FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Strateško planiranje informacijskih sustava npp:93129

Engleski naziv

Strategic Planning of Information Systems Development

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Izgradnja novog informacijskog sustava složeni je poduhvat, koji često ne donosi očekivane učinke (tzv. informatički paradoks). Greške u početnim fazama razvoja najskuplje su i teško se ispravljaju. Zbog toga se razvoj novog IS-a mora povezati s misijom, vizijom i strateškim planom razvoja poduzeća kao cjeline, osmisliti preustroj poslovnih procesa, anticipirati potencijale suvremenih ICT i optimalizirati način njihove primjene, a uspješnost upotrebe informacijskih tehnologija mjeriti poboljšanjem uspješnosti poduzeća kao cjeline. Studenti će najprije naučiti kako prepoznati strategiju organizacije i modelirati poslovne procese koji će omogućiti provedbu te strategije, a zatim primijeniti odgovarajuće metode i tehnike za oblikovanje plana razvoja takvog informacijskog sustava koji će na optimalan način podržati postavljenu strategiju. Posebna pažnja posvetiti će se temama kao što su preustroj poslovnog sustava (Business Process Reengineering- BPR), pojedinim koracima metodike SPIS (strateško planiranje informacijskih sustava; Strategic Planning of Information Systems), planiranju i mjerenju učinaka novog informacijskog sustava te ulozi poslovodstva u strateškom planiranju razvoja i uvođenju novog IS-a.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i procijeniti doprinos osnovnih i potpornih funkcija ciljevima strateškim ciljevima poslovanja.
 • Odrediti optimalnu arhitekturu informacijskog sustava.
 • Poznavati metode, tehnike i korake preustroja poslovne tehnologije.
 • Poznavati različite pristupe i metodike za strateško planiranje informacijskog sustava.
 • Procijeniti očekivane učinke informatizacije, odabrati prioritete informatizacije te postaviti sustav mjerenja ostvarenih učinaka.
 • Procijeniti stanje IS-a i sposobnost poduzeća da prihvati nove informacijske tehnologije.
 • Procijeniti učinke novog informacijskog sustava na ostvarenje strateških ciljeva poslovanja.
 • Procijeniti važnost informacijskog sustava i značaj informacijskih tehnologija.
 • Utvrditi kritične faktore uspjeha poslovne strategije.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesaAnalizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesa
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Prepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustavaPrepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustava
 • Razumjeti poslovni sustav organizacije i u suradnji s poslovnim stručnjacima optimalizirati njezine poslovne procese te izraditi strateški plan primjene ICT-aRazumjeti poslovni sustav organizacije i u suradnji s poslovnim stručnjacima optimalizirati njezine poslovne procese te izraditi strateški plan primjene ICT-a

Sadržaj predavanja

 • Poslovna strategija i informacijski sustav
  Pojam strategije i strateškog planiranja. Organizacija kao višerazinski i cilju usmjeren sustav. Definicija strateškog planiranja informacijskog sustava na osnovu njegove genetičke definicije. Utjecaj poslovne strategije na razvoj IS-a i odabir informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Čimbenici poslovne strategije i njihovo korištenje za strateško planiranje IS-a
 • Informacijske tehnologije i poslovni sustav
  Procjena ovisnosti poduzeća o ICT («BCG matrica»). Utjecaj suvremenih ICT na oblikovanje poslovne strategije (specijalizacija, poslovno povezivanje, nove djelatnosti, outsourcing). Razvoj poduzeća u budućnosti, posebno s aspekta suvremenih komunikacijskih i mobilnih tehnologija (globalizacija poslovanja, virtuelno poduzeće, “Cybercorp”). Procjena potencijala budućih ICT.
 • Preustroj poslovnih procesa (BPR)
  Načela preustroja (usmjerenje prema kupcima, procesno promišljanje, upotreba referentnih znanja, upravljanje promjenama, ...). CASE-alati za BPR.
 • Metode strateškog planiranja informacijskih sustava (SPIS)
  Earl-ov model planiranja IS-a. SWOT analiza, BCG matrica, 5F model, Value Chain, BSP analiza, simulacija poslovnog sustava, analiza kritičnih faktora uspjeha po Rockart-u, Ends-Means analiza.
 • Mjerenje uspješnosti upotrebe suvremenih ICT
  Mjerenje performansi organizacije i njezinog IS-a. Troškovi djelovanja na temelju analize aktivnosti (Activity Based Costing-ABC). Uravnoteženi sustav mjerenja uspješnosti (Balanced Scorecard-BSC) s primjerima za profitne i neprofitne organizacije. Prikupljanje podataka i programski alati za BSC. Povezanost strateškog planiranja poslovanja, strateškog planiranja IS-a i mjerenja uspješnosti.
 • Metodika SPIS
  Ciljevi i rezultati strateškog planiranja IS-a. Formalizacija problema strateškog planiranja. Epistemologija SPIS-a. Faze i koraci provedbe SPIS-a. Uvjeti za primjenu i snaga pojedinih metoda. Scenarij provedbe SPIS-a. Primjeri uspješnih projekata.
 • Optimalizacija informacijskog sustava
  Čimbenici neizvjesnosti ishoda izgradnje novog informacijskog sustava. Kriteriji za ocjenu učinkovitosti IS-a. Izbor i formalizacija ciljnih funkcija za optimizaciju projekta izgradnje složenih informacijskih sustava. Matematički aparat za optimizaciju vremena izgradnje i povrata uloženih sredstava. Optimizacija strukture složenog IS-a (afinitetna analiza, genetički algoritmi i dr.). Optimizacija informacijskog sustava istraživanjem na simulacijskim modelima (ARIS).
 • Uloga poslovodstva u strateškom planiranju IS-a
  Pregled faktora o kojima zavisi uspješnost primjene suvremeni ICT prema istraživanjima više autora. Poslovodstvo i izazovi novih ICT. Upravljanje informacijskim resursima. Procjena strateške prednosti koja se može ostvariti korištenjem suvremenih ICT.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na Moodlu
 • Ward, J.; Peppard, J. Strategic Planning for Information Systems. 3rd ed., John Wiley, New York 2002.

Dopunska literatura

 • Robson, W. Strategic Management and Information Systems. Pitman Publishing, London, 1997.
 • Boar, B. The Art of Strategic Planning for Information Technology. John Wiley, New York, 2001.
 • Časopisi: The Journal of Strategic Information Systems Journal of Information Systems Management

Slični predmeti

 • Georgia State University, Robinson College of Business, kolegij Aligning Business and Information Technology, http://www2,cis.gsu.edu/cis/program/syllabus/graduate
 • The University of Texas at Austin, McComb School of Business , kolegij Strategic Information Technology Management, http://www.mccombs.utexas.edu/dept/msis/courses
 • University of Newcastle, Faculty of Business and Law, kolegij Strategic Business Systems, http://ccdb.newcastle.edu.au
 • The University of Manchester, School of Computer Science, kolegij IT Systems and Strategy, http://www.cs.manchester.ac.uk
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Tomičić-Pupek Katarina Seminar 15 2 2
Vrček Neven Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh