FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
2. semestar
1. nastavna godina

Školska praksa 1 npp:93134

Engleski naziv

School Internship 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Omogućiti studentima da izravno upoznaju nastavnu praksu u srednjim školama, aktivnosti i zaduženja nastavnika, uspoređuju pristupe i postupke različitih nastavnika i osmisle svoja ponašanja i nastavnu praksu u %22stvarnim-simuliranim%22 uvjetima.

Nastava

Vježbe (jezici, tzk)
66sati

Ishodi učenja predmeta

 • organizirati vođenje potrebne/propisane dokumentacije
 • osmišljavati osobnu nastavnu praksu
 • preispitati svoja očekivanja, stavove, kompetencije i osobine vezano uz poziv koji ste izabrali
 • preispitivati osobne ideje o reagiranju u pojedinim situacijama
 • prepoznati probleme ispitivanja, ocjenjivanja i vrednovanja znanja i uspješnije izvoditi te postupke
 • prepoznati učinke pojedinih postupaka nastavnika
 • pripremiti se za rad s roditeljima
 • prosuditi važnost uspostavljana navike praćenja, vrednovanja i po potrebi, mijenjanja svog rada u odgojno-obrazovnom procesu
 • razumjeti ustroj škole
 • usporediti i vrednovati pristupe i postupke različitih nastavnika

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije
 • Voditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnostiVoditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnosti

Sadržaj predavanja

 • Studenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze.
  Studenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze. Hospitiraju u dvije srednje škole. Tijekom prakse obavezno moraju prisustvovati: -nastavi: 5 dana po minimalno 5 sati nastave (ne samo nastavni predmet Informatika) u svakoj školi -po jednom satu razredne zajednice u svakoj školi -po jednom roditeljskom sastanku u svakoj školi -po jednoj sjednici Vijeća nastavnika u svakoj školi Praksa se realizira tijekom travnja, svibnja i lipnja. Plan prakse student individualno dogovara u školi da bi je mogao prilagoditi ostalim obavezama koje ima. Izrada zadaća: prije polaska na praksu student će dobiti zadatak iz predmeta: Didaktika II, Metodika nastave informatike I i Psihologija učenja i poučavanja. Izrada izvješće s prakse. Izvješće je dokument u kojem student vodi dnevnik prakse, iznosi zapažanja, komentare, stavove, propituje moguća reagiranja, razmišlja o svojem ponašanju u slučaju da se nađe u sličnoj situaciji i dokumentira realizaciju ostalih zadataka iz Naputka.
 • Studenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze.
  StudStudenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze. Hospitiraju u dvije srednje škole. Tijekom prakse obavezno moraju prisustvovati: - nastavi: 5 dana po minimalno 5 sati nastave (ne samo nastavni predmet Informatika) u svakoj školi - po jednom satu razredne zajednice u svakoj školi - po jednom roditeljskom sastanku u svakoj školi - po jednoj sjednici Vijeća nastavnika u svakoj školi Praksa se realizira tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja. Izrada zadaća: prije polaska na praksu student će dobiti zadatak iz predmeta: Didaktika 2, Metodika nastave informatike 1 i Psihologija učenja i poučavanja/Osnove opće i razvojne psihologije. Izrada izvješće s prakse. Izvješće je dokument u kojem student vodi dnevnik prakse, iznosi zapažanja, komentare, stavove, propituje moguća reagiranja, razmišlja o svojem ponašanju u slučaju da se nađe u sličnoj situaciji i dokumentira realizaciju ostalih zadataka iz Naputka. Sadržaj seminara/vježbi Sadržaj vježbi nije moguće definirati jer se izvode u obliku hospitacija. Najmanje dva puta tijekom hospitacija predviđena je rasprava o obavljenoj školskoj praksi u grupi studenata – polaznika kolegija.enti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze.

Osnovna literatura

 • Osnovna literatura s popisa kolegija: Opća pedagogija, Didaktika 1 i 2, Osnove opće i razvojne psihologije, Psihologija učenja i poučavanja, Metodika nastave informatike 1

Dopunska literatura

 • Dopunska literatura s popisa kolegija: Opća pedagogija, Didaktika I i II, Osnove opće i razvojne psihologije, Psihologija učenja i poučavanja, Metodika nastave informatike I
 • Dopunska literatura s popisa kolegija: Opća pedagogija, Didaktika 1 i 2, Osnove opće i razvojne psihologije, Psihologija učenja i poučavanja, Metodika nastave informatike 1

Preduvjeti

 • Didaktika 1
  1. Upoznati didaktičke pojmove i pojave. Identificirati različita teorijska polazišta i kriterije, važni za nastanak teorijskih modela. 2. Upoznati didaktičke modele. 3. Upoznati suvremene didaktičke teorije, napose teorije koje objašnjavaju odgojno-obrazovni proces. 4. Upoznati didaktičke spoznaje o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u suvremenoj školi. 5. Stjecanje kompetencija za kritičku raščlambu nastavnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Opća pedagogija
  Upoznati razvoj odgojne i obrazovne djelatnosti i pedagoške misli u povijesti ljudskog roda, kao referentnog okvira za razumijevanje suvremenih problema odgoja i obrazovanja. Usvojiti temeljne spoznaje iz sustava pedagogijske znanosti. Razvijati sposobnosti za kritičko mišljenje o pedagogijskim spoznajama. Razvijati sposobnosti za evaluaciju i primjenu usvojenih pedagogijskih znanja na području prakse odgoja. Upoznati školski sustav kao društveni podsustav, ali i podsustave škola. Razumjeti funkciju sustava i njihovu horizontalnu i vertikalnu povezanost. Upoznati temeljne funkcije škole i uvjete za njihovo ostvarenje. 8. Razvijati kritički odnos spram školskih sustava, razumjeti sudjelovanje u njihovoj promjeni i/ili reformi. Razvijati profesionalno-stručne i osobne kompetencije te govorno-jezične kompetencije, uz sposobnost razvoja vlastite efikasnosti u nastavnom procesu i obrazovnom sustavu u najširem smislu.
 • Osnove opće i razvojne psihologije
  Osposobiti polaznike da osvještavaju sebe i druge kao psihička bića i upravljaju svojim postupcima. Podići razinu razumijevanja procesa razvoja i omogućiti kreiranje primjerenih razvojnih utjecaja.

Slični predmeti

 • Kolegiji koji obvezuju studenta na praćenje rada u školi: Školska praksa, Pedagoška praksa, Stručna praksa za nastavnike.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Vježbe (jezici, tzk) 11 6 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh