FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Javni menadžment npp:93122

Engleski naziv

Public Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija je ukazati na važnost javnog menadžmenta i djelovanje javne uprave. Ukazuje se na suvremene trendove, kao što su: profesionalizam, decentralizacija, nekorumpiranost i djelotvornost javne uprave. Djelotvornost javne uprave podrazumijeva ostvarivanje ciljeva i programa uz što manje troškove. Cilj je isto tako ukazati na novu kvalitetu javnih usluga, za što je važan profesionalni javni menadžment. Studenti će stoga naučiti kako koristiti menadžerski alat i menadžerske funkcije u rješavanju problema javne uprave i javnog sektora.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Pojmovna određenja – javna uprava javni menadžment (2)
  Nastanak i razvoj javne uprave. Obilježja javne uprave. Utjecaj suvremenog razvoja na javnu upravu. Globalizacija. Utjecaj globalizacije na neke upravne resore i javne službe. Pojam i važnost javnog menadžmenta. Razvoj javnog menadžmenta. Sadržaj javnog menadžmenta. Perspektive i razvoj javnog menadžmenta. Poduzetničko menadžerska kultura u javnom sektoru.
 • Menadžerski pristup u javnoj upravi (4)
  Tradicionalni menadžerski pristup. Reformatori državnih službi – Wilson. Pokret znanstvenog upravljanja: Taylor. Radna učinkovitost (Fayol). Klasična škola: Mooney i Reiley, Gulick, Urwick. Pobjeda klasičnog menadžerskog pristupa. Kraj klasičnog menadžerizma. Menadžerski pristup u doba države blagostanja. Menadžerski pristup javnoj upravi u SAD: proračunski sustav programskog planiranja, proračun s nultom polaznom točkom. Meadžerski pristup javnoj upravi u Europi
 • Organizacija zadaća javnog upravljanja (2)
  Pojam zadaća javnog upravljanja. Ideje o zadaćama javnog upravljanja. Razvitak i nove zadaće javnog upravljanja. Politička funkcija javnog upravljanja. Vrijednosti u javnom upravljanju. Novi javni menadžment. Dobro upravljanje. Suvremeni politički sustavi javnog upravljanja: sustav partije i države, skupštinski sustav, paramentarni sustav.
 • Planiranje u javnoj upravi. (2)
  Pojam planiranja u javnom sektoru. Vrste planiranja: po stupnju, području, vremenu, organizacijskom obliku. Strateško planiranje: ciljevi, zadaci, sredstva, nadzor. Taktičko planiranje: prikupljanje podataka, analiza radnih operacija, raspored rada na radna mjesta. Utvrđivanje redoslijeda operacija. Model racionalnog planiranja. Model političkog donošenja odluka. Problemi planiranja u javnom sektoru.
 • Funkcije javnog upravljanja (2)
  Pojam funkcija javnog upravljanja. Organizacija funkcija javnog upravljanja. Politička funkcija javnog upravljanja. Izvršna funkcija javnog upravljanja. Administrativno poslovodna funkcija javnog upravljanja. Organizacija funkcija javnog upravljanja u Europskoj uniji: organizacijska i upravna struktura Europske komisije, organizacija I upravna struktura Vijeća EU, organizacijska i upravna struktura Europskog parlamenta. Agencije Europske unije: neovisne agencije, izvršne agencije.
 • Oblikovanje organizacije javne uprave (2)
  Počeci i razvoj proučavanja organizacija. Neke suvremene teorije proučavanja organizacije javne uprave: sociološka teorija raslojavanja organizacije, politička teorija oblikovanja upravnih ureda, ekonomska teorija troškova transakcije, teorija višeznačnosti organizacije. Načela oblikovanja organizacije javne uprave. Hijerarhijska organizacija. Prednosti i nedostaci centralizacije. Decentralizacija kao trend. Teritorijalno načelo i učinci. Organizacija sustava vođenja u javnoj upravi.
 • Državni proces odlučivanja.(2)
  Teorijske osnove državnog procesa odlučivanja: javni izbor. Izravna demokracija, važnost i karakteristike. Predstavnička demokracija: izbor predstavnika, izabrani državni političari, problemi s medijanskim glasačem. Uloga i važnost državnih službenika. Uloga i važnost građana. Pojam željeznog trokuta. Željezni trokut i korupcija: slučaj Hrvatska.
 • Vođenje u upravi (2)
  Razvoj funkcije vodstva. Jednostrana shvaćanja funkcije vodstva. Priroda hijerarhijske vlasti. Teorijske koncepcije: pravni temelj ovlaštenja i odgovornosti. Poslovi vodstva. Upravljanje i vođenje. Proces odlučivanja. Stvaranje radne klime i doktrine ustanove. Klasifikacija vođenja. Osobne karakteristike vođe. Popunjavanje upravnih organizacija vodećim osobljem. Analiza potreba i planiranje vodećeg osoblja. Znakovi talenta za vodeću funkciju. Metode razvoja vodećih osoba.
 • Oblikovanje organizacijske strukture javne uprave. (2)
  Dimenzije organizacijske strukture: složenost, formalizacija, centralizacija. Strukturiranje aktivnosti i katalog poslova. Grupiranje poslova i organizacijske jedinice. Utvrđivanje radnih mjesta i profila stručnosti. Racionalizacija radnih postupaka. Suprotnosti organizacijske strukture. Funkcionalna i teritorijalna organizacijska struktura. Organizacijske promjene javne uprave. Suvremeni organizacijski trendovi u javnoj upravi.
 • Upravljanje javnim financijama.(4)
  Sustav javnih financija i njegovi podsustavi. Raspodjela prihoda i rashoda između razina vlasti. Državni proračun i njegove funkcije: proračunski prihodi, proračunski rashodi, proračunski deficit. Zakon o izvršavanju državnog proračuna. Izvanproračunski korisnici. Proračunski proces. Koraci u upravljanju javnim financijama. Položaj nižih razina vlasti u financijskom odlučivanju. Sudionici proračunskog procesa kod nižih razina vlasti: gradsko/općinsko vijeće, čelnik tijela županije/grada, upravno tijelo za financije, proračunski korisnici, građani.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima. (2)
  Karakteristike ljudskih potencijala u javnoj upravi. Sadržaj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Početno razdoblje upravljanja ljudskim potencijalima. Modeli upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Selekcija ljudskih potencijala. Sustav „plijena“. Sustav zapošljavanja prema sposobnostima. Obrazovanje i profesionalna socijalizacija. Poduzetnost, etičnost i nekorumpiranost. Odnos službenika prema građanima. Odnos službenika prema društvu kao cjelini. Odnos službenika prema upravnoj organizaciji.
 • Novi javni menadžment. (4)
  Washingtonski model: privatizacija – glavni instrument reforme. Tipovi privatizacije. Ekspanzija i posljedice privatizacije. Model menadžmenta putem rezultata: cjelovito upravljanje kvalitetom, upravljanje kakvoćom – Švedska, Britanski model upravljanja kvalitetom. Strateški menadžeri kao vođe. Decentralizacija: Švedska, Francuska, Nizozemska, tranzicijske zemlje i zemlje u razvoju. Drugi mehanizmi reformi: orijentacija na građane: Britanski pristup, Južna Afrika. Javno – privatno partnerstvo. Važnost javno-privatnog partnerstva. Kritika javno-privatnog partnerstva. Primjeri javno-privatnog partnerstva: Švicarska, Francuska, Velika Britanija, Kanada, Zemlje u razvoju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Sadržaj seminara
  Seminarska nastava je aplikativni dio teorijskih znanja, što znači da se na konkretnim primjerima iz prakse studenti uče prepoznavanju i rješavanju različitih problema iz područja javnog menadžmenta.

Osnovna literatura

 • Perko-Šeparović, I. Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave, Zagreb, Golden marketing/Tehnička knjiga, 2006.
 • Modernising Government, OECD 2005.

Dopunska literatura

 • Bryson, J. M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, 1995.
 • Drucker, P. F. Managing the Non-Profit Organization, HarperCollins Publishers, New York, 1990.
 • Pusić, E. Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Marčetić, G. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Društveno veleučilište Zagreb, 2007.
 • Koprić, I., i dr. Javna uprava – nastavni materijali, Društveno veleučilište i Pravni fakultet, Zagreb, 2006.
 • Van Wart, M. Changing Public Sector Values, New York, NY, Garland Publishing, 1998.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 7 2 1
Seminar 7 1 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 11:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh