FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Teorija baza podataka npp:93117

Engleski naziv

Database Theory

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj kolegija Teorija baza podataka je upoznati studente s teorijom, koja je temelj za izgradnju sustava za upravljanje: relacijskim bazama podataka, temporalnim bazama podataka, deduktivnim bazama podataka (bazama znanja), poopćenim bazama podataka i objektno-orijentiranim bazama podataka. Studenti će biti upoznati s novim trendovima i otvorenim problemima teorije baza podataka. Prezentacija uključuje preciznu karakterizaciju pojmova i njihovih odnosa. Uvijek je dana motivacija istraživanja (preko problemskih primjera) usporedno s praktičnim primjenama rezultata. Dodatni cilj je karakterizacija problema, čija rješavanja mogu biti teme magistarskih radova.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Dokazati i interpretirati sadržaj kataloga relacijskih operatora
 • Izgraditi aplikaciju primjenom odgovarajućeg sustava za upravljanje bazom podataka
 • Napredno poznavanje SQL-a uključujući analizu svojstava SQL-konstrukata primjenom simboličke logike
 • Opisati strukturalnu, operativnu i integritetnu komponentu modela za parcijalne baze podataka
 • Opisati strukturalnu, operativnu i integritetnu komponentu modela za temporalne baze podataka, deduktivne baze podataka, poopćene baze podataka i O/R baze podataka
 • Opisati strukturalnu, operativnu i integritetnu komponentu relacijskog modela podataka
 • Opisati tipove logičkih posljedica i riješiti pripadne implikacijske probleme
 • Poznavanje osnova Datalog-a, XPath-a i XQuery-ja
 • Precizno karakterizirati operatore nad poopćenim relacijama
 • Razumjeti i primjeniti teoriju normalizacije baze podataka
 • Razumjeti logičke osnove baza podataka
 • Riješiti implikacijski problem za funkcijske, višeznačne i zavisnosti spoja
 • Transformirati deduktivnu bazu podataka u konvencionalnu relacijsku bazu podataka primjenom pravila za računanje pravila pomoću relacijske algebre
 • Transformirati relacijski izraz u ekvivalentan relacijski izraz primjenom kataloga relacijskih operatora

Ishodi učenja programa

 • Izgraditi računalni sustav za pohranu podataka i znanja korištenjem suvremenih alata za izradu baza podataka, baza znanja i semantici podatakaIzgraditi računalni sustav za pohranu podataka i znanja korištenjem suvremenih alata za izradu baza podataka, baza znanja i semantici podataka
 • Modelirati poslovna pravila, poslovne podatke kao i pravila za izvođenje transakcijskih podataka koji nisu eksplicitno zadani Modelirati poslovna pravila, poslovne podatke kao i pravila za izvođenje transakcijskih podataka koji nisu eksplicitno zadani
 • Modelirati raspodjelu podataka prema mjestu korištenja podataka, izgraditi sustav replikacije baze podataka i izgraditi distribuiranu bazu podatakaModelirati raspodjelu podataka prema mjestu korištenja podataka, izgraditi sustav replikacije baze podataka i izgraditi distribuiranu bazu podataka
 • Predstaviti i popularizirati suvremena trendove u informatici u stručnim i laičkim krugovima Predstaviti i popularizirati suvremena trendove u informatici u stručnim i laičkim krugovima
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz ključne aspekte primjene i razvoja informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja)Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz ključne aspekte primjene i razvoja informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja)
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Relacijske baze podataka
  Simbolička logika za baze podataka. Relacijska algebra. Zavisnosti u relacijskim bazama podataka. Implikacijski problem. Formalni sustavi. Normalne forme
 • Parcijalne baze podataka
  Uvod. Tipovi parcijalnih relacija. Relacijski operatori nad parcijalnim relacijama.Tipovi logičkih posljedica i njihov odnos.
 • Temporalne baze podataka
  Uvod. Intervalno proširenje relacijskog modela. Relacijski operatori u temporalnim bazama podataka.
 • Deduktivne baze podataka
  Uvod. Sintaksa i semantika. Reprezentacija deduktivne baze podataka u Datalogu. Tipovi pravila. Minimalni model. Računanje nerekurzivnih pravila. Računanje rekurzivnih pravila.Sigurnost pravila. Negacija. Stratifikacija deduktivne baze podataka. Rekurzija u SQL-u.
 • Poopćene relacijske baze podataka
  Uvod. Particijska normalna forma. Relacijski operatori nad poopćenim relacijama.
 • Zaključak
  Ponavljanje. Zavisnosti između poglavlja. Uvod u stručni i znanstveni rad.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježba 1
  Funkcije u PostgreSQL-u (sintaksa, semantika, primjeri).
 • Vježba 2
  Aktivne baze podataka (sintaksa, semantika, primjeri).
 • Vježba 3
  Temporalne baze podataka (sintaksa, semantika, primjeri).
 • Vježba 4
  Poopćene baze podataka (sintaksa, semantika, primjeri).
 • Vježba 5
  Objektno-relacijske baze podataka (sintaksa, semantika, primjeri).
 • Vježba 6
  Deduktivne baze podataka (sintaksa, semantika, primjeri).
 • Vježba 7
  Objektno-orijentirane baze podataka (sintaksa, semantika, primjeri).
 • Vježba 8
  Polustrukturirane baze podataka i XML (sintaksa, semantika, primjeri).

Alati koji se koriste na predmetu

 • PostgreSQL
  Napredni sustav za upravljanje objektno-relacijskom bazom podataka
 • XSB
  Sustav za upravljanje deduktivnom bazom podataka
 • ZODB
  Sustav za upravljanje objektno-orijentiranom bazom podataka
 • eXist
  Sustav za upravljanje XML bazom podataka
 • Kate
  Napredni editor programskog koda
 • XPather
  Alat za generiranje i editiranje XPath izraza

Osnovna literatura

 • (O1) Maleković, M., Teorija baza podataka, FOI, 2005.
 • (O2) Date, C. J., Logic and Databases, Trafford Publishing, 2007.

Dopunska literatura

 • (D1) Abiteboul, S., R. Hull, V. Vianu, Foundations of Databases, Addison-Wesley, 2002.
 • (D2) Date, C. J., An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 2007.
 • (D3) Date, C. J., H. Darwen, N. A. Lorentzos, Temporal Data and the Relational Model, Morgan Kaufman, 2003.
 • (D4) Garcia-Molina, H., J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems, Pearson Prentice Hall, 2009.
 • (D5) Connoly, T., C. Begg, R. Holowczak, Business Database Systems, Addison Wesley, 2008.
 • (D6) Maleković, Mirko; Čubrilo, Mirko; Rabuzin, Kornelije. Logical Consequences in Partial Knowledge Bases // Towards Intelligent Engineering and Information Technology / Imre J. Rudas, Janos Fodor, Janusz Kacprzyk (ur.). Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. Str. 377-388.

Slični predmeti

 • Imperial College, London, Department of Computing, Databases;
 • Stanford University, Department of Computer Science, Database Theory;
 • University of Massachusetts, Databases;
 • University of Southern California – San Diego, Foundations of Databases;
 • University of Maryland, Department of Computer Science, Database Design.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Maleković Mirko Predavanje 10 3 1
Seminar 1 3 1
Schatten Markus Laboratorijske vježbe 8 2 3
Seminar 5 1 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Teorija baza podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja) predavanja)45
Projekt45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45 + +
Projekt + + + + + 15 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
aktivnost na nastavi 10 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
1. kolokvij 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Obavezno prisustvovanje
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Obavezno prisustvovanje
projekt 45 20 Samostalni ili timski projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Kao priprema za projekt izvode se laboratorijske vježbe. Projekt (aplikaciju) i dokumentaciju izrađenu prema uputama treba postaviti na sustav za e-učenje unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Projekt se može braniti tijekom 3. nastavnog razdoblja prema objavljenim terminima. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Pozitivno ocjenjen projekt uvjet je za prolaznu ocjenu


Teorija baza podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća 3 modela:

M1 [redovna kontinuiranost]: studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima; u tom slučaju trebaju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku, te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente;

M2 [izvanredna kontinuiranost]: studenti polažu kolokvije, brane projekt te idu na zaključni ispit u terminima definiranim za redovne studente, ali ne moraju prisistvovati redovnoj nastavi;

M3[klasični ispit]: ako studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja M1 i M2, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Prije usmenog dijela ispita, studenti moraju imati pozitivno ocijenjen projekt.

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja) predavanja)45
Projekt45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45 + +
Projekt + + + + + 15 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
aktivnost na nastavi 10 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
1. kolokvij 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Obavezno prisustvovanje
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Obavezno prisustvovanje
projekt 45 20 Samostalni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Kao priprema za projekt izvode se laboratorijske vježbe. Projekt (aplikaciju) i dokumentaciju izrađenu prema uputama treba postaviti na sustav za e-učenje unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Projekt se može braniti tijekom 3. nastavnog razdoblja prema objavljenim terminima. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjen te povlači disciplinsku odgovornost. Pozitivno ocjenjen projekt uvjet je za prolaznu ocjenu


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh