FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Psihologija učenja i poučavanja npp:93125

Engleski naziv

Psychology of Learning and Instruction

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Povećavati uspješnost polaznika u aktivnostima učenja i poučavanja, pronalaženjem i primjenjivanjem učinkovitih individualnih strategija učenja i poučavanja.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • djelovati na razvoj samoreguliranog učenja učenika
 • identificirati probleme motivacije za učenje i uspješno djelovati na nju
 • razlikovati procese učenja i poučavanja i razumijeti njihovu interakciju
 • razlikovati različite mehanizme /oblike učenja i uvjete njihove primjene
 • razumijeti probleme ispitivanja, ocjenjivanja i vrednovanja znanja i uspješnije izvoditi te postupke
 • razvijati vještine potrebne za uspješno poučavanje
 • uspješno organizirati i realizirati proces učenja i poučavanja
 • uspostaviti naviku praćenja, vrednovanja i po potrebi, mijenjanja svog rada u odgojno-obrazovnom procesu
 • utvrditi i uvažavati individualna obilježja učenika

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Voditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnostiVoditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnosti

Sadržaj predavanja

 • Učenje i poučavanje-određenje pojmova
 • Činioci uspješnosti učenja
  Osnovne grupe činioca uspješnosti u učenju: - fiziološki - psihički - organizacijski - fizikalni - obilježja gradiva/sadržaja učenja
 • Klasifikacije učenja
  Klasifikacije učenja prema različitim kriterijima
 • Bihevioristički pristupi učenju
 • Kognitivistički pristupi učenju i pamćenju
 • Socijalne teorije učenja
 • Inteligencija i uspjeh u školi
  Osnovne značajke inteligencije. Kako obrazovni sustav podupire razvoj inteligencije. Korelacija inteligencije i školskog uspjeha.
 • Učenici s posebnim potrebama u obrazovnom sustavu
  Učenici s posebnim potrebama u obrazovnom sustavu. - daroviti učenici u obrazovnom sustavu - učenici sa teškoćama u obrazovnom sustavu - integracija i inkluzija učenika s teškoćama.
 • Daroviti učenici
 • Motivacija i učenje
  Motivacija i učenje Kako djelovati na povećanje motivacije? Kako oblikovati učinkovite povratne informacije?
 • Kako djelovati na povećanje motivacije
 • Metode poučavanja i modeli učenja
  Metode poučavanja i modeli učenja - izravno poučavanje - poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom - samostalno učenje
 • Samoregulirano učenje
  Samoregulirano učenje: pojam i širi kontekst teme Vještine samostalnog/samoreguliranog učenja Faze samoreguliranog učenja Kako poučavati samoreguliranom učenju
 • Kompetencije za cjeloživotno učenje
  Pojam cjeloživotnog učenja. Cjeloživotno učenje je neizbježno! Kompetencije za cjeloživotno učenje
 • Vještine važne za uspješno poučavanje
  Vještine za uspješno poučavanje: - davanje učinkovitih povratnih informacija - individualizirani pristup - praćenja napretka učenika …
 • Osobine učitelja i uspješno poučavanje
  Osobine učitelja važne za uspješno poučavanje: - stavovi i očekivanja - stručna znanja - navike refleksije
 • Cjeloživotno učenje i razvoj profesionalnog identiteta učitelja
 • Učitelj kao refleksivni praktičar
  Učitelj kao refleksivni praktičar: - što je refleksivna praksa - kako razviti refleksivnu praksu
 • Ispitivanje, ocjenjivanje i vrednovanje znanja
  Ispitivanje, ocjenjivanje i vrednovanje znanja: načini, instrumenti, problemi… Vanjsko vrednovanje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima.
  Teme seminarskih radova dogovaraju se sa studentima prema njihovim prijedlozima. Tijekom seminara će se: - izlagati seminarski radovi - raspravljati odabrane teme vezane uz širi kontekst sadržaja koji se obrađuje: na pr. Inteligencija i uspjeh u školi – značaj koji obrazovni sustav pridaje sposobnostima; Kako učenici percipiraju utjecaj sposobnosti na uspjeh u školi, Navike učenja – kako ih steći; Što radim dobro u učenju a što ne?!... - analizirati zadaće i raspravljati o njihovom sadržaju - analizirati odabrani tekstovi i primjeri koji aktualiziraju problematiku nastavnih sadržaja - procjenjivati i komentirati individualne osobine važne za učenje i poučavanje

Osnovna literatura

 • Andrilović, V.; Čudina-Obradović, M. Psihologija učenja i nastave. str. 11 –125, 149-155, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Vizek-Vidović, V.; Rijavec, M.; Vlahović-Štetić; V., Miljković; D. (2003). Psihologija obrazovanja. (str. 141 – 269, 307 –469), IEP, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

 • Čudina-Obradović, M. Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Feinstein, S. Tajne tinejdžerskog mozga. (odabrana poglavlja), Naklada Kosinj, Zagreb, 2005.
 • Zarevski, P. Psihologija pamćenja i učenja. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997.

Preduvjeti

 • Osnove opće i razvojne psihologije
  Osposobiti polaznike da osvještavaju sebe i druge kao psihička bića i upravljaju svojim postupcima. Podići razinu razumijevanja procesa razvoja i omogućiti kreiranje primjerenih razvojnih utjecaja.

Slični predmeti

 • Pedagoška psihologija
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija učenja i poučavanja
 • te slični kolegiji koji se izvode u sličnom opsegu i vrednuju istim brojem ECTS bodova na različitim fakultet
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 11 2 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Psihologija učenja i poučavanja - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata: po eliminacijskom modelu


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost, angažiranost (na nastavi, forumu, pretraživanju izvora …)8
Seminar12
Prezentacija3
Zadaće17
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 100.0 60 +
3. kolokvij + 100.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se redovito obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
Uvjet za potpis
4 izostanka Javiti se nastavniku u roku 7 dana od dana kad je evidentiran četvrti izostanak. Zadatak za nadoknadu može biti u obimu do 4 sata rada studenta.
Dodatnu obavezu treba realizirati u roku 14 dana od zadavanja obaveze ili ako se radi o izostanku pri kraju semestra, do kraja trećeg međuispitnog razdoblja.
Prisustvovanje na seminarima Student može kroz različite oblike aktivnosti doprinositi izvođenju kolegija: diskusijom u nastavi, izradom rječnika, prikupljanjem dodatnih materijala i odlaganjem na stranice kolegija…
Aktivnost treba biti kontinuirana, a vrednuju nju studenti i nastavnik.
Uvjet za potpis
3 izostanka Javiti se nastavniku u roku 7 dana od dana kad je evidentiran treći izostanak.
Zadatak za nadoknadu može biti u obimu do 2 sata rada studenta.
obavezna.
Dodatnu obavezu treba realizirati u roku 14 dana od zadavanja obaveze ili ako se radi o izostanku pri kraju semestra, do kraja trećeg međuispitnog razdoblja.
Aktivnost, angažiranost (na nastavi, forumu, pretraživanju izvora …) 8 4 Student može kroz različite oblike aktivnosti doprinositi izvođenju kolegija: diskusijom u nastavi, izradom rječnika, prikupljanjem dodatnih materijala i odlaganjem na stranice kolegija…
Aktivnost treba biti kontinuirana, a vrednuju nju studenti i nastavnik.
Uvjet za potpis
Nadoknade za ovaj oblik praćenja nema.
Seminar 12 6 Student ima mogućnost u prva tri tjedna nastave predložiti temu ili područje iz kojeg želi raditi seminar.
Ne učini li to, dobije temu seminara.
Pismeni rad mora postaviti na Web unutar roka zadanog pri definiranju teme.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Uvjet za potpis
Za seminar nema nadoknade.
Ako za seminarski rad ne dobije 3 boda, pristupniku se sugeriraju nužne ispravke i određuje rok u kojem ih treba obaviti. Broj bodova koje dobije u ponovljenom postupku umanjuje se za (zaokruženo) 20%. Postupak se može primijeniti samo jednom.
Prezentacija seminara 3 1 Prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u terminu dogovorenom najmanje 14 dana prije izlaganja.
Student je dužan izraditi prezentaciju i u slučaju da seminar nije predviđen za izlaganje.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)
Uvjet za potpis
Za prezentaciju nema nadoknade. Ako prezentacija ne dobije 1 bod, određuje se rok u kojem nju treba promijeniti. Za promijenjenu prezentaciju student može dobiti najviše 1 bod.
Zadaće 17 8 Broj zadaća određuje se u svakoj nastavnoj godini posebno.prema dogovoru sa studentima.
Bodovi se raspodjeljuju ovisno o zahtjevnosti zadaće.
Zadaće se provjeravaju tijekom predavanja, seminara i preko sustava za e-učenje. Svaki student treba moći predstaviti svaku svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za potpis
Za zadaće koje nisu predane na vrijeme nema nadoknađivanja novim zadaćama.
1. kolokvij 20 10 Pismeno ispitivanje znanja zadacima različitih tipova: višestrukog izbora, dopunjavanja, sređivanja, povezivanja, imenovanja, ispravljanja, slobodne produkcije na temu …
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 20 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja
2. kolokvij 20 10 Pismeno ispitivanje znanja zadacima različitih tipova: višestrukog izbora, dopunjavanja, sređivanja, povezivanja, imenovanja, ispravljanja, slobodne produkcije na temu …
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 20 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja
3. kolokvij 20 10 Pismeno ispitivanje znanja zadacima različitih tipova: višestrukog izbora, dopunjavanja, sređivanja, povezivanja, imenovanja, ispravljanja, slobodne produkcije na temu …
Postignuti broj bodova se linearno svodi na skalu od 20 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 Kolokvij se izdvojeno ponavlja u produljenom trećem međuispitnom razdoblju.
Ponavljati se može samo jedan kolokvij.
Zadnji dan produljenog trećeg međuispitnog razdoblja


Psihologija učenja i poučavanja - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Opcija:  Pohađanje predavanja i seminara nije obaveza no student se mora uključiti u sustav – prijaviti se profesoru, upoznati uvjete, preuzeti zadatke …

Bude li veća grupa izvanrednih studenata organizirati će se konzultativni oblik nastave u trajanju 10 sati.

Izvanredni student mora izraditi zadaće i predati ih najkasnije dva tjedna prije izlaska na ispit. Sve zadaće moraju biti pozitivno ocjenjene. Ako nisu pozitivno ocjenjene, studentu se daje rok u kojem ih treba ispraviti. Ispravljati  može samo jednom. Za ispravljene zadaće može dobiti najviše pola od predviđenog broja bodova.

Ne stekne  li student minimalni broj bodova predviđenih za angažiranost i za zadaće ne može dobiti potpis niti prijaviti ispit.

Student može izlaziti na kolokvije u rokovima za redovite studente. U slučaju da ne položi neki od kolokvija primjenjuju se mogućnosti koje vrijede za redovite studente.

Ako je  položio gradivo izlazeći na kolokvije i obavio ostale obaveze, upis ocjene i potpis će se izvršiti u prvom ispitnom roku (kada se upisuju rezultati kontinuiranog praćenja).

Ako nije riješio neku od obaveza (zadaće)  upis ocjene i potpis će se izvršiti  u prvom roku u kojem može prijaviti ispit nakon što obavi obaveze .

Ako student nije položio gradivo izlazeći na kolokvije ispit može prijaviti nakon što obavi ove obaveze (angažiranost i pozitivno ocjenjene zadaće).


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost, angažiranost (na forumu, pretraživanju izvora, izrada rječnika, pronalaženje materijala…) (min. 6)10
Domaće zadaće (min. 15)30
Kolokviji (min 10 + 10 + 10)60
ZBROJ100


Aktivnost, angažiranost: izvanredni studenti mogu se angažirati u svim oblicima aktivnosti predviđenim za redovne studente koji nisu vezani uz fizičko prisustvovanje nastavi – minimalni broj bodova je 6

Zadaće:  30 bodova (bodovi se dodjeljuju ovisno o zahtjevnosti zadaće) – minimalni broj bodova je 15

Kolokviji: 60 bodova (20 po kolokviju). Mogući broj bodova na kolokviju svodi se na skalu od 20.

U svim elementima praćenja koriste se kriteriji minimalnog broja bodova kao i za redovne studente.

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh