FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje informatizacijom npp:93131

Engleski naziv

Informatization Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Informacijsko-komunikacijska tehnologija jedna je od vodećih tzv. visokih tehnologija, a informatika sinonim za njenu primjenu koja je ušla u sve sfere modernog poslovanja. Međutim, ulaganja u ovo područje, najčešće rezultiraju nedovoljno uspješnim poduhvatima, a često i razočaranjima, naročito menadžmenta. Zbog toga je nastala ova nova menadžerska disciplina čiji je cilj postići veće učinke takvih poduhvata i primjene informatike. Temeljno pitanje danas nije DA LI primjenjivati informatiku, nego KAKO i KOLIKO? Cilj kolegija jest upoznati se s temeljnim idejama, trendovima, područjima i metodama ove nove discipline. Ukazati na potrebu njene primjene u praksi i njen značaj za svaki poslovni sustav. Naučiti prepoznati probleme ovog tipa i ovladati njihovim rješavanjem.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • naučiti i primijeniti alate za potporu IT menadžmentu
 • naučiti metode IT menadžmenta
 • primijeniti metode IT menadžmenta u rješavanju konkretnih problema iz prakse
 • razumjeti potrebu za IT menadžmentom, sadržajem ove discipline i odgovornostima za njenu primjenu u praksi

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustavaAnalizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustavaAnalizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustava
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Primijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologijePrimijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologije
 • Primijeniti metode planiranja i upravljanja poslovanjem uz pomoć ICT u osnovnim vertikalnim područjima primjene ICTPrimijeniti metode planiranja i upravljanja poslovanjem uz pomoć ICT u osnovnim vertikalnim područjima primjene ICT
 • Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICTUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICT

Sadržaj predavanja

 • ASPEKTI ICT-a I ICT MENADŽMENT KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA I STRUKA
  A) Aspekti ICT-a 1. ICT kao: tehnologija, tržište, djelatnost, struka, poslovna infrastruktura, investicije, poslovni rizik 2. ICT kao tržište/djelatnost/struka (informatičko tržište u svijetu, Europi i Hrvatskoj -segmenti i njihove veličine, izdvajanja u informatiku; analiza hrvatske ICT industrije) B) ICT menadžment kao znanstvena disciplina i struka -ciljevi discipline; razvoj;razine potrebnih znanja; korisnici 1. Definicija ICT menadžmenta, ciljevi, područja interesa, korisnici 2. Metode ICT menadžmenta
 • OVLADAVANJE RAZVOJEM ISKORIŠTENJA POTENCIJALA ICT-a U PS-u
  1.Razvoj zrelosti korištenja ICT-a 2.Pristupi usklađivanju poslovnog sustava (PS) i ICT-a 2.1. Strateško planiranje / IT BSC 2.2. Enterprise pristup (ARIS) 2.3 Najbolja praksa (ITIL, CobIT) 2.4. Lanac vrijednosti 2.5. Portfolio pristup
 • IT BALANCED SCORECARD (IT BSC) U USKLAĐIVANJU POSLOVNOG SUSTAVA I ICT-a
  1.Proces strateškog planiranja i BSC metoda 2.Razvoj BSC-a 3.Razvoj ICT BSC-a 4.Povezivanje BSC-a i ICT BSC-a
 • ENTERPRISE ARHITEKTURE (EA) U USKLAĐIVANJU POSLOVNOG SUSTAVA I ICT-a
  1.Koncept Enterprise arhitektura (EA) 2.ARIS metodika 3.ARIS primjena
 • ITIL KAO OKVIR UPRAVLJANJA ICT SERVISIMA -1.DIO
  1.Rekapitulacija ITIL-a V2 2. Uvod u životni ciklus IT servisa prema ITIL V3 3. ITIL Service Strategy 4. ITIL Service Design
 • ITIL KAO OKVIR UPRAVLJANJA IT SERVISIMA -2.DIO
  1.ITIL Service Transition i Service Operation 2.ITIL Continual Service Improvement 3.Iskustva u korištenju ITIL-a u svijetru i RH 4.Certifikacija osoba po ITIL-u i certifikacija sustava po normi ISO/IEC 20000-1:2005
 • COBIT KAO OKVIR ZA OVLADAVANJE ICT-om - 1.DIO
  1.Koncept ICT Governance-a 2. Lanac vrijednosti CobiT-a, njegove domene i način korištenja 3.Prikaz primjene Cobit-a u praksi 4.Primjena CobiT-a na poslovne procese domene PO 5.Primjena CobiT-a na poslovne procese domene AI
 • COBIT KAO OKVIR ZA OVLADAVANJE ICT-om -2.DIO
  1. Primjena CobiT-a u poslovnim procesima domene DS 2. Primjena CobIT-a u poslovnim procesima domene ME 3. Način nadzora nad ICT-em putem CobIT-a
 • ORGANIZIRANJE I VOĐENJE INFORMATIČKE FUNKCIJE U POSLOVNOM SUSTAVU
  1.Moguće pozicioniranje ICT funkcije u poslovnom sustavu 2. Modeliranje interne organizacije informatičke funkcije 2.1. Klasični modeli interne organizacije ICT funkcije 2.2. Transformacija ICT funkcije prema servisno orijentiranoj i korporacijskoj organizaciji 3.Poslovni procesi ICT funkcije, njihovo strukturiranje i modeliranje odgovornosti 4. Oblikovanje radnih mjesta u ICT organizaciji 5. Mjerenje uspješnosti ICT djelatnika
 • UPRAVLJANJE RAZVOJEM ICT KOMPETENCIJA
  1.HRM u ICT kao disciplina 2.ICT tržište rada 3.Akademska izobrazba za ICT 4. Modeli razvoja IT kompetencija (European e-Competence Framework, EUCIP; SFIA; BSC ISM; P-C 5.Prijelaz iz fakulteta u praksu / Kako se zaposliti
 • IT MENADŽMENT I SUSTAVI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI (ISMS / ICT) - 1.DIO
  1.Procjena trenutačne razine ISMS / ICT sigurnosti 2.Određivanje o daljnjem razvoju ISMS / ICT sigurnosti (Koliko uložiti u ISMS / ICT sigurnost?) 3.Vođenje projekta razvoja ISMS / ICT sigurnosti
 • IT MENADŽMENT I SUSTAVI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI -2.DIO
  1.Razvoj organizacije ISMS / ICT sigurnosti 2.Oblikovanje sigurnosnih procedura 3.Interne procjene ISMS / / ICT sigurnosti 4. Procjene učinaka ISMS / ICT sigurnosti
 • UPRAVLJANJE KONTINUITETOM POSLOVANJA (BCM)
  1. Razlozi za uspostavu BCM sustava 2. Razvoj BCM sustava: BIA analiza, BCM strategije, Razvoj i primjena BCM planova 3. Procjena oslonjivosti PS-a na ICT 4. Specifikacija zahtjeva za rezervnu ICT lokaciju i način njene izvedbe
 • KONTROLA I REVIZIJA IS-a
  1. Kontrola ICT-a od strane uprave PS-a 2. Revizija IS-a: područja, metode, norme i načini 3. Alati za potporu reviziji IS-a

Sadržaj seminara/vježbi

 • TC1.WEB PRETRAGA: ASPEKTI IT-a I IT MENADŽMENT KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA I STRUKA
  A)IT aspekti: tehnologija; tržište/djelatnost/struka, investicije/poslovni rizik; B)IT menadžment kao disciplina:cilj; razine potrebnih znanja za ovu disciplinu; EUCIP program Elementi Web pretrage: a) Web izvor b) Ključne riječi i definicije c) Studije (cilj; opseg; zaključci) d) Statistički pokazatelji e) Trendovi
 • TC2.POVEZIVANJE POSLOVNE STRATEGIJE I IT-a METODOM BALANCED SCORECARD - 1.DIO
  (1) uvodni dio: analiza poslovne strateške mape (BSC) (2) izrada zadataka poslovnog BSC-a (alat:ARIS) (3) uvodni dio: analiza IT strateške mape (IT BSC) i usklađenost s poslovnom strategijom (BSC)
 • TC3.POVEZIVANJE POSLOVNE STRATEGIJE I IT-a METODOM BALANCED SCORECARD - 2.DIO
  (1)izrada zadataka povezivanja poslovne i IT strategije metodom Balanced Scorecard (BSC-IT BSC)
 • TC4:ENTERPRISE ARHITEKTURA (ARIS,ZACHMAN) U POVEZIVANJU POSLOVNOG SUSTAVA I ICT-a
  (1) uvod: analiza Enterprise arhitektura (ARIS, Zachman) (2) izrada primjera prema ARIS metodici u svrhu povezivanja poslovnih i tehnoloških modela
 • TC5:IZRADA I PREZENTACIJA ZADATAKA: POVEZIVANJE POSLOVANJA I IT-a
  (1) Primjena IT BSC-a u povezivanju poslovanja i IT (2) Primjena ARIS (EA) u povezivanju poslovanja i IT (3) Primjena ostalih metoda u povezivanju poslovanja i IT-a po izboru
 • TC6.ANALIZA ITIL PROCESA (MODUL POTPORA) -1.DIO
  Elementi analize: -cilj procesa -aktivnosti kroz lanac vrijednosti -opis pojedine aktivnosti -važni ulazi za proces (ulazne informacije i procesi koji ih generiraju) -važni izlazi za proces(izlazne informacije i procesi koji ih primaju) -odovornosti -metrike za ocjenu izvršenja procesa
 • TC7. ANALIZA ITIL PROCESA (MODUL ISPORUKA) – 2.DIO
  Elementi analize: -cilj procesa -aktivnosti kroz lanac vrijednosti -opis pojedine aktivnosti -važni ulazi za proces (ulazne informacije i procesi koji ih generiraju) -važni izlazi za proces(izlazne informacije i procesi koji ih primaju) -odovornosti -metrike za ocjenu izvršenja procesa
 • TC8. PRIMJENA COBIT-a NA PROCESU IZ DOMENEPO - 1.DIO
  Elementi za analizu i primjenu CobiT-a: -zahtjev IT procesa -detaljni kontrolni ciljevi IT procesa -aktivnosti i RACI za IT proces -procjena pretpostavljene razine zrelosti IT procesa (1-5) prema kriterijima: (a)Svijest o konkretnom zahtjevu (b)Strukturiranost i dokumentiranost IT poslovnog procesa (c)Razina znanja, vještina i ekspertiza (d)Razina odgovornosti i ovlaštenja (e)Razina definiranosti ciljeva i načina mjerenja -analiza procjenjene zrelosti IT procesa i interpretacija te smjernice za poboljšanja
 • TC9.PRIMJENA COBIT-a NA PROCESU IZ DOMENE DS - 2.DIO
  Elementi za analizu i primjenu CobiT-a: -zahtjev IT procesa -detaljni kontrolni ciljevi IT procesa -aktivnosti i RACI za IT proces -procjena pretpostavljene razine zrelosti IT procesa (1-5) prema kriterijima: (a)Svijest o konkretnom zahtjevu (b)Strukturiranost i dokumentiranost IT poslovnog procesa (c)Razina znanja, vještina i ekspertiza (d)Razina odgovornosti i ovlaštenja (e)Razina definiranosti ciljeva i načina mjerenja -analiza procjenjene zrelosti IT procesa i interpretacija te smjernice za poboljšanja
 • TC10.IZRADA I PREZENTACIJA ZADATAKA: PRIMJENA NAJBOLJE PRAKSE U OSTVARIVANJU POSLOVNE VRIJEDNOSTI IT
  a)Primjena ITIL-a u IT organizaciji b)Primjena CobiT-a u IT organizaciji
 • TC11. UPRAVLJANJE RAZVOJEM ICT KOMPETENCIJA
  Analiza i primjena modela za upravljanje razvojem ICT kompetencija (BCS ISM; SFIA; EUCIP)
 • TC12.SUSTAVI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI
  Analiza sustava informacijske sigurnosti u konkretnom poduzeću po elementima: -politika i ciljevi informacijske sigurnosti tvrtke -klasifikacija informacijske imovine tvrtke -procjena rizika -vrednovanje rizika i opis postupanja u tvrtci -izborno: elementarne politike vezano uz sigurnosne kontrole
 • TC13. ANALIZA BCM PROCESA PRIMJENOM COBIT-a
  Analiza procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) po elementima: a) CobiT domena b)zahtjev BCM procesa c)detaljni kontrolni ciljevi BCM-a d)aktivnosti i RACI za BCM e)razina zrelosti BCM-a (1-5)
 • TC14.RAČUNALNO PODRŽANA REVIZIJA PODATAKA
  Analiza i primjeri računalno podržane revizije baze podataka u CAAT alatima; zaključci

Alati koji se koriste na predmetu

 • ARIS Business Architect
  - ARIS arhitektura i metodika za strateško planiranje i dizajn poslovnih procesa te mogućnosti povezivanja s IS-om - Zachman arhitektura - ITIL referentni model
 • ISM
  Model za analizu i oblikovanje ICT kompetencija
 • CAAT alati (IDEA)
  Računalno podržana revizija baza podataka

Osnovna literatura

 • CobIT - Control of IT and related technology, Informatoon System Audit and Control Acossiation, ISACA, Pittsbourg, 2009.
 • ITIL - IT Infrastructure management 1-6, Office of Government Commerce, London, 2007.
 • Weill P., Ross J. W.: IT Governance, Amazon.com.uk, 2010.

Slični predmeti

 • Information technology management
 • Information resources management
 • Information system management
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 2 2 2
Predavanje 2 2 1
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 10 2 2
Predavanje 10 2 1
Žgela Mario Laboratorijske vježbe 3 2 2
Predavanje 3 2 1
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Upravljanje informatizacijom - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanju5
Prisustvovanje lab.vježbama 5
Izrada zadataka na lab. vježbama po ciklusima nastave (3*10)30
Kolokvij u svakom ciklusu nastave (3x20) 60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0
2.kolokvij + 30.0 70.0
3.kolokvij + 10.0 20.0 70.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako prisustvovanje nosi 1 bod.
Uvjet za potpis su min 2 boda.
Nema nadoknada.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Uvjet za potpis su min 2 boda.
Nema nadoknada.
Izrada zadataka na lab.vježbama 30 10 Student ima obavezu izraditi zadatke na lab.vježbama. U svakom ciklusu moguće je ostvariti max.10 bodova
temeljem riješenih zadataka, tj.ukupno 3x10=30 bodova. Studenti u svakom ciklusu dobivaju upute za rješavanje
zadataka koje počinju rješavati tijekom lab.vježbi, a završavaju kod kuće i postavljaju na sustav za e-učenje do
zadanog roka ili se zadaci predaju na samoj lab.vježbi. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači
disciplinsku odgovornost.
Uvjet za potpis su min 10 bodova.
Rješenja zadataka se
MORAJU predati u
dogovorenom vremenu za
upload. Nakon isteka
vremena za upload,
zadaci se neće uvažiti.
U slučaju bolesti (uz
priloženu ispričnicu)
vježbe se mogu
nadoknaditi u dogovoru s
nastavnikom.
Kolokviji 3x20 60 18 Student mora pristupiti svakom kolokviju (ima obavezu polaganja sva 3 kolokvija). Svaki kolokvij nosi max 20
bodova. Ukupno je 60 bodova.
Sva tri kolokvija su pismena.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za potpis su min 18 bodova.
Nema nadoknada.
Uvjet za potpis: ukupno 100 32


Upravljanje informatizacijom - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje lab.vježbama 5
Izrada zadataka na lab. vježbama po ciklusima nastave (3*10)30
Kolokviji u svakom ciklusu (2x20 + 1x25)65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0
2.kolokvij + 30.0 70.0
3.kolokvij + 10.0 20.0 70.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. 14 dolazaka (5 bodova) 13 dolazaka (4 boda) na laboratorijskim vježbama 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Uvjet za kontinuirano praćenje su min 2 boda.
Nema nadoknada
Izrada zadataka na lab.vježbama 30 10 Student ima obavezu izraditi zadatke na lab.vježbama. U svakom ciklusu moguće je ostvariti max.10 bodova
temeljem riješenih zadataka, tj.ukupno 3x10=30 bodova. Studenti u svakom ciklusu dobivaju upute za rješavanje
zadataka koje počinju rješavati tijekom lab.vježbi, a završavaju kod kuće i postavljaju na sustav za e-učenje do
zadanog roka ili se zadaci predaju na samoj lab.vježbi. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači
disciplinsku odgovornost.
Uvjet za kontinuirano praćenje je min 10 bodova.
Rješenja zadataka se
MORAJU predati u
dogovorenom vremenu za
upload. Nakon isteka
vremena za upload,
zadaci se neće uvažiti.
U slučaju bolesti (uz
priloženu ispričnicu)
vježbe se mogu
nadoknaditi u dogovoru s
nastavnikom.
Kolokviji 65 20 Student mora pristupiti svakom kolokviju (ima obavezu polaganja sva 3 kolokvija). Prva dva kolokvija donose max 20
bodova. Treći kolokvij donosi max 25 bodova.Ukupno je 65 bodova za sva tri kolokvija. Kolokviji su pismeni.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za kontinuirano praćenje je min 20 bodova za sva tri kolokvija.
Nema nadoknada
Uvjet za kont.praćenje: 100 32


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh