FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Sigurnost interneta npp:93126

Engleski naziv

Internet Security

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 3
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59

Sigurnost interneta - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                      (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

CILJ:
Stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa sigurnošću interneta i umreženih sustava, posebice u svakodnevnom umreženom okružju te njihova implementacija u svakodnevni život predstavlja osnovu kolegija. Polaznici će izučavati osnovne propuste, slabosti, sigurnosne rizike, protumjere i zaštitu, načine njihova prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe te njihovo korištenje u cjelovitim sustavima sigurnosti, a bit će upoznati s najnovijim dostignućima na području sigurnosti interneta. Kolegij je strukturiran tako da osigurava potpuni pregled najvažnijih karakteristika sigurnosti interneta. U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti bilo koji oblik radnih aktivnosti bez računalne mreže. Razvoj računalnih mreža limitiran je razvojem i povezivanjem unutar interneta, čime su dane i pretpostavke za razvoj ovog kolegija. Sigurnost interneta ima implikacije na sigurnost svih računalnih mreža koje se nalaze unutar interneta ili su na njega ili preko njega povezane. Činjenica je da je većina tvrtki danas slabo upoznata sa slabostima mreža koje koristi te će edukacija o tome uvelike pomoći ne samo u podizanju razine znanja nego i u podizanju opće svijesti o sigurnosti. Kolegij je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju. Kolegij se bavi glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima, preventivnim mjerama te zaštitom umreženih računala.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na nastavu5
Kratke provjere20
Zadaće25
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +
Treći kolokvij + 10.0 20.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na nastavu 5 3 Predavanja. Moguće je dobiti 2 boda, uvjet za potpis je 1 bod. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar.
Seminari. Moguće je dobiti 3 boda, uvjet za potpis su 2 boda. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar.
Predavanja. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja. U slučaju 5 izostanaka nije moguće dobiti potpis!
Seminari. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja. U slučaju 5 izostanaka nije moguće dobiti potpis!
Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kratke provjere 20 Kratke provjere zadaju se kao testovi unutar sustava za e-učenje. Kratke provjere moraju se riješiti u određenim terminima i nose 20 bodova.
Zadaće 25 8 Zajedno nose 25 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za seminare, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Domaće zadaće mogu se zadavati i kao testovi u sustavu za e-učenje. Svaki student treba nasumično predstaviti svoju zadaću (student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće!). Granica za potpis je 8 bodova. Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadaće se predaju na sustavu za e-učenje a u slučaju da se ne predaju na vrijeme neće se bodovati. Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi 20% prvog i 80% drugog razdoblja i treći 10% prvog razdoblja, 20% drugog razdoblja i 70% trećeg razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisustvo na kolokvijima je obavezno!


LITERATURA:

Osnovna
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, 2004.Bernik, I. Cybercrime and Cyber Warefare, Wiley, 2013

Dopunska:
Bellovin, S., Cheswick, B., Firewalls and Internet Security, Addison Wesley, Reading, MA, 1994.
Casey, E., Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computer and Internet, Academic Press, San Francisco, CA , 2000.
Lockhart, A., Network Security Hacks, O'Reilly Media, Inc., Gravenstein Highway North, Sebastopol, 2004.
Rhee, M.J., Internet Security, John Wilwy and Sons Ltd, England, 2003.
Hunt, C., Networking Personal Computers with TCP/IP, O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995. 

Sigurnost interneta - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                       (e-mail: petra.grd@foi.hr) 


CILJ:
Stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa sigrunošću interneta i umreženih sustava, posebice u svakodnevnom umreženom okružju te njihova implementacija u svakodnevni život predstavlja osnovu kolegija. Polaznici će izučavati osnovne propuste, slabosti, sigurnosne rizike, protumjere i zaštitu, na čine njihova prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe te njihovo korištenje u cjelovitim sustavima sigurnosti, a biti će upoznati sa najnovijim dostignućima na području sigurnosti interneta. Kolegij je strukturiran tako da osigurava potpuni pregled najvažnijih karakteristika sigurnosti interneta. U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti bilo koji oblik radnih aktivnosti bez računalne mreže. Razvoj računalnih mreža limitiran je razvojem i povezivanjem unutar interneta, čime su dane i pretpostavke za razvoj ovog kolegija. Sigurnost interneta ima implikacije na sigurnost svih računalnih mreža koje se nalaze unutar interneta ili su na njega ili preko njega povezane. Činjenica je da je većina tvrtki danas slabo upoznata sa slabostima mreža koje koristi te će edukacija o tome uvelike pomoći ne samo u podizanju razine znanja nego i u podizanju opće svijesti o sigurnosti. Kolegij je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju. Kolegij se bavi glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima, preventivnim mjerama te zaštitom umreženih računala.

OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)


Praćenje rada studenata - SI-I Model 1

Elementi praćenjaBodova
Zadaće30
Kratke provjere20
Kolokviji50
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - SI-I Model 2

Elementi praćenjaBodova
Izrada jedne zadaće10
Kratke provjere20
Usmeni ispit70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +
Treći kolokvij + 10.0 20.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja - SI-I Model 1

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Zadaće 30 Student je obavezan tokom semestra izraditi zadaće (objavljene na Moodle-u) i izraditi ih u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaće nose 30 bodova
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi 20% prvog i 80% drugog razdoblja i treći 10% prvog razdoblja, 20% drugog razdoblja i 70% trećeg razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisustvo na kolokvijima je obavezno!


Opis elemenata praćenja - SI-I Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada jedne zadaće 10 Student je obavezan tokom semestra odabrati jednu zadaću (objavljene na Moodle-u) i izraditi ju u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Usmeni ispit 70 Usmeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani projekt i zadaće. Na redovnom ispitnom roku, usmeni ispit se sastoji od nekoliko usmenih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

LITERATURA:

Osnovna
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, 2004.
Bernik, I. Cybercrime and Cyber Warefare, Wiley, 2013

Dopunska:
Bellovin, S., Cheswick, B., Firewalls and Internet Security, Addison Wesley, Reading, MA, 1994.
Casey, E., Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computer and Internet, Academic Press, San Francisco, CA , 2000.
Lockhart, A., Network Security Hacks, O'Reilly Media, Inc., Gravenstein Highway North, Sebastopol, 2004.
Rhee, M.J., Internet Security, John Wilwy and Sons Ltd, England, 2003.
Hunt, C., Networking Personal Computers with TCP/IP, O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, 1995.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh