FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
2. semestar
1. nastavna godina

Metodika nastave informatike 1 npp:93133

Engleski naziv

Methodology of Informatics Teaching I

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
45sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati održani nastavni sat primjenom metodičkih spoznaja
 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Organizirati izvođenje nastavnog procesa
 • Primjeniti suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu

Ishodi učenja programa

 • Analizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastaviAnalizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastavi
 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Interpretirati povijest informatike i računarstvaInterpretirati povijest informatike i računarstva
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Metodika informatike i specifičnost informatike kao nastavnog predmeta. Odnos metodike i srodnih područja. Znanstvena i didaktičko-metodička matrica.
 • Obrazovanje i nastava
  Prattov opći model poučavanja. Zadaci nastave (materijalni, funkcionalni, odgojni). Vrste nastave u školi (redovna, izborna). Ostale vrste nastave: tečajevi (seminari), učenje na daljinu (e-learning). Oblici rada u nastavi: frontalna nastava, nastava po skupinama, individualni oblik nastave.
 • Sadržaj obrazovanja, nastavna sredstva i pomagala
  Sadržaj obrazovanja. Nastavni plan. Nastavni program (okvirni, izvedbeni, operativni). Nastavna sredstva. Nastavna pomagala.
 • Nastavne metode i načela
  Nastavne metode primjerene predmetu „informatika“.
 • Struktura nastavnog procesa
  Priprema ili uvođenje učenika u nastavni rad, obrada novog nastavnog gradiva, vježbanje i ponavljanje, provjera znanja.
 • Specifičnosti nastave informatike
  Posebnosti korištenja ICT opreme, tehnički uvjeti nastave, individualne razlike učenika.
 • Priprema nastavnika za izvođenje nastave
  Izrada pripreme za nastavni sat.
 • Informatičko obrazovanje: principi, izvori, matura
  Principi istraživanja u informatičkom obrazovanju. Informacijski izvori i pomagala, pretraživači.
 • Taksonomija računalnog obrazovanja prema ACM i IEEE standardima

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  Vježbe se u pravilu izvode vezano uz izvođenje predmeta Informatika ili grupe slobodne aktivnosti u srednjoj školi, organizirane kao: ogledna predavanja, javna predavanja te individualna predavanja. Satovi analiziranja oglednih, javnih i individualnih predavanja i aktivnosti. Satovi demonstrature i vježbanja sadržaja primjerenih za taj oblik rada, u vrijeme kada se metodičke vježbe ne mogu izvoditi u školi.

Osnovna literatura

 • Dryden, G.; Vos, J. Revolucija u učenju. Educa, Zagreb, 2001.
 • Gugić, I.; Seršić S.; Hrpka, S.; Musser, E.; Mirković, M.; Bagarić, Z. Priručnik metodike za nastavu računalstva i informatike. Vinkovci: Pen, 1997.
 • Gvozdanović, T.; Ikica, Z.; Lipljin, N.; Srnec, T. Metodički priručnik za nastavnike. PRO-MIL, Varaždin, 2005.
 • Lipljin, N. Metodički priručnik za nastavnike. PRO-MIL, Varaždin, 2003.
 • Nastavni planovi i programi iz informatike i računalstva za srednje škole (gimnazije, četverogodišnje i trogodišnje srednje strukovne škole)
 • Udžbenici za nastavu informatike i računalstva za srednje škole (izbor)

Dopunska literatura

 • Marsh, C. J., Kurikulum: temeljni pojmovi. Zagreb, Educa, 1994.
 • Tillman, K.J. Teorije škole. Educa, Zagreb, 1994.
 • Porter, L. Creating the Virtual Classroom. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997.
 • Reynolds, A.; Iwinski, T. Multimedia Training: Developing Technology-Based Systems. Osborne McGraw-Hill, Berkeley, 1996.
 • Jolliffe, A.; Ritter, J.; Stevens, D. The Online Learning Handbook: developing and using web-based learning. Kogan Page, London, 2001.

Preduvjeti

 • Didaktika 1
  1. Upoznati didaktičke pojmove i pojave. Identificirati različita teorijska polazišta i kriterije, važni za nastanak teorijskih modela. 2. Upoznati didaktičke modele. 3. Upoznati suvremene didaktičke teorije, napose teorije koje objašnjavaju odgojno-obrazovni proces. 4. Upoznati didaktičke spoznaje o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u suvremenoj školi. 5. Stjecanje kompetencija za kritičku raščlambu nastavnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Opća pedagogija
  Upoznati razvoj odgojne i obrazovne djelatnosti i pedagoške misli u povijesti ljudskog roda, kao referentnog okvira za razumijevanje suvremenih problema odgoja i obrazovanja. Usvojiti temeljne spoznaje iz sustava pedagogijske znanosti. Razvijati sposobnosti za kritičko mišljenje o pedagogijskim spoznajama. Razvijati sposobnosti za evaluaciju i primjenu usvojenih pedagogijskih znanja na području prakse odgoja. Upoznati školski sustav kao društveni podsustav, ali i podsustave škola. Razumjeti funkciju sustava i njihovu horizontalnu i vertikalnu povezanost. Upoznati temeljne funkcije škole i uvjete za njihovo ostvarenje. 8. Razvijati kritički odnos spram školskih sustava, razumjeti sudjelovanje u njihovoj promjeni i/ili reformi. Razvijati profesionalno-stručne i osobne kompetencije te govorno-jezične kompetencije, uz sposobnost razvoja vlastite efikasnosti u nastavnom procesu i obrazovnom sustavu u najširem smislu.
 • Osnove opće i razvojne psihologije
  Osposobiti polaznike da osvještavaju sebe i druge kao psihička bića i upravljaju svojim postupcima. Podići razinu razumijevanja procesa razvoja i omogućiti kreiranje primjerenih razvojnih utjecaja.

Slični predmeti

 • Metodika nastavke informatike I i II (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 • Metodika nastave informatike (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Odjel za fiziku)
 • Metodika nastave informatike (Pedagoški fakultet u Zenici, BiH)
 • Metodika nastave informatike (PMF, Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu)
 • Metodika informatike I i II (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Vježbe (jezici, tzk) 15 3 1
Pavlina Krešimir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh