FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje informatizacijom npp:93131

Engleski naziv

Informatization Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Informacijsko-komunikacijska tehnologija jedna je od vodećih tzv. visokih tehnologija, a informatika sinonim za njenu primjenu koja je ušla u sve sfere modernog poslovanja. Međutim, ulaganja u ovo područje, najčešće rezultiraju nedovoljno uspješnim poduhvatima, a često i razočaranjima, naročito menadžmenta. Zbog toga je nastala ova nova menadžerska disciplina čiji je cilj postići veće učinke takvih poduhvata i primjene informatike. Temeljno pitanje danas nije DA LI primjenjivati informatiku, nego KAKO i KOLIKO? Cilj kolegija jest upoznati se s temeljnim idejama, trendovima, područjima i metodama ove nove discipline. Ukazati na potrebu njene primjene u praksi i njen značaj za svaki poslovni sustav. Naučiti prepoznati probleme ovog tipa i ovladati njihovim rješavanjem.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • naučiti i primijeniti alate za potporu IT menadžmentu
 • naučiti metode IT menadžmenta
 • primijeniti metode IT menadžmenta u rješavanju konkretnih problema iz prakse
 • razumjeti potrebu za IT menadžmentom, sadržajem ove discipline i odgovornostima za njenu primjenu u praksi

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustavaAnalizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustavaAnalizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustava
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Primijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologijePrimijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologije
 • Primijeniti metode planiranja i upravljanja poslovanjem uz pomoć ICT u osnovnim vertikalnim područjima primjene ICTPrimijeniti metode planiranja i upravljanja poslovanjem uz pomoć ICT u osnovnim vertikalnim područjima primjene ICT
 • Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICTUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICT

Sadržaj predavanja

 • ASPEKTI ICT-a I ICT MENADŽMENT KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA I STRUKA
  A) Aspekti ICT-a 1. ICT kao: tehnologija, tržište, djelatnost, struka, poslovna infrastruktura, investicije, poslovni rizik 2. ICT kao tržište/djelatnost/struka (informatičko tržište u svijetu, Europi i Hrvatskoj -segmenti i njihove veličine, izdvajanja u informatiku; analiza hrvatske ICT industrije) B) ICT menadžment kao znanstvena disciplina i struka -ciljevi discipline; razvoj;razine potrebnih znanja; korisnici 1. Definicija ICT menadžmenta, ciljevi, područja interesa, korisnici 2. Metode ICT menadžmenta
 • OVLADAVANJE RAZVOJEM ISKORIŠTENJA POTENCIJALA ICT-a U PS-u
  1.Razvoj zrelosti korištenja ICT-a 2.Pristupi usklađivanju poslovnog sustava (PS) i ICT-a 2.1. Strateško planiranje / IT BSC 2.2. Enterprise pristup (ARIS) 2.3 Najbolja praksa (ITIL, CobIT) 2.4. Lanac vrijednosti 2.5. Portfolio pristup
 • IT BALANCED SCORECARD (IT BSC) U USKLAĐIVANJU POSLOVNOG SUSTAVA I ICT-a
  1.Proces strateškog planiranja i BSC metoda 2.Razvoj BSC-a 3.Razvoj ICT BSC-a 4.Povezivanje BSC-a i ICT BSC-a
 • ENTERPRISE ARHITEKTURE (EA) U USKLAĐIVANJU POSLOVNOG SUSTAVA I ICT-a
  1.Koncept Enterprise arhitektura (EA) 2.ARIS metodika 3.ARIS primjena
 • ITIL KAO OKVIR UPRAVLJANJA ICT SERVISIMA -1.DIO
  1.Rekapitulacija ITIL-a V2 2. Uvod u životni ciklus IT servisa prema ITIL V3 3. ITIL Service Strategy 4. ITIL Service Design
 • ITIL KAO OKVIR UPRAVLJANJA IT SERVISIMA -2.DIO
  1.ITIL Service Transition i Service Operation 2.ITIL Continual Service Improvement 3.Iskustva u korištenju ITIL-a u svijetru i RH 4.Certifikacija osoba po ITIL-u i certifikacija sustava po normi ISO/IEC 20000-1:2005
 • COBIT KAO OKVIR ZA OVLADAVANJE ICT-om - 1.DIO
  1.Koncept ICT Governance-a 2. Lanac vrijednosti CobiT-a, njegove domene i način korištenja 3.Prikaz primjene Cobit-a u praksi 4.Primjena CobiT-a na poslovne procese domene PO 5.Primjena CobiT-a na poslovne procese domene AI
 • COBIT KAO OKVIR ZA OVLADAVANJE ICT-om -2.DIO
  1. Primjena CobiT-a u poslovnim procesima domene DS 2. Primjena CobIT-a u poslovnim procesima domene ME 3. Način nadzora nad ICT-em putem CobIT-a
 • ORGANIZIRANJE I VOĐENJE INFORMATIČKE FUNKCIJE U POSLOVNOM SUSTAVU
  1.Moguće pozicioniranje ICT funkcije u poslovnom sustavu 2. Modeliranje interne organizacije informatičke funkcije 2.1. Klasični modeli interne organizacije ICT funkcije 2.2. Transformacija ICT funkcije prema servisno orijentiranoj i korporacijskoj organizaciji 3.Poslovni procesi ICT funkcije, njihovo strukturiranje i modeliranje odgovornosti 4. Oblikovanje radnih mjesta u ICT organizaciji 5. Mjerenje uspješnosti ICT djelatnika
 • UPRAVLJANJE RAZVOJEM ICT KOMPETENCIJA
  1.HRM u ICT kao disciplina 2.ICT tržište rada 3.Akademska izobrazba za ICT 4. Modeli razvoja IT kompetencija (European e-Competence Framework, EUCIP; SFIA; BSC ISM; P-C 5.Prijelaz iz fakulteta u praksu / Kako se zaposliti
 • IT MENADŽMENT I SUSTAVI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI (ISMS / ICT) - 1.DIO
  1.Procjena trenutačne razine ISMS / ICT sigurnosti 2.Određivanje o daljnjem razvoju ISMS / ICT sigurnosti (Koliko uložiti u ISMS / ICT sigurnost?) 3.Vođenje projekta razvoja ISMS / ICT sigurnosti
 • IT MENADŽMENT I SUSTAVI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI -2.DIO
  1.Razvoj organizacije ISMS / ICT sigurnosti 2.Oblikovanje sigurnosnih procedura 3.Interne procjene ISMS / / ICT sigurnosti 4. Procjene učinaka ISMS / ICT sigurnosti
 • UPRAVLJANJE KONTINUITETOM POSLOVANJA (BCM)
  1. Razlozi za uspostavu BCM sustava 2. Razvoj BCM sustava: BIA analiza, BCM strategije, Razvoj i primjena BCM planova 3. Procjena oslonjivosti PS-a na ICT 4. Specifikacija zahtjeva za rezervnu ICT lokaciju i način njene izvedbe
 • KONTROLA I REVIZIJA IS-a
  1. Kontrola ICT-a od strane uprave PS-a 2. Revizija IS-a: područja, metode, norme i načini 3. Alati za potporu reviziji IS-a

Sadržaj seminara/vježbi

 • TC1.WEB PRETRAGA: ASPEKTI IT-a I IT MENADŽMENT KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA I STRUKA
  A)IT aspekti: tehnologija; tržište/djelatnost/struka, investicije/poslovni rizik; B)IT menadžment kao disciplina:cilj; razine potrebnih znanja za ovu disciplinu; EUCIP program Elementi Web pretrage: a) Web izvor b) Ključne riječi i definicije c) Studije (cilj; opseg; zaključci) d) Statistički pokazatelji e) Trendovi
 • TC2.POVEZIVANJE POSLOVNE STRATEGIJE I IT-a METODOM BALANCED SCORECARD - 1.DIO
  (1) uvodni dio: analiza poslovne strateške mape (BSC) (2) izrada zadataka poslovnog BSC-a (alat:ARIS) (3) uvodni dio: analiza IT strateške mape (IT BSC) i usklađenost s poslovnom strategijom (BSC)
 • TC3.POVEZIVANJE POSLOVNE STRATEGIJE I IT-a METODOM BALANCED SCORECARD - 2.DIO
  (1)izrada zadataka povezivanja poslovne i IT strategije metodom Balanced Scorecard (BSC-IT BSC)
 • TC4:ENTERPRISE ARHITEKTURA (ARIS,ZACHMAN) U POVEZIVANJU POSLOVNOG SUSTAVA I ICT-a
  (1) uvod: analiza Enterprise arhitektura (ARIS, Zachman) (2) izrada primjera prema ARIS metodici u svrhu povezivanja poslovnih i tehnoloških modela
 • TC5:IZRADA I PREZENTACIJA ZADATAKA: POVEZIVANJE POSLOVANJA I IT-a
  (1) Primjena IT BSC-a u povezivanju poslovanja i IT (2) Primjena ARIS (EA) u povezivanju poslovanja i IT (3) Primjena ostalih metoda u povezivanju poslovanja i IT-a po izboru
 • TC6.ANALIZA ITIL PROCESA (MODUL POTPORA) -1.DIO
  Elementi analize: -cilj procesa -aktivnosti kroz lanac vrijednosti -opis pojedine aktivnosti -važni ulazi za proces (ulazne informacije i procesi koji ih generiraju) -važni izlazi za proces(izlazne informacije i procesi koji ih primaju) -odovornosti -metrike za ocjenu izvršenja procesa
 • TC7. ANALIZA ITIL PROCESA (MODUL ISPORUKA) – 2.DIO
  Elementi analize: -cilj procesa -aktivnosti kroz lanac vrijednosti -opis pojedine aktivnosti -važni ulazi za proces (ulazne informacije i procesi koji ih generiraju) -važni izlazi za proces(izlazne informacije i procesi koji ih primaju) -odovornosti -metrike za ocjenu izvršenja procesa
 • TC8. PRIMJENA COBIT-a NA PROCESU IZ DOMENEPO - 1.DIO
  Elementi za analizu i primjenu CobiT-a: -zahtjev IT procesa -detaljni kontrolni ciljevi IT procesa -aktivnosti i RACI za IT proces -procjena pretpostavljene razine zrelosti IT procesa (1-5) prema kriterijima: (a)Svijest o konkretnom zahtjevu (b)Strukturiranost i dokumentiranost IT poslovnog procesa (c)Razina znanja, vještina i ekspertiza (d)Razina odgovornosti i ovlaštenja (e)Razina definiranosti ciljeva i načina mjerenja -analiza procjenjene zrelosti IT procesa i interpretacija te smjernice za poboljšanja
 • TC9.PRIMJENA COBIT-a NA PROCESU IZ DOMENE DS - 2.DIO
  Elementi za analizu i primjenu CobiT-a: -zahtjev IT procesa -detaljni kontrolni ciljevi IT procesa -aktivnosti i RACI za IT proces -procjena pretpostavljene razine zrelosti IT procesa (1-5) prema kriterijima: (a)Svijest o konkretnom zahtjevu (b)Strukturiranost i dokumentiranost IT poslovnog procesa (c)Razina znanja, vještina i ekspertiza (d)Razina odgovornosti i ovlaštenja (e)Razina definiranosti ciljeva i načina mjerenja -analiza procjenjene zrelosti IT procesa i interpretacija te smjernice za poboljšanja
 • TC10.IZRADA I PREZENTACIJA ZADATAKA: PRIMJENA NAJBOLJE PRAKSE U OSTVARIVANJU POSLOVNE VRIJEDNOSTI IT
  a)Primjena ITIL-a u IT organizaciji b)Primjena CobiT-a u IT organizaciji
 • TC11. UPRAVLJANJE RAZVOJEM ICT KOMPETENCIJA
  Analiza i primjena modela za upravljanje razvojem ICT kompetencija (BCS ISM; SFIA; EUCIP)
 • TC12.SUSTAVI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI
  Analiza sustava informacijske sigurnosti u konkretnom poduzeću po elementima: -politika i ciljevi informacijske sigurnosti tvrtke -klasifikacija informacijske imovine tvrtke -procjena rizika -vrednovanje rizika i opis postupanja u tvrtci -izborno: elementarne politike vezano uz sigurnosne kontrole
 • TC13. ANALIZA BCM PROCESA PRIMJENOM COBIT-a
  Analiza procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) po elementima: a) CobiT domena b)zahtjev BCM procesa c)detaljni kontrolni ciljevi BCM-a d)aktivnosti i RACI za BCM e)razina zrelosti BCM-a (1-5)
 • TC14.RAČUNALNO PODRŽANA REVIZIJA PODATAKA
  Analiza i primjeri računalno podržane revizije baze podataka u CAAT alatima; zaključci

Alati koji se koriste na predmetu

 • ARIS Business Architect
  - ARIS arhitektura i metodika za strateško planiranje i dizajn poslovnih procesa te mogućnosti povezivanja s IS-om - Zachman arhitektura - ITIL referentni model
 • ISM
  Model za analizu i oblikovanje ICT kompetencija
 • CAAT alati (IDEA)
  Računalno podržana revizija baza podataka

Osnovna literatura

 • CobIT - Control of IT and related technology, Informatoon System Audit and Control Acossiation, ISACA, Pittsbourg, 2009.
 • ITIL - IT Infrastructure management 1-6, Office of Government Commerce, London, 2007.
 • Weill P., Ross J. W.: IT Governance, Amazon.com.uk, 2010.

Slični predmeti

 • Information technology management
 • Information resources management
 • Information system management
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 3 2 3
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 11 2 3
Krakar Zdravko Predavanje 12 2 1
Žgela Mario Laboratorijske vježbe 1 2 3
Predavanje 3 2 1
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh