FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Strateško planiranje informacijskih sustava npp:93129

Engleski naziv

Strategic Planning of Information Systems Development

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Tomičić-Pupek Katarina Predavanje 10 2 1
Seminar 15 2 2
Vrček Neven Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Strateško planiranje informacijskih sustava - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja i 3 sa seminara. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi15
Eseji na zadane teme60
Provjera teoretskog znanja25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na potpis se ostvaruje:

  • dolascima na predavanja i seminare; za svaki oblik nastave su dozvoljena maksimalno 3 izostanka i
  • ostvarivanjem najmanje 15 bodova tijekom semestra, prije provjere teoretskog znanja, bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

Pravo na pristup provjeri teoretskog znanja se ostvaruje:

  • ako je stečeno pravo na potpis.

Pravo na upis ocjene se ostvaruje:

  • ako je stečeno pravo na potpis,
  • ako je je student prikupio minimalno 38 bodova po kategorijama vezanim uz eseje i prezentacije,
  • ako je na provjeri teoretskog znanja ostvareno minimalno 12 bodova.

Student koji su prikupi manje od 38 bodova bez provjere teoretskog znanja, ispit polaže u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis, da je nadoknadom ostvario minimalni broj bodova na svakom eseju  i minimalan broj bodova iz aktivnosti na nastavi.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Esej 1 + 30.0
Esej 2 + 30.0
Esej 3 + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima Na predavanjima i seminarima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka s predavanja i 3 izostanka sa seminara. 5 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Aktivnost na seminarima 15 8 Studenti moraju skupiti minimalno 8 bodova iz prezentacije. Izlaganje mora biti popraćeno materijalima u Powerpoint-u. Svako se uspjelo izlaganje boduje sa do 5 bodova. Zbog vremenskih ograničenja moguća su najviše tri izlaganja, tematski povezana s tri zadaće. manje od 8 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave bodova, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Esej 1 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (11. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 2 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika. Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (16. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 3 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.

manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Provjera teoretskog znanja 25 12 Provjera teoretskog znanja. manje od 12 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je nadoknadio minimalni broj bodova po kategorijama.
Na redovnom ispitnom roku.


Strateško planiranje informacijskih sustava - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

 

Za izvanredne studente:
Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave.

Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:
Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (aktivnost na nastavi, eseji i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

 

Model IZV2:
Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije se je potrebno javiti e-mailom ili osobno u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave te odabrati način polaganja ispita s predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa izradi eseja. Teme eseja će biti zadane i iste kao i za redovne studente.
Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati eseje u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni rok. Bez sva tri eseja koji moraju biti provjereni od strane predmetnog nastavnika i ocijenjeni s najmanje 30 bodova te potpisani na prvoj stranici, student ne može pristupiti provjeri teoretskog znanja.
Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio provjeri teoretskog znanja na ispitu: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađene eseje u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentirane u terminu konzultacija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi15
Eseji na zadane teme60
Provjera teoretskog znanja25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na pristup provjeri teoretskog znanja se ostvaruje:

  • ostvarivanjem najmanje 15 bodova tijekom semestra, prije provjere teoretskog znanja, bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

Pravo na upis ocjene se ostvaruje:

  • ako je stečeno pravo pristupa provjeri teoretskog znanja i
  • ako je je student prikupio minimalno 38 bodova po kategorijama vezanim uz eseje i prezentacije,
  • ako je na provjeri teoretskog znanja ostvareno minimalno 12 bodova..

Student koji su prikupi manje od 38 bodova prije provjere teoretskog znanja, ispit polaže u redovnom roku, pod uvjetom da je nadoknadom ostvario minimalni broj bodova na svakom eseju  i minimalan broj bodova iz aktivnosti na nastavi.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Esej 1 + 30.0
Esej 2 + 30.0
Esej 3 + 40.0
Provjera teoretskog znanja + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima Na predavanjima i seminarima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka s predavanja i 3 izostanka sa seminara. 5 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Aktivnost na seminarima 15 8 Studenti moraju skupiti minimalno 8 bodova iz prezentacije. Izlaganje mora biti popraćeno materijalima u Powerpoint-u. Svako se uspjelo izlaganje boduje sa do 5 bodova. Zbog vremenskih ograničenja moguća su najviše tri izlaganja, tematski povezana s tri zadaće. manje od 8 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave bodova, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Esej 1 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (11. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 2 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika. Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (16. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 3 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.

manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Provjera teoretskog znanja 25 12 Provjera teoretskog znanja. manje od 12 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je nadoknadio minimalni broj bodova po kategorijama.
Na redovnom ispitnom roku.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh