FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Baze znanja i semantički Web npp:93135

Engleski naziv

Knowledge Bases and Semantic Web

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Sandra Laboratorijske vježbe 7 2 3
Predavanje 15 2 1
Seminar 8 2 1
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Baze znanja i semantički Web - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost i zadaci na nastavi15
Seminar20
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 75 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Uvjet za potpis! Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljeno je 5 izostanaka. (do 1 izostanka = 2 boda, do 3 izostanka = 1 bod) 7 izostanaka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Prisustvovanje na seminarima 3 0 Uvjet za potpis! Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. (0 izostanaka = 3 boda, 1 izostanak = 2 boda, 2 izostanka = 1 bod) 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis! Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak (vježbe se provode kroz 7 tjedana po 2 sata). 2 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Aktivnost i zadaci na nastavi 15 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama, rješavati zadatke i probleme ili prezentirati na nastavi rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 20 0 Nije obavezan. Student dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka na računalima i papiru uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Baze znanja i semantički Web - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Studenti mogu položiti predmet na sljedeće načine:

  1. Redovni izlazak na pismeni i usmeni ispit - Model 1;
  2. Izrada i obrana opsežnijeg seminarskog rada na zadanu temu (nije moguće ako su laboratorijske vježbe odrađivane kod kuće) - Model 2;
  3. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju na isti način kao i redoviti studenti – Model 3;
  4. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju kroz e-učenje i samostalni rad - Model 4.

Praćenje rada studenata - Model 3

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost i zadaci na nastavi15
Seminar20
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model 4

Elementi praćenjaBodova
Analiza praktičnog primjera20
Seminar20
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 75 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model 3

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. (do 1 izostanka = 2 boda, do 3 izostanka = 1 bod)
Prisustvovanje na seminarima 3 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. (0 izostanaka = 3 boda, 1 izostanak = 2 boda, 2 izostanka = 1 bod)
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis! Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka (vježbe se provode kroz 7 tjedana po 2 sata). U posebnim slučajevima vježbe se mogu odraditi kod kuće. 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Aktivnost i zadaci na nastavi 15 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama, rješavati zadatke i probleme ili prezentirati na nastavi rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 20 0 Nije obavezan. Student dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka na računalima i papiru uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


Opis elemenata praćenja - Model 4

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis! Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka (vježbe se provode kroz 7 tjedana po 2 sata). U posebnim slučajevima vježbe se mogu odraditi kod kuće 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Analiza praktičnog primjera 20 0 Student dobiva praktični primjer koji treba analizirati u obliku kraćeg seminara i obrazložiti na konzultacijama.
Seminar 20 0 Nije obavezan. Student dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka na računalima i papiru uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh