, rkhunter,chrootkit, Analiza trenutno aktualnog i najraširenijeg malicioznog koda, Analiza rootkita adore-ng, sebek, Načini otklanjanja zaraze i malicioznih modifikacija koje su uzrok infekcije
 • 3. Spremišta podataka i sigurnosno kopiranje (5 sati)
  Prikaz konfiguracija i metode odabira konfiguracije mrežnih spremišta podataka (SAN/NAS), Postavke zalihosnih spremišta (RAID) i LVM mehanizama, Dizajn spremišta na GNU/Linux platformi ili FreeNAS distribuciji, Postavljanje RAID, LVM i Datotečnog sustava, Odabir i konfiguracija datotečnog sustava prema primjeni spremišta i platformi, Konfiguriranje protokola za pristup spremištu (SMB,NFS,iSCSI), Odabir strategije i alata za sigurnosno kopiranje, Postavke i rad sa deltacopy/rsync alatom i postupkom, Korištenje tar-a, Copy on write i snapshot postupci kod LVM/ZFS/BTRFS datotečnog sustava, Korištenje alata Cobian, Bacula, Windows backup i rad sa backup skriptama (tar, rar i 7zip)
 • 4. Očvršćenje operacijskih sustava (6 sati)
  Smjernice za ojačanje poslužitelja, Upravljanje korisnicima i privilegijama korisnika, Kreiranje, Brisanje i ukidanje računa, Sustav privilegija i grupa, Primjena sigurnosnih zakrpa, Ažuriranje sustava, Automatska primjena sigurnosnih zakrpa, Analiza dnevničkih zapisa (log), Analiza strukture i primjena alata za analizu, Korelacija događaja (logwatch/splunk), Centralizirano bilježenje pomoću rsyslog i primjena alata za korelaciju, Primjena analizatora zapisa za automatsko blokiranje napadača (fail2ban/sshguard), Nadzor sustava pomoću centraliziranog sustava NagiOS/Monit, Očvrščenje web poslužitelja (apache) i mehanizmi za očvršćenje (mod_security), Problemi sigurnosti aplikacija: OWASP top 10 preporuke, Postavke konfiguracije, Primjena mod_security/suhoshin modifikacija, Očvrščenje SAMBA poslužitelja, Regulacija pristupa direktorijima, Bilježenje zlouporabe
 • 5. Mrežno filtriranje i detekcija upada (4 sata)
  Filtriranje pristupa informacijskom sustavu, Primjena iptables vatrozida, Primjena tcpwrappera, Access control liste, Filtriranje sadržaja u poduzeću pomoću squid proxya, Primjena OSSEC sustava za detekciju upada, Tripwire/AIDE sustav za detekciju upada
 • 6. Kriptografski mehanizmi (4 sata)
  Sigurna komunikacija po OpenPGP standardu, Korištenje simetrične i asimetrične enkripcije za komunikaciju, Generiranje i postavljanje ključa na PGP keyserver, Verifikacija autentičnosti ključa i potpisivanje ključeva za uspostavu mreže povjerenja, Korištenje sučelja - GnuPG, CryptoPhane, Enigmail, Sigurne naredbene ljuske i tuneli, Upravljanje poslužiteljem putem SSH veze, Konfiguracija SSH poslužitelja i korištenje javnih i tajnih ključeva, Primjena OpenVPN-a za postavljanje jednostavnijih Point-to-Point veza sa statičkim ključevima, Korištenje alata TrueCrypt za enkripciju diskova ili datotečnih kontejnera, Analiza SSL prometa i sigurnosnih manjkavosti SSL samopotpisanih certifikata, Primjena SSL-a za kriptiranje HTTP, SMTP i POP3 prometa
 • 7. Analiza i testiranje sustava sigurnosti (4 sata)
  Analiza ranjivosti informacijskog sustava, Prikaz OWASP WebGoat alata, Primjena OpenVAS alata, Primjena Nmap alata, Primjena W3AF frameworka, Primjena Metasploit frameworka, Uočavanje i traženje najčešćih ranjivosti informacijskih sustava, Analiza rezultata i izrada preporuka za osiguravanje sustava

Alati koji se koriste na predmetu

 • VirtualBOX
  Alat za virtualizaciju
 • Microsoft sysinternals
  Microsoftovi alati za analizu rada operacijskog sustava
 • Wireshark
  Analizator protokola
 • Nmap
  Alat za skeniranje portova
 • Metasploit framework
  Framework za eksploataciju i provjeru ranjvosti
 • Lynis
  Alat za provjeru sigurnosti operacijskog sustava
 • OpenVAS
  Alat za provjeru ranjivosti sustava
 • FreeNAS
  Namjenski operacijski sustav za postavljanje NAS-a
 • Bacula
  Alat za automatsku izradu sigurnosnih kopija
 • BackupPC
  Alat za automatsku izradu sigurnosnih kopija
 • Cobian
  Alat za izradu sigurnosnih kopija
 • LogWatch
  Sustav za nadzor sigurnosnih dnevnika
 • ZenOSS
  Sustav za nadzor računala
 • Splunk
  Sustav za korelaciju, nadzor i upravljanje IT događajima
 • OSSEC
  Sustav za detekciju lokalnih upada i neovlaštenog pristupa
 • Snort
  Sustav za mrežnu detekciju upada
 • GnuPG
  OpenPGP kompatabilni sustav za enkripciju simetričnim i asimetričnim postupkom.
 • CryptoPhane
  Grafičko sučelje za GnuPG
 • OpenVPN
  Alat za postavljanje VPN poslužitelja i pristup na VPN mreže.
 • Truecrypt
  Alat za kriptiranje materijalnih nositelja
 • W3AF
  Alat za analizu ranjivosti web aplikacija

Osnovna literatura

 • BS ISO/IEC 17799:2005, BS 7799-1:2005 norma: information technology, security techniques, code of practice for information security management. BSI, UK.
 • BS ISO/IEC 27001:2005, BS 7799-2:2005 norma: information technology, security techniques, information security, management systems, requirements. BSI, UK
 • Materijali dostupni na sustavu za e-učenje kolegija
 • Ross J. Anderson, Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, Wiley; 2nd edition (April 14, 2008)

Dopunska literatura

 • Ashbourn J. Biometrics - Advanced Identity Verification. Springer-Verlag, UK, 2000.
 • Calder, A.; Watkins, S. IT governance: a manager’s guide to data security and ISO 27001/ISO 27002.
 • Scheiner, B. Applied Cryptography. John Wiley and Sons Inc., USA, 1996.
 • Thorenson J.D.; Blankenship, J.H. Information Secrets. Valuable Information Ltd, USA, 1996.
 • Vježbe:Različiti priručnici i on-line dokumentacija za programske alate koji se koriste na vježbama

Slični predmeti

 • IT-Security, TUG (Techniche Universitat Graz)
 • Telematik IV - IT Security, Albert-Ludwigs Univ., Freiburg
 • Computer and Network Security, University of Florida
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kišasondi Tonimir Laboratorijske vježbe 15 2 6
Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Sigurnost informacijskih sustava - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji60
Projekt20
Laboratorijske vježbe20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prva provjera + 100.0 60 +
Druga provjera + 25.0 75.0 90 + +
Obrane projekata + + + + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na predavanjima 0 0 Na predavanjima se 8 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Prisustvovanje na barem 5 provjera je uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija 4 izostanka Dodatni rad. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije prije početka prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Sredina 3. međuispitnog razdoblja (tj. prvi dan drugog tjedna 3. međuispitnog razdoblja)
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka.
4 izostanka Dodatni rad. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije prije početka prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Sredina 3. međuispitnog razdoblja (tj. prvi dan drugog tjedna 3. međuispitnog razdoblja)
Projekt 20 5 Predaja projekta je obavezna i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita. Studenti grupno ili samostalno moraju izraditi projekt koji se sastoji od praktičnog i teorijskog djela, koji se ocjenjuju kroz pismeni i prezentirani dio, uz obavezno označavanje cjelina koje je koji član tima izradio. Studenti mogu ostvariti do 10 bodova za teorijski i do 10 bodova za praktični dio po osobi.
Studentima koji plagiraju dio ili cijeli projekt biti će oduzeti svi bodovi ostvareni na kolegiju, te će se protiv njih pokrenuti stegovni postupak.
Studenti moraju dogovoriti temu projekta najkasnije do 8 nastavnog tjedna da bi mogli pratiti model kontinuiranog praćenja.
Studenti moraju obraniti projekt prije izlaska na pismeni ili usmeni dio ispita.
Studenti moraju obraniti projekt prije izlaska na pismeni ili usmeni dio ispita.
Kolokviji 60 30 1. provjera znanja – obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvu provjeru. Provjera je pismenog oblika i nosi do 30 bodova.
2. provjera znanja – obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. Provjera je pismenog oblika i nosi do 30 bodova.
Izvedba provjera realizirat će se kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora ili pitanja esejskog tipa s ograničenim prostorom odgovora. Također, znanje se može provjeravati pomoću ocjenjivanja rješenja scenarija djelovanja poslovnog subjekta kojem treba riješiti ili optimizirati problem sigurnosti informacijskog sustava.
Studenti koji prepisuju ili koriste nedopuštena sredstva u cilju varanja na ispitu ili pismenoj provjeri biti će oduzeti svi bodovi ostvareni na kolegiju, te će se protiv njih pokrenuti stegovni postupak.

Dodatni kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene putem kontinuiranog praćenja je ostvarenje barem 50% bodova iz obje teorijske pismene provjere zajedno, ako student ne ostvari barem 50% bodova iz oba kolokvija, pristupa klasičnom ispitu koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Laboratorijske vježbe 20 10 Gradivo vježbi je podijeljeno na 2 glavna područja - Sigurnost klijentskih računala i sigurnost poslužitelja. Tijekom izvođenja vježbi odvojeno se provjeravaju dva područja, od kojih svako nosi 7 bodova. Bodove je moguće ostvariti i rješavanjem praktičnih zadataka i pomoću aktivnosti na laboratorijskim vježbama. Provjera znanja iz laboratorijskih vježbi može se provesti u zasebnom terminu ili u sklopu pismenih provjera iz teorije.
Za polaganje vježbi potrebno je kroz 2 provjere i dodatnim zadatcima i aktivnostima ostvariti barem 10 bodova.
Polaganje praktičnog rada na računalu je obavezno i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita. Ova se obveza odnosi i na izvanredne studente
Polaganje praktičnog rada na računalu je obavezno i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita. Protiv studenata koji prijave i prisustvuju ispitu bez položenih laboratorijskih vježbi i potvrde u indeksu biti će pokrenut stegovni postupak.
Studenti moraju kolokvirati labose prije izlaska na pismeni ili usmeni dio ispita.


Sigurnost informacijskih sustava - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji60
Projekt20
Laboratorijske vježbe20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prva provjera + 100.0 60 +
Druga provjera + 25.0 75.0 90 + +
Obrane projekata + + + + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na predavanjima 0 0 Izvanredni studeni nemaju nikakvih obaveza vezanih uz prisustvovanje i slušanje bilo kojeg oblika nastave

Unutar 21 dan od početka nastave treba se prijaviti se u online kolegij "Sigurnost informacijskih sustava", kako bi mogli barem redovito pratiti obavijesti vezane uz kolegij,

Obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije na početku semestra oko dogovora modela praćenja.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Izvanredni studeni nemaju nikakvih obaveza vezanih uz prisustvovanje i slušanje bilo kojeg oblika nastave
Projekt 20 5 Predaja projekta je obavezna i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita. Studenti grupno ili samostalno moraju izraditi projekt koji se sastoji od praktičnog i teorijskog djela, koji se ocjenjuju kroz pismeni i prezentirani dio, uz obavezno označavanje cjelina koje je koji član tima izradio. Studenti mogu ostvariti do 10 bodova za teorijski i do 10 bodova za praktični dio po osobi.
Studentima koji plagiraju dio ili cijeli projekt biti će oduzeti svi bodovi ostvareni na kolegiju, te će se protiv njih pokrenuti stegovni postupak.
Studenti moraju dogovoriti temu projekta najkasnije do 8 nastavnog tjedna da bi mogli pratiti model kontinuiranog praćenja.
Studenti moraju obraniti projekt prije izlaska na pismeni ili usmeni dio ispita.

Protiv studenata koji prijave i prisustvuju ispitu bez obranjenog biti će pokrenut stegovni postupak.
Studenti moraju obraniti projekt prije izlaska na pismeni ili usmeni dio ispita.
Kolokviji 60 30 1. provjera znanja – obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvu provjeru. Provjera je pismenog oblika i nosi do 30 bodova.
2. provjera znanja – obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. Provjera je pismenog oblika i nosi do 30 bodova.
Izvedba provjera realizirat će se kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora ili pitanja esejskog tipa s ograničenim prostorom odgovora. Također, znanje se može provjeravati pomoću ocjenjivanja rješenja scenarija djelovanja poslovnog subjekta kojem treba riješiti ili optimizirati problem sigurnosti informacijskog sustava.
Studenti koji prepisuju ili koriste nedopuštena sredstva u cilju varanja na ispitu ili pismenoj provjeri biti će oduzeti svi bodovi ostvareni na kolegiju, te će se protiv njih pokrenuti stegovni postupak.

Dodatni kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene putem kontinuiranog praćenja je ostvarenje barem 50% bodova iz obje teorijske pismene provjere zajedno, ako student ne ostvari barem 50% bodova iz oba kolokvija, pristupa klasičnom ispitu koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Laboratorijske vježbe 20 10 Gradivo vježbi je podijeljeno na 2 glavna područja - Sigurnost klijentskih računala i sigurnost poslužitelja. Tijekom izvođenja vježbi odvojeno se provjeravaju dva područja, od kojih svako nosi 7 bodova. Bodove je moguće ostvariti i rješavanjem praktičnih zadataka i pomoću aktivnosti na laboratorijskim vježbama. Provjera znanja iz laboratorijskih vježbi može se provesti u zasebnom terminu ili u sklopu pismenih provjera iz teorije.
Za polaganje vježbi potrebno je kroz 2 provjere i dodatnim zadatcima i aktivnostima ostvariti barem 10 bodova.
Polaganje praktičnog rada na računalu je obavezno i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita. Ova se obveza odnosi i na izvanredne studente
Polaganje praktičnog rada na računalu je obavezno i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita. Protiv studenata koji prijave i prisustvuju ispitu bez položenih laboratorijskih vježbi i potvrde u indeksu biti će pokrenut stegovni postupak.
Studenti moraju kolokvirati labose prije izlaska na pismeni ili usmeni dio ispita.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh