FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Fizičko oblikovanje baza podataka npp:93119

Engleski naziv

Physical Design of Databases

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Ovaj kolegij daje znanja koja upotpunjuju znanja potrebna za cjelovito razumijevanje sustava za upravljanje bazama podataka (SUBP), njihovog rada i načina na koji su u praksi izvedeni. Ovaj kolegij koristi znanja iz mnogih drugih kolegija, kao što su Baze podataka 1, Algoritmi, Strukture podataka itd. te se prirodno nadovezuje na njih u posebnom kontekstu. Znanja koja se ovdje daju studentu upućuju ga u način rada jednog progamskog sustava koji se po zastupljenosti na računalu svrstava na drugo mjesto, odmah iza operacijskih sustava. SUBP je prilično složen sustav koji u sebi sadrži različite aspekte koji mu omogućuju efikasan rad. S mnogim od tih aspekata, koji se javljaju u većini danas poznatih SUBP, student će se upoznati tijeklom ovog kolegija. Ovaj kolegij nije korsitan samo onima koji se kane baviti razvojem SUBP, jer se pretpostavlja da je takvih ipak u populaciji studenata manje, nego svima onima koji žele kvalitetno koristiti neki od postojećih SUBP, jer im omogućuje da razumiju mogućnosti i ograničenja sustava s kojim rade, a koja su dana zbog objektivnih teorijskih poteškoća, kao i kritike sustava u kojem rade zbog neadekvatnih rješenja koja taj sustav nudi, te izbor za njihovu potrebu najboljeg SUBP. Također, kolegij ima i druge ciljeve. Studentima koji se kane baviti znanstvenim radom na polju informacijskih znanosti, a posebice na polju baza podataka, daje drugi i drugačiji uvid u svijet baza podataka, njegovu nižu, fizičku razinu, te algoritme koji omogućuju deklarativni rad koji je danas kod SUBP-a uobičajen.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Dizajniranje efikasne baze podataka korištenjem adekvatne organizacije objekata baze podataka
 • Optimiziranje rada baze podataka izborom efikasne organizacije fizičkih objekata baze podataka
 • Optimiziranje rada baze podataka izborom efikasnog sustava zaključavanja i pisanjem transakcija koje izbjegavaju zastoja sustava zbog međusobnog zaključavanja
 • Razumijevanje tehnika i algoritama rada sustava za upravljanje bazama podataka
 • Razumijevanje tehnika zaštite baze podataka od pada sustava i oporavka baze podataka, te dizajn efikasne strategije zaštite baze podataka od pada sustava
 • Sudjelovanje u pobljšanju i izradi novih svojstava otvorenih sustava za izgradnju baza podataka

Ishodi učenja programa

 • Izgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustavaIzgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustava
 • Izgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanjaIzgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanja
 • Modelirati raspodjelu podataka prema mjestu korištenja podataka, izgraditi sustav replikacije baze podataka i izgraditi distribuiranu bazu podatakaModelirati raspodjelu podataka prema mjestu korištenja podataka, izgraditi sustav replikacije baze podataka i izgraditi distribuiranu bazu podataka

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Pojam SUBP. Povijesni razvoj SUBP. Fizička, konceptualna i vanjska razina SUBP. Jezici za rad s bazama podataka. Relacijski model. Tablice i atributi.
 • Diskovi i datoteke
  Upravljanje prostorom na disku. Upravljanje spremnicima. Zapisi. Zapisi fiksne i varijabilne duljine. Stranice. Stranice varijabilne i fiksne duljine. Datoteke. Indeksi. Sistemski katalozi SUBP. Sortiranje u sekundarnoj memoriji. Sortiranje spajanjem i ocjena složenosti.
 • Organizacija datoteka i objekata baze podataka
  Heap datoteke. Sortirane datoteke. Hash datoteke. Izbor sustava datoteka. Reprezentacija relacijskih objekata. Zapisi. Zapisi fiksne duljine. Zaglavlja zapisa. Blokovi. Zapisi varijabilne duljine. Promjene na zapisima.
 • Linearni indeksi
  Sekvencijalne datoteke. Gusti i rijetki indeksi. Primarni isekundarni indeksi. Kompozitni indeksi. Indeski s udvostručenim ključevima. B+-tree indeksi. Organizacija B-tree indeksa. Pretraživanje B+-tree indeksa. Dodavanje vrijednosti u B+-tree indeks. Brisanje vrijednosti iz B+-tree indeksa. Ocjena složenosti operacija u B+tree indeksu.
 • Indeski temeljeni na Hash tablicama
  Indeksi bazirani na Hash tablicama. Statičko hashiranje. Proširivo hashiranje. Dodavanje u proširivu Hash tablicu. Brisanje iz proširive Hash tablice. Ocjena složenosti operacija na proširivom Hash indeksu. Linearno hashiranje. Dodavanje elemenata u linearnu Hash tablicu. Brisanje elemenata iz linearne hash tablice. Ocjena složenosti operacija na linearnoj Hash tablici.
 • Indeksi za višedimenzionalne podatke
  Kocke podataka. Grid datoteke. Pretraživanje grid datoteka. Ubacivanje vrijednosti u Grid datoteke. Ocjena složenosti operacija na Grid datotekama. R-stabla. Operacija na R-stablima. Ocjena složenosti operacija nad R-stablima. Indeksne bitmape.
 • Upiti
  Relacijska algebra. Operatori selekcije, projekcije, prirodnog spoja, Θ-spoja. Kartezijski produkt. Skupovni operatori – unija, razlika, presjek. Eliminacija višestrukih redaka. Grupiranje i agregacija. Sortiranje. Pregledavanje tablice. Sortiranje tijekom pregledavanja. Složenost pregledavanja.
 • Upiti (cont.)
  Jednofazni algoritmi za relacijske operatore. Selekcija slučaj – bez indeksa, nesortirani podaci. Selekcija – bez indeksa, sortirani podaci. Selekcija – B+-tree indeks. Selekcija – hash indeks. Projekcija bazirana na sortiranju. Projekcija bazirana na hashiranju. Projekcija i indeksi.
 • Upiti (cont.)(2)
  Prirodni spoj – ugnježdene petlje. Spoj pomoću sortiranja spajanjem. Spoj pomoću hashiranja. Unija i razlika pomoću sortiranja. Unija i razlika pomoću hashiranja. Dvofazni algoritmi temeljeni na sortiranju. Dvofazni algoritmi temeljeni na hashiranju. Algoritmi temeljeni na indeksima. Višefazni algoritmi
 • Optimizacija i prevođenje upita
  Parsing upita. Sintaksna analiza. Stabla prijevoda. Planovi upita. Zakoni poboljšanja upita. Zakoni komutativnosti i asocijativnosti. Zakoni za selekciju. Odgurivanje selekcija. Zakoni za spojeve i produkte. Zakoni za izbacivanje duplih redaka. Zakoni vezani uz grupiranje i agregaciju.
 • Optimizacija upita (cont.)
  Unaprjeđivanje plana upita. Grupiranje asocijativnih i kumulativnih operatora. Statistika vođena od SUBP. Procjena cijene plana. Procjena veličine izlaza. Procjena veličine međurezultata. Procjena veličine projekcije. Procjena veličine selekcije. Procjena veličine spoje. Spojevi s više uvjeta. Spojevi većeg broja relacija.Procjena drugih operatora.
 • Optimizacija upita (cont.)(2)
  Heuristike za smanjenje cijene plana. Lijevi i desni argument spoja i njihova razlika. Stabla spajanja. Algoritam za optimizaciju redoslijeda spajanja temeljen na dinamičkom programiranju. Algoritam za optimizaciju redoslijeda spajanja temeljen na metodi pohlepe. Kreiranje završnog plana upita. Odabir metode selekcije. Odabir metode spajanja. Prosljeđivanje za unarne operatore. Prosljeđivanje za binarne operatore.
 • Konkurentnost u SUBP
  Koncept transakcija. Serijski i serijalizabilni planovi. Zaključavanje. Implementacija zaključavanja i otključavanja. Deadlockovi. Razrješavanje deadlockova pronalaženjem ciklusa u usmjerenom matematičkom grafu. Prevencija deadlockova. Problem livelockova. Planiranje zaključavanja. Dvofazno zaključavanje. Dijeljeni i ekskluzivni ključevi. Inkrementalni ključevi. Problem fantomskih zapisa.
 • Konkurentnost u SUBP (cont.)
  Kontrola konkurentnosti u stablastim indeksima. Osiguravanje konkurentnosti pomoću vremenskih znamki i snimaka baze podataka. Problem prljavih podataka. Povezivanje zaključavanja i vremenskih znamki. Tranaskcije koje čitaju nepotvrđene podatke. Serijalizabilnost pogleda. Razrješavanje deadlockova pomoću vremenskih znamki. Vrlo dugačke transakcije. Problemi dugačkih transakcija. Sage. Kompenzacija transakcija.
 • Oporavak od pada sustava
  Logovi. Druge strukture podataka za oporavak baze podataka. Protokol logiranja pisanjem unaprijed. Rad s kontrolnim točkama. Faza analize. Faza ponavljanja transakcija. Faza brisanja nezavršenih transakcija. Oporavak medija. Zrcaljenje medija. RAID5 diskovi.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminari
  Seminarski radovi iz ovog kolegija obrađuju nove metode koje se javljaju u SUBP-ovima, te nepokrivena područja vezana uz tematiku. Također, oni mogu biti vezani uz kritiku načina implementacije pojedinih teorijskih koncepata kod SUBP s kojim se studenti koriste. Ovaj samostalni rad studenata vrlo je bitan kako bi studenti stekli pojam o području, o stvarnom SUBP i o razlikama između teorijskih načela i prakse. Stoga seminarski radovi znatno utječu na studentovu krajnju ocjenu iz kolegija.
 • Vježbe
  Laboratorijske vježbe iz ovog kolegija temelje se na izgradnji pojedinih algoritama vezanih uz baze podataka u programskom jeziku

Osnovna literatura

 • Ramakrishnan, R. Database Management Systems. McGraw-Hill, 1998.
 • Garcia-Molina, H.; Ullman, J.D.; Widom, J.: Database System Implementation. Prentice-Hall, 2000.

Dopunska literatura

 • Ullman, J.D.; Widom, J. First Course in Database Systems. Prentice-Hall, 2001.
 • Atzeni, P.; De Antonellis, V. Relational Database Theory. The Benjamin/Cummings, 1993.
 • Aho, A.; Hopcroft, J.; Ullman, J.D. Algorithms and data structures. Addison-Wesley, 1983.
 • van Leeuwen, J. Handbook of Theoretical Computer science. Elsevier and MIT Press, 1990.
 • Knuth, D.E. The art of Computer programming: Searching and Sorting. Addison-Wesley, 1973.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Alen Predavanje 15 2 1
Schatten Markus Laboratorijske vježbe 15 2 2
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Fizičko oblikovanje baza podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi40
Domaće zadaće (Seminari)30
Kolokviji30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 80.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Prisustvovanje na predavanjima se ne evidentira. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Kako bi student stekao uvjete za potpis, može izostati s najviše 3 laboratorijske vježbe. 3 Kako su dozvoljena 3 izostanka sa laboratorijskih vježbi, nadoknade nisu potrebne. Posljednji tjedan nastave
Aktivnost na nastavi 40 0 Na predavanjima se ne prati aktivnost studenata. Studenti tijekom laboratorijskih vježbi rješavaju zadatke. Tijekom semestra na 4 se laboratorijske vježbe studentima zadaje zadatak koji trebaju rješiti. Svaki zadatak donosi 0-10 bodova.
Domaće zadaće (Seminari) 30 0 Svaki je student dužan tijekom semestra izaditi jedan seminarski rad. Temu seminarskog rada student je dužan predložiti predmetnom nastavniku, koji temu odobrava.
0 Svaki je student dužan izraditi seminarski rad. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Kolokviji 30 0 Tijekom semestra studenti polažu 2 kolokvija na kojima dobivaju 3 zadatka koja pismeno rješavaju. Svaki kolokvij donosi 0-15 bodova. Na oba kolokvija studenti mogu ostvariti ukupno 30 bodova. 0 Prisustvovanje na kolokvijima nije obavezno, pa stoga ne postoje nadoknade kolokvija.


Fizičko oblikovanje baza podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi40
Domaće zadaće (Seminari)30
Kolokviji30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 80.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Prisustvovanje na predavanjima se ne evidentira. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Kako bi student stekao uvjete za potpis, može izostati s najviše 3 laboratorijske vježbe. 3 Kako su dozvoljena 3 izostanka sa laboratorijskih vježbi, nadoknade nisu potrebne. Posljednji tjedan nastave
Aktivnost na nastavi 40 0 Na predavanjima se ne prati aktivnost studenata. Studenti tijekom laboratorijskih vježbi rješavaju zadatke. Tijekom semestra na 4 se laboratorijske vježbe studentima zadaje zadatak koji trebaju rješiti. Svaki zadatak donosi 0-10 bodova.
Domaće zadaće (Seminari) 30 0 Svaki je student dužan tijekom semestra izaditi jedan seminarski rad. Temu seminarskog rada student je dužan predložiti predmetnom nastavniku, koji temu odobrava.
0 Svaki je student dužan izraditi seminarski rad. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Kolokviji 30 0 Tijekom semestra studenti polažu 2 kolokvija na kojima dobivaju 3 zadatka koja pismeno rješavaju. Svaki kolokvij donosi 0-15 bodova. Na oba kolokvija studenti mogu ostvariti ukupno 30 bodova. 0 Prisustvovanje na kolokvijima nije obavezno, pa stoga ne postoje nadoknade kolokvija.


Alternativni način polaganja predmeta:

Studenti koji ne ostvare dovoljan broj bodova kroz kontinuirano praćenje tijekom semestra imaju dvije mogućnosti za polaganje predmeta:

1. Izlazak na ispit koji se sastoji od:

a.  Pismenog dijela ispita
b.  Usmenog dijela ispita

Polaganje predmeta pisanjem 3 seminarska rada. U tom slučaju student dobija 3 teme koje treba obraditi od predmetnog nastavnika. Student je dužan izraditi 3 seminarska rada do najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u rujnu u nastavnoj godini u kojoj su odslušali predmet.   

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti nisu dužni pohađati nastavu iz predmeta Fizičko oblikovanje baza podataka, no mogu, ako to žele, pohađati nastavu i sudjelovati u kontinuiranom praćenju zajedno s redovitim studentima
Ako ne mogu pohađati nastavu, izvanredni studenti mogui polagati predmet na dva načina:

1. Pisanjem triju seminarskih radova čije teme određuje predmetni nastavnik. Seminarske su radove dužni predati najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u rujnu u nastavnoj godini u kojoj su odslušali predmet
2. Klasičnim ispitom koji se sastoji od

i.  Pismenog dijela ispita
ii. Usmenog dijela ispita

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh