FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Psihologija učenja i poučavanja npp:93125

Engleski naziv

Psychology of Learning and Instruction

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Povećavati uspješnost polaznika u aktivnostima učenja i poučavanja, pronalaženjem i primjenjivanjem učinkovitih individualnih strategija učenja i poučavanja.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • djelovati na razvoj samoreguliranog učenja učenika
 • identificirati probleme motivacije za učenje i uspješno djelovati na nju
 • razlikovati procese učenja i poučavanja i razumijeti njihovu interakciju
 • razlikovati različite mehanizme /oblike učenja i uvjete njihove primjene
 • razumijeti probleme ispitivanja, ocjenjivanja i vrednovanja znanja i uspješnije izvoditi te postupke
 • razvijati vještine potrebne za uspješno poučavanje
 • uspješno organizirati i realizirati proces učenja i poučavanja
 • uspostaviti naviku praćenja, vrednovanja i po potrebi, mijenjanja svog rada u odgojno-obrazovnom procesu
 • utvrditi i uvažavati individualna obilježja učenika

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Voditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnostiVoditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnosti

Sadržaj predavanja

 • Učenje i poučavanje-određenje pojmova
 • Činioci uspješnosti učenja
  Osnovne grupe činioca uspješnosti u učenju: - fiziološki - psihički - organizacijski - fizikalni - obilježja gradiva/sadržaja učenja
 • Klasifikacije učenja
  Klasifikacije učenja prema različitim kriterijima
 • Bihevioristički pristupi učenju
 • Kognitivistički pristupi učenju i pamćenju
 • Socijalne teorije učenja
 • Inteligencija i uspjeh u školi
  Osnovne značajke inteligencije. Kako obrazovni sustav podupire razvoj inteligencije. Korelacija inteligencije i školskog uspjeha.
 • Učenici s posebnim potrebama u obrazovnom sustavu
  Učenici s posebnim potrebama u obrazovnom sustavu. - daroviti učenici u obrazovnom sustavu - učenici sa teškoćama u obrazovnom sustavu - integracija i inkluzija učenika s teškoćama.
 • Daroviti učenici
 • Motivacija i učenje
  Motivacija i učenje Kako djelovati na povećanje motivacije? Kako oblikovati učinkovite povratne informacije?
 • Kako djelovati na povećanje motivacije
 • Metode poučavanja i modeli učenja
  Metode poučavanja i modeli učenja - izravno poučavanje - poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom - samostalno učenje
 • Samoregulirano učenje
  Samoregulirano učenje: pojam i širi kontekst teme Vještine samostalnog/samoreguliranog učenja Faze samoreguliranog učenja Kako poučavati samoreguliranom učenju
 • Kompetencije za cjeloživotno učenje
  Pojam cjeloživotnog učenja. Cjeloživotno učenje je neizbježno! Kompetencije za cjeloživotno učenje
 • Vještine važne za uspješno poučavanje
  Vještine za uspješno poučavanje: - davanje učinkovitih povratnih informacija - individualizirani pristup - praćenja napretka učenika …
 • Osobine učitelja i uspješno poučavanje
  Osobine učitelja važne za uspješno poučavanje: - stavovi i očekivanja - stručna znanja - navike refleksije
 • Cjeloživotno učenje i razvoj profesionalnog identiteta učitelja
 • Učitelj kao refleksivni praktičar
  Učitelj kao refleksivni praktičar: - što je refleksivna praksa - kako razviti refleksivnu praksu
 • Ispitivanje, ocjenjivanje i vrednovanje znanja
  Ispitivanje, ocjenjivanje i vrednovanje znanja: načini, instrumenti, problemi… Vanjsko vrednovanje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima.
  Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara će se: - izlagati seminarski radovi - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Inteligencija i uspjeh u školi – značaj koji obrazovni sustav pridaje sposobnostima; Kako učenici percipiraju utjecaj sposobnosti na uspjeh u školi, Navike učenja – kako ih steći; Što radim dobro u učenju a što ne?!... - analizirati zadaće i raspravljati o njihovom sadržaju - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - procjenjivati i komentirati individualne osobine važne za učenje i poučavanje

Osnovna literatura

 • Andrilović, V.; Čudina-Obradović, M. Psihologija učenja i nastave. str. 11 –125, 149-155, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Vizek-Vidović, V.; Rijavec, M.; Vlahović-Štetić; V., Miljković; D. (2003). Psihologija obrazovanja. (str. 141 – 269, 307 –469), IEP, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

 • Čudina-Obradović, M. Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Feinstein, S. Tajne tinejdžerskog mozga. (odabrana poglavlja), Naklada Kosinj, Zagreb, 2005.
 • Zarevski, P. Psihologija pamćenja i učenja. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997.

Preduvjeti

 • Osnove opće i razvojne psihologije
  Osposobiti polaznike da osvještavaju sebe i druge kao psihička bića i upravljaju svojim postupcima. Podići razinu razumijevanja procesa razvoja i omogućiti kreiranje primjerenih razvojnih utjecaja.

Slični predmeti

 • Pedagoška psihologija
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija učenja i poučavanja
 • te slični kolegiji koji se izvode u sličnom opsegu i vrednuju istim brojem ECTS bodova na različitim fakultet
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh