FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Teorija odlučivanja npp:93130

Engleski naziv

Decision Theory

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hunjak Tihomir Predavanje 15 2 1
Kadoić Nikola Seminar 15 1 1
Žugec Bojan Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Teorija odlučivanja - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Redovni studenti obavezni su polagati kolegij po modelu kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 130
Kolokvij 230
A1 - Stablo odlučivanja10
A2 - AHP metoda10
A3 - Metoda ELECTRE10
Kratke provjere10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Da bi redovni studenti ostvarili pravo potpisa u indeks te potom mogućnost polaganja kolegija moraju zadovoljiti uvjet za potpis koji se sastoji od

  • postizanje minimalno 25 bodova ukupno na kolegiju
  • prisustvo na minimalno 50% provjera prisustva na nastavi (predavanja, seminari)

 

Za dobivanje ocjene, potrebno je skupiti barem 50 bodova, od čega je na svakom kolokviju potrebno skupiti barem 10 bodova.

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 50.0 40 +
Kolokvij 2 + 50.0 100.0 40 +
Kratke provjere + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij1 30 10 Na pismenom kolokviju provjerava se znanje gradiva s predavanja i seminara. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba mobitela. 0 - -
Kolokvij 2 30 10 Na pismenom kolokviju provjerava se znanje gradiva s predavanja i seminara. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba mobitela.
A1 - Stablo odlučivanja 10 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. Zadaci se rješavaju na satu seminara, a nastavnik ih naknadno ocijeni.
A2 - AHP metoda 10 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja.
A3 - Metoda Elektra 10 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. Zadaci se rješavaju na satu seminara, a nastavnik ih naknadno ocijeni.
Kratke provjere 10 Kratke provjere će se održavati online ili na predavanjima. Provodi se nekoliko kratkih provjera od kojih se svaka vrednuje s dva ili tri boda. Neke se provode na predavanjima i provjeravaju razumijevanje obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!), a postoji i mogućnost da se neke od njih provode kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline.


Izvanredni studenti i redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja praktičnu primjenu metode AHP na problemu koji student sam identificira i formulira. Rad treba sadržavati i praktičnu primjenu u alatu za podršku AHP metodi. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit. Temeljem bodova pristupnog rada i pisanog testa koji se rješava na dan ispita formira se ocjena za pismeni ispit. Pristupni rad donosi maksimalno 10 bodova, a pisani test 50. Od ukupno potencijalnih 60 bodova na pisanom dijelu, za izlazak na usmeni ispit potrebno je imati 35 bodova. Na usmenom ispitu formira se konačna ocjena. Literatura za pisani test i usmeni ispit su materijali s početne stranice e-kolegija te poglavlje 9 iz knjige Poslovno odlučivanje.

Teorija odlučivanja - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studenti imaju na početku semestra mogućnost izabrati kontinuirano praćenje, tj. model praćenja redovnih studenata.

Izvanredni studenti odluku o načinu praćenja moraju donijeti unutar prva dva tjedna nastave i o tome obavijestiti nastavnike kolegija preko e-maila. Za studenta koji unutar dva tjedna ne javi da želi kolegij pratiti kontinuiranim praćenjem smatra se da neće polagati kolegij kontinuiranim praćenjem.

Izvanredni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem kao i studenti koji kolegij niti nisu polagali kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima.

U slučaju da izvanredni studenti prihvate model praćenja redovnih studenata, prihvaćaju i njihove obaveze, tj. obavezu za skupljanje bodova za uredno izvršavanje nastavnih obaveza (dobivanje potpisa).

 

Polaganje kolegija na ispitnim rokovima.

Izvanredni studenti i redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja praktičnu primjenu metode AHP na problemu koji student sam identificira i formulira. Rad treba sadržavati i praktičnu primjenu u alatu za podršku AHP metodi. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit. Temeljem bodova pristupnog rada i pisanog testa koji se rješava na dan ispita formira se ocjena za pismeni ispit. Pristupni rad donosi maksimalno 10 bodova, a pisani test 50. Od ukupno potencijalnih 60 bodova na pisanom dijelu, za izlazak na usmeni ispit potrebno je imati 30 boda. Na usmenom ispitu formira se konačna ocjena. Literatura za pisani test i usmeni ispit su materijali s početne stranice e-kolegija te poglavlje 9 iz knjige Poslovno odlučivanje.


Izvanredni studenti koji se ne odluče za model praćenja redovnih studenata, ne trebaju ispuniti uvjet za potpis.

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh