FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Sigurnost interneta npp:93126

Engleski naziv

Internet Security

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa sigrunošću Interneta i umreženih sustava, posebice u svakodnevnom umreženom okružju te njihova implementacija u svakodnevni život, predstavlja osnovu kolegija. Polaznici će izučavati osnovne propuste, slabosti, sigurnosne rizike, protumjere i zaštitu, načine njihova prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe te njihovo korištenje u cjelovitim sustavima sigurnosti, a biti će upoznati s najnovijim dostignućima na području sigurnosti Interneta. Kolegij je strukturiran tako da osigurava potpuni pregled najvažnijih karakteristika sigurnosti Interneta. U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti bilo koji oblik radnih aktivnosti bez računalne mreže. Razvoj računalnih mreža limitiran je razvojem i povezivanjem unutar Interneta, čime su dane i pretpostavke za razvoj ovog kolegija. Sigurnost Interneta ima implikacije na sigurnost svih računalnih mreža koje se nalaze unutar Interneta ili su na njega ili preko njega povezane. Činjenica je da je većina tvrtki danas slabo upoznata sa slabostima mreža koje koristi te će edukacija o tome uvelike pomoći ne samo u podizanju razine znanja, nego i u podizanju opće svijesti o sigurnosti. Kolegij je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju. Kolegij se bavi glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima, preventivnim mjerama te zaštitom umreženih računala. Kolegij je podjeljen na predavanja, seminare i vježbe. Ciljevi kolegija mogu se grupirati u četiri cjeline: 1. Predstaviti i približiti studentima propuste u sigurnosti Interneta, 2. Pojasniti nastanak propusta s posebnim osvrtom na razvoj programske podrške, 3. Povećati razinu etičnost pri korištenju Interneta, 4. Upoznati polaznike s pravnim pretpostavkama te potaknuti razmišljanja o njima.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati osnovne elemente korporativne špijunaže putem web-a
 • Analizirati rad routera
 • Biti u stanju načiniti nalaz i mišljenje o analiziranom sustavu
 • Biti u stanju načiniti osnovnu forenzičku analizu malwarea (win/lin okruženje)
 • Biti u stanju prevenirati različite oblike krađe identiteta
 • Biti u stanju provesti osnovnu forenzičku analizu računala (post mortem)
 • Definirati i pratiti digitalni dokaz u kontektu %22lanca dokaza%22
 • Identificirati potencijalne ranjivosti
 • Istražiti i analizirati dnevnik (log file)
 • Istražiti i analizirati različite oblike napada na web
 • Istražiti i analizirati različite oblike uznemiravanja korisnika
 • Prepoznati i prevenirati povrede privatnosti korisnika
 • Primjeniti različite metodologije u ispitivanju sigurnosti interneta
 • Steći sadržaj %22živog%22 sustava uz minimalne i točno definirane promjene
 • Verificirati ranjivosti

Ishodi učenja programa

 • Analizirati potrebu za e-poslovanjem i primijeniti koncepte e-poslovanjaAnalizirati potrebu za e-poslovanjem i primijeniti koncepte e-poslovanja
 • Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke za primjenu koncepata elektroničkog poslovanja podržanih odgovarajućim arhitekturama informacijskih sustava (klasične ili distribuirane)Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke za primjenu koncepata elektroničkog poslovanja podržanih odgovarajućim arhitekturama informacijskih sustava (klasične ili distribuirane)
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Objasniti stručnoj i općoj publici informatička rješenja za unapređenje poslovne tehnologijeObjasniti stručnoj i općoj publici informatička rješenja za unapređenje poslovne tehnologije
 • Primijeniti metode i tehnike pretraživanja i klasifikacije informacijaPrimijeniti metode i tehnike pretraživanja i klasifikacije informacija

Sadržaj predavanja

 • Uvodna razmatranja
  Definiranje pojmova sigurnosti i zaštite u kontekstu računalnih mreža. Pregled trenutnog stanja računalne sigurnosti unutar granica Republike Hrvatske i u svijetu. Ciljevi koje je potrebno postići sigurnosnim aspektima. Kategorije osoba i radnje koje mogu ugroziti sigurnost Interneta. Trenutno stanje u strojnoj podršci za osiguravanje sigurnosti računalnih mreža. Trenutno stanje u programskoj podršci za osiguravanje sigurnosti računalnih mreža. Odgovornosti i obaveze korisnika. Identifikacija prijetnji i razumjevanje rizika.
 • Računalne mreže
  Općenito o računalnim mrežama. Vrste i tipovi računalnih mreža. Ethernet i njegovo sučelje. Primopredajnik (transciever). Prespojnik (repeater). Paketni preklopnik (switch). Premosnik (bridge). Usmjerivač (router). OSI model.
 • TCP/IP protokoli
  Važnost razumjevanja TCP/IP protokola za sigurnost Interneta. Istraživanje adresa, mreža i servera. Rad s umreženim sučeljem. Pregled mrežnih konfiguracijskih datoteka. Razumijevanje pristupnih mrežnih datoteka. Adresni rezolucijski protokoli. DNS. UDP. Mrežni i transportni sloj. WWW. Prijenos podataka.
 • Šifriranje na Internetu
  Upotreba šifriranja u radu s Internetom. Primjenjivost šifriranja u mrežnim operacijskim sustavima i aplikacijama. DES, IDEA, RC5, Hash funkcije, asimetrični javni ključ i infrastruktura.
 • Osnovne pretpostavke o sigurnosti Interneta
  Sigurnost interneta i sigurnost računalnih mreža u postizanju apsolutne sigurnosti. Temeljni pojmovi i najugroženiji dijelovi Interneta. Etika korištenja Interenta i njegova sigurnost. Elementarni alati i metode za ugrožavanje sigurnosti Interenta. Promatranje potencijalnog cilja i bilježenje aktivnosti. Logiranje na sustav i traženje najslabijih korisnika. Odabir cilja.
 • Otkrivanje slabosti i propusta
  Internet protokoli TCP/IP, UDP, DNS. Snimanje sustava, snimanje Internet sustava, skeniranje, otkrivanje „živih“ sustava“. Prepoznavanje operacijskog sustava, popisivanje, lozinke, pravilno konfiguriranje sustava. Sustavi nadzora računalnih mreža, sigurnost na mrežnom sloju, računalne mreže na nekoliko lokacija. WWW, elektronička pošta, news, FTP, telnet, LDAP. Ljudski propusti i tehničke pogreške, špijuniranje mrežne infrastrukture.
 • Napadi na mrežne operacijske sustave
  Mrežni operacijski sustavi Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Mrežn i operacijski sustavi: UNIX, Linux, open source. Kriptiranje unutar operacijskih sustava. Korištenje mehanizama autentikacije. Pronalazak i spriječavanje iskorištavanja stražnjih vrata u operacijskim sustavima.
 • Napadi na mrežne aplikacije
  Razlike između komercijalnih i open source mrežnih aplikacije. Nedostatci u daljinskom nadzoru i upravljanju. Napredne tehnike u daljinskom upravljanju. Napadi na WWW. Napadi na krajnjeg korisnika mrežnih aplikacija. Iskorištavanje stražnjih vrata u mrežnim aplikacijama. Napadi na elektroničku poštu.
 • Napadi na mrežnu strojnu osnovicu
  Razlike između žičane i bezžične komunikacije i razvoj mrežne arhitekture. Sigurnost na mrežnom sloju. Sigurnost na prijenosnom sloju. Telefonske centrale i VPN mreže. Mrežni uređaji i vatrozidi. Napadi distribuiranim uskraćivanjem usluga. Filtriranje paketa i skeniranje portova. TCP/IP propusti.
 • Maliciozni računalni programi
  Vrste malicioznih računalnih programa i njihov utjecaj na sigurnost Interneta. Najčešći načini iskorištavanja slabosti mreža. Tipovi malicioznih računalnih programa virusi, crvi, trojnaski konj, hoax, spam. Programska i strojna osnovica za prevenciju i sprječavanje širenja malicioznih računalnih programa.
 • Tehnike upada u umrežene sustave i Internet
  Tehnike upada u računalni sustav. Praćenje upada. Tehnike i metode detektiranja upada u računalni sustava. Metode sprječavanja i prevencije upada u računalni sustav.
 • Forenzika i dokazivanje upada
  Otkrivanje napadača. Praćenje počinitelja. Prikupljanje i dokumentiranje dokaza. Definiranje pojma digitalnog dokaza u svrhu dokazivanja djela. Načini komunikacije s nadležnim tijelima. Načini izuzimanja, arhiviranja i dostavljanja dokaznog materijala.
 • Prevencija i zaštita Interneta
  Organizacijske, tehnološke i tehničke pretpostavke sigurnosti Interneta. Mrežne aplikacije bez sigurnosnih propusta. Cjelovite metode procjene rizika. Strojni i programski vatrozidi. Modeli programske i strojne zaštite. Novi modeli i tehnike u očuvanju i osiguranju sigurnosti Interneta.
 • Etika i zakonska regulativa
  Etičnost korištenja Interneta i značenje etike. Pravna regulativa u RH i svijetu. Sustavi za detekciju neovlaštenog upada, analiza dnevnika. Digitalni potpisi. Privatnost na Internetu. Pregled zakonske regulative iz područja računalnog kriminala u RH.
 • Zaključna razmatranja
  Pregled trenutnih razvojnih projekata u Republici Hrvatkskoj i svijetu za osiguravanje sigurnog Interneta. Komparativna analiza najnovijih praktičnih postignuća za osiguranje nesmetanog rada Interneta. Komparativna analiza najnovijih metoda za osiguravanje nesmetanog rada Interneta. Smjernice razvoja sigurnosnih sustava. Implementacija biometrije u Internet sustave sigurnosti.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  auditorne + praktičan rad Rad sa sigurnosnima alatima te pronalazak sigurnosnih propusta i prijetnji na PC orijentiranim računalima u mrežnom okružju predstavlja osnovu praktičnog rada, a nadogradnja je postavljanje i pravilan rad sustavima prevencije i zaštite mrežnog okružja, te detekcija, praćenje i analiziranje tragova upada u računalni sustav. Poslije vježbi, studenti moraju samostalno izvršiti nadzor nad određenim računalnim sustavom, te dati kvalitativnu procjenu.
 • Internet domene Načini utvrđivanja vlasnika Internet domene. Whois servis. DNS upiti. Nslookup aplik
  Internet domene Načini utvrđivanja vlasnika Internet domene. Whois servis. DNS upiti. Nslookup aplikacija.
 • Utvrđivanje rute paketa Utvrđivanje rute paketa aplikacijama tracert i neotrace experss
  Utvrđivanje rute paketa Utvrđivanje rute paketa aplikacijama tracert i neotrace experss
 • Prikrivanje Internet adrese Korištenje web baziranog proxy servera. Spajanje na proxy server. Korišt
  Prikrivanje Internet adrese Korištenje web baziranog proxy servera. Spajanje na proxy server. Korištenje ftp servisa.
 • Korištenje e-mail klijenata Analiza e-mail poruka. Slanje i prikrivanje podataka. Korištenje samspad
  Korištenje e-mail klijenata Analiza e-mail poruka. Slanje i prikrivanje podataka. Korištenje samspade aplikacije.
 • Korištenje Usenet servisa i web servera Analiza zaglavlja Usenet poruka. Traženje teksta na web serv
  Korištenje Usenet servisa i web servera Analiza zaglavlja Usenet poruka. Traženje teksta na web serverima po ligičkim kriterijima.
 • Pretraživanje grupa Korištenje WinMX servisa i Gnutella servisa
  Pretraživanje grupa Korištenje WinMX servisa i Gnutella servisa
 • IRC Instalacija IRC IceChat klijenta, Transfer datoteka. Korištenje ICQ servisa
  IRC Instalacija IRC IceChat klijenta, Transfer datoteka. Korištenje ICQ servisa
 • Zaštita PGP. Web bazirani remailer
  Zaštita PGP. Web bazirani remailer

Osnovna literatura

 • Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost. Narodne novine, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Bellovin, S.; Cheswick, B. Firewalls and Internet Security. Addison Wesley, Reading, MA, 1994.
 • Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computer and Internet. Academic Press, San Francisco, CA, 2000.
 • Lockhart, A. Network Security Hacks. O'Reilly Media, Inc., Gravenstein Highway North, Sebastopol, 2004.
 • Rhee, M.J. Internet Security. John Wilwy and Sons Ltd, England, 2003.
 • Hunt, C. Networking Personal Computers with TCP/IP. O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995.
 • Nastavna cjelina 3. 1. Blank, A.G.; Blank, A. TCP/IP JumpStart: Internet Protocol Basics, Sybx. 2002. 2. Hunt, C. TCP/IP Network Administration. O’Reilly, 1997.
 • Nastavna cjelina 4. 1. Buchmann, J.A. Introduction to Cryptography, Springer-Verlag, 2000. 2. Stallings, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Prentice Hall, 2002.
 • Nastavna cjelina 5. 1. Cheswick, W.R.; Bellovin, S.M.; Rubin, A.D. Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker, Addison-Wesley Professional, 2003. 2. Northcutt, S.; Zeltser, L.; Winters, S.; Fredrick, K.; Ritchey, R.W. Inside Network Perimeret Security: The Definitive Guide to Firewalls, Virtual Private Networks (VPNs), Routers, and Intrusion Detection systems, Sams, 2002.
 • Nastavna cjelina 6. 1. Blank, A.G.; Blank, A. TCP/IP JumpStart: Internet Protocol Basics, Sybx, 2002. 2. McClure, S.; Scambray, J.; Kurtz, G. Hacking Exposed:Network Security Secrets and Solutions, McGraw-Hill, Osborne, 2003.
 • Nastavna cjelina 7. 1. Fogie, S.; Peikari, C. Windows Internet Security, Prentice Hall, PRT, 2001. 2. Schetina, E.; Green, K.; Carlson, J. Internet Site Security, Addison-Wesley, 2002.
 • Nastavna cjelina 8. 1. Fogie, S.; Peikari, C. Windows Internet Security. Prentice Hall, PRT, 2001. 2. Stallings, W. Cryptography and Neteork Security: Principles and Practice. Prentice Hall, 2002. 3. Schetina, E.; Green, K.; Carlson, J. Internet Site Security. Addison-Wesley, 2002.
 • Nastavna cjelina 9. 1. Twicky, E.D.; Cooper, S.; Champman, D.B. Building Internet Firewalls. O'Reilly, 2000. 2. Cheswick, W.R.; Bellovin, S.M.; Rubin, A.D. Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker. Addison-Wesley Professional, 2003.
 • Nastavna cjelina 10. 1. Icove, D.; Seger, K.; VonStorch, W. Computer Crime-A Crimefighter's Handbook. O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995. 2. Skoudis, E.; Zeltser, L. Malware: Fighting Malicious Code. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey, 2003.
 • Nastavna cjelina 11. 1. Northcutt, S.; Novak, J. Network Intrusion Detection. New Riders Publishing, 2002.
 • Nastavna cjelina 12. 1. Icove, D.; Seger, K.; VonStorch, W. Computer Crime-A Crimefighter's Handbook. O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995. 2. Northcutt, S.; Novak, J. Network Intrusion Detection. New Riders Publishing, 2002.
 • Nastavna cjelina 13. 1. Icove, D.; Seger, K.; VonStorch, W. Computer Crime-A Crimefighter's Handbook, O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995.
 • Nastavna cjelina 14. 1. Dragičević, D. Kompjuterski kriminal i informacijski sustavi. Informator, 1999. 2. Saunders, K.M. Practical Internet Law for Business. Artech House, 2001.
 • Nastavna cjelina 15. 1. McClure, S.; Scambray, J.; Kurtz, G. Hacking Exposed:Network Security Secrets and Solutions, McGraw-Hill, Osborne, 2003. 2. Malik, S., Network Securita Principles and Practices (CCIE Professional Development), Cisco Press, 2002.

Slični predmeti

 • Carnegie Mellon University (Electronic Commerce Institute) http://www.andrew.cmu.edu/user/mml
 • Univierity of Notre Dame (Illinois Institute of Technology) http://www.nd.edu/~dcnoway/mgt425
 • Columbia University (Department of Computer Science) http://www.cs.columbia.edu/~hgs/teachnig/security
 • University of Virginia (Department of Computer Science) http://www.cs.virginia.edu/~evans/cs551
 • Wright State University, College of Engineering & CS, Dayton, Ohio http://www.cs.wright.edu/~pmateti
 • The University of Arkon, Wayne College http://www.eng.wayne.edu/coe
 • Universitat Trier, Trier, Deutschland http://www.uni-trier.de/uni
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 15 2 1
Seminar 10 2 1
Seminar 15 2 2
Grd Petra Seminar 5 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Sigurnost interneta - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                      (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

CILJ:
Stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa sigurnošću interneta i umreženih sustava, posebice u svakodnevnom umreženom okružju te njihova implementacija u svakodnevni život predstavlja osnovu kolegija. Polaznici će izučavati osnovne propuste, slabosti, sigurnosne rizike, protumjere i zaštitu, načine njihova prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe te njihovo korištenje u cjelovitim sustavima sigurnosti, a bit će upoznati s najnovijim dostignućima na području sigurnosti interneta. Kolegij je strukturiran tako da osigurava potpuni pregled najvažnijih karakteristika sigurnosti interneta. U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti bilo koji oblik radnih aktivnosti bez računalne mreže. Razvoj računalnih mreža limitiran je razvojem i povezivanjem unutar interneta, čime su dane i pretpostavke za razvoj ovog kolegija. Sigurnost interneta ima implikacije na sigurnost svih računalnih mreža koje se nalaze unutar interneta ili su na njega ili preko njega povezane. Činjenica je da je većina tvrtki danas slabo upoznata sa slabostima mreža koje koristi te će edukacija o tome uvelike pomoći ne samo u podizanju razine znanja nego i u podizanju opće svijesti o sigurnosti. Kolegij je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju. Kolegij se bavi glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima, preventivnim mjerama te zaštitom umreženih računala.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na nastavu5
Kratke provjere20
Zadaće25
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +
Treći kolokvij + 10.0 20.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na nastavu 5 3 Predavanja. Moguće je dobiti 2 boda, uvjet za potpis je 1 bod. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar.
Seminari. Moguće je dobiti 3 boda, uvjet za potpis su 2 boda. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar.
Predavanja. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja. U slučaju 5 izostanaka nije moguće dobiti potpis!
Seminari. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja. U slučaju 5 izostanaka nije moguće dobiti potpis!
Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kratke provjere 20 Kratke provjere zadaju se kao testovi unutar sustava za e-učenje. Kratke provjere moraju se riješiti u određenim terminima i nose 20 bodova.
Zadaće 25 8 Zajedno nose 25 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za seminare, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Domaće zadaće mogu se zadavati i kao testovi u sustavu za e-učenje. Svaki student treba nasumično predstaviti svoju zadaću (student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće!). Granica za potpis je 8 bodova. Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadaće se predaju na sustavu za e-učenje a u slučaju da se ne predaju na vrijeme neće se bodovati. Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi 20% prvog i 80% drugog razdoblja i treći 10% prvog razdoblja, 20% drugog razdoblja i 70% trećeg razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisustvo na kolokvijima je obavezno!


LITERATURA:

Osnovna
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, 2004.Bernik, I. Cybercrime and Cyber Warefare, Wiley, 2013

Dopunska:
Bellovin, S., Cheswick, B., Firewalls and Internet Security, Addison Wesley, Reading, MA, 1994.
Casey, E., Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computer and Internet, Academic Press, San Francisco, CA , 2000.
Lockhart, A., Network Security Hacks, O'Reilly Media, Inc., Gravenstein Highway North, Sebastopol, 2004.
Rhee, M.J., Internet Security, John Wilwy and Sons Ltd, England, 2003.
Hunt, C., Networking Personal Computers with TCP/IP, O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995. 

Sigurnost interneta - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                       (e-mail: petra.grd@foi.hr) 


CILJ:
Stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa sigrunošću interneta i umreženih sustava, posebice u svakodnevnom umreženom okružju te njihova implementacija u svakodnevni život predstavlja osnovu kolegija. Polaznici će izučavati osnovne propuste, slabosti, sigurnosne rizike, protumjere i zaštitu, na čine njihova prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe te njihovo korištenje u cjelovitim sustavima sigurnosti, a biti će upoznati sa najnovijim dostignućima na području sigurnosti interneta. Kolegij je strukturiran tako da osigurava potpuni pregled najvažnijih karakteristika sigurnosti interneta. U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti bilo koji oblik radnih aktivnosti bez računalne mreže. Razvoj računalnih mreža limitiran je razvojem i povezivanjem unutar interneta, čime su dane i pretpostavke za razvoj ovog kolegija. Sigurnost interneta ima implikacije na sigurnost svih računalnih mreža koje se nalaze unutar interneta ili su na njega ili preko njega povezane. Činjenica je da je većina tvrtki danas slabo upoznata sa slabostima mreža koje koristi te će edukacija o tome uvelike pomoći ne samo u podizanju razine znanja nego i u podizanju opće svijesti o sigurnosti. Kolegij je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju. Kolegij se bavi glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima, preventivnim mjerama te zaštitom umreženih računala.

OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)


Praćenje rada studenata - SI-I Model 1

Elementi praćenjaBodova
Zadaće30
Kratke provjere20
Kolokviji50
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - SI-I Model 2

Elementi praćenjaBodova
Izrada jedne zadaće10
Kratke provjere20
Usmeni ispit70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +
Treći kolokvij + 10.0 20.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja - SI-I Model 1

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Zadaće 30 Student je obavezan tokom semestra izraditi zadaće (objavljene na Moodle-u) i izraditi ih u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaće nose 30 bodova
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi 20% prvog i 80% drugog razdoblja i treći 10% prvog razdoblja, 20% drugog razdoblja i 70% trećeg razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisustvo na kolokvijima je obavezno!


Opis elemenata praćenja - SI-I Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada jedne zadaće 10 Student je obavezan tokom semestra odabrati jednu zadaću (objavljene na Moodle-u) i izraditi ju u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Usmeni ispit 70 Usmeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani projekt i zadaće. Na redovnom ispitnom roku, usmeni ispit se sastoji od nekoliko usmenih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

LITERATURA:

Osnovna
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, 2004.
Bernik, I. Cybercrime and Cyber Warefare, Wiley, 2013

Dopunska:
Bellovin, S., Cheswick, B., Firewalls and Internet Security, Addison Wesley, Reading, MA, 1994.
Casey, E., Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computer and Internet, Academic Press, San Francisco, CA , 2000.
Lockhart, A., Network Security Hacks, O'Reilly Media, Inc., Gravenstein Highway North, Sebastopol, 2004.
Rhee, M.J., Internet Security, John Wilwy and Sons Ltd, England, 2003.
Hunt, C., Networking Personal Computers with TCP/IP, O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh