FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Baze znanja i semantički Web npp:93135

Engleski naziv

Knowledge Bases and Semantic Web

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj kolegija Baze znanja i semantički Web jest upoznavanje studenata s dva važna, međusobno isprepletena područja, koja se bave inteligentim strukturiranjem i inteligentnom obradom podataka (informacija) u okruženju Weba. Strukturirani podaci, u međusobnoj dinamičkoj interakciji, kombinacijom klasičnog pretraživanja i deduktivnog izvoda, rezultiraju bazama znanja. U novije vrijeme, pojam baza znanja zamjenjuje se pojmom ontologija. Baze znanja (ontologije, odnosno sustave ontologija). Semantički Web postavlja se u kontekst Weba i osigurava inteligentni pristup heterogenim, distribuiranim informacijskim sadržajima. Područja primjene stalno se šire i danas obuhvaćaju upravljanje znanjem (uključujući sustave poslovnih pravila), elektroničko poslovanje (uključujući i sustave automatiziranog pregovaranja), razmjenu informacija u P2P sustavima, procesiranje prirodnih jezika, itd. Kolegij će studentima dati nužna teorijska znanja, upoznati ih sa suvremenim programskim jezicima i alatima, te ih kroz praktični rad na računalima osposobiti za korištenje sustava semantičkog Weba i njihov razvoj.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Moći prepoznati i objasniti sastavne elemente aplikacija Semantičkog Weba
 • Poznavati najnovije tehnologije i alate za razvoj baza znanja u sklopu Semantičkog Weba
 • Razumjeti i opisati temeljne postavke, ciljeve i strukturu Semantičkog Weba
 • Razumjeti pojam baza znanja i opisati njihovu strukturu
 • Razumjeti pojam ontologija kao baza znanja te usvojiti postupak njihova razvoja i vrednovanja
 • Razumjeti svrhu i mogućnosti baza znanja te objasniti njihovo korištenje
 • Znati provesti strukturalnu supsumpciju i Tableau algoritam za zaključivanje nad bazama znanja
 • Znati razviti bazu znanja (ontologiju) standardiziranim jezicima uz korištenje deskriptivnih logika

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i valorizirati atribucije (atribute) objekata poslovnog sustava te postaviti formalni model objektnog sustava kao temelj izgradnje informacijskog sustavaAnalizirati i valorizirati atribucije (atribute) objekata poslovnog sustava te postaviti formalni model objektnog sustava kao temelj izgradnje informacijskog sustava
 • Izgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustavaIzgraditi i optimizirati bazu podataka i bazu znanja primjenom odgovarajućih strategija organizacije podataka i sigurnosti informacijskog sustava
 • Izgraditi računalni sustav za pohranu podataka i znanja korištenjem suvremenih alata za izradu baza podataka, baza znanja i semantici podatakaIzgraditi računalni sustav za pohranu podataka i znanja korištenjem suvremenih alata za izradu baza podataka, baza znanja i semantici podataka
 • Modelirati i izgraditi sustave temeljene na znanju, kao što su višeagentni sustavi, deduktivni sustavi (uključujući i ekspertne sustave), semantički Web sustavi, neuralne mreže itd.Modelirati i izgraditi sustave temeljene na znanju, kao što su višeagentni sustavi, deduktivni sustavi (uključujući i ekspertne sustave), semantički Web sustavi, neuralne mreže itd.
 • Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • Unaprijediti metode komuniciranja i komunikaciju s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuUnaprijediti metode komuniciranja i komunikaciju s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Vizija Semantičkog Weba
  Sadašnji Web. Od sadašnjeg Weba prema Semantičkom Webu - povijesni razvoj. Temeljne postavke Semantičkog Weba. Aplikacijska područja Semantičkog Weba. Primjeri aplikacija (upravljanje znanjem, elektroničko poslovanje...).
 • Slojevi (tehnologije) Semantičkog Weba
  Svrha i povezanost tehnologija. Piramida tehnologija: URI/IRI, XML, razmjena podataka, upiti, ontologije, pravila, logika, dokazi, povjerenja, korisničko sučelje i aplikacije, kriptografija. Ostale tehnologije Semantičkog Weba: GRDDL, RDFa, POWDER, SKOS, HCLS.
 • Arhitektura za upravljanje znanjem unutar Semantičkog Weba
  Prikaz znanja ontologijama (bazama znanja). Definicija ontologija. Vrste ontologija. Načini formalnog prikaza ontologija. Metode za razvoj ontologija. Primjeri ontologija. Alati za prikaz znanja ontologijama.Vrednovanje baza znanja.
 • Uvod u deskriptivne logike
  Definicija i razvoj. Veza sa logikom prvog reda. Prikaz znanja u deskriptivnim logikama. Jezik ALC – sintaksa i semantika. TBox i ABox. Modeliranje baze znanja u deskriptivnim logikama. Zaključivanje nad bazom znanja u deskriptivnim logikama: strukturalna supsumpcija i tableau algoritam.
 • Piramida jezika za Semantički Web
  RDF - serijalizacije, RDF Schema, OWL1 – podjezici (slojevi), OWL2 – profili. Razvoj i trenutne mogućnosti. Ograničenja i međusobna povezanost jezika.
 • Temeljni format za prikaz znanja unutar Semantičkog Weba
  Temeljni koncepti: resursi, svojstva, izjave. Tipovi podataka. Reifikacija. Spremnici i kolekcije. Klase i instance. Hijerarhije klasa i nasljeđivanje. Hijerarhije svojstava.
 • Povećanje izražajnosti i podrška zaključivanju nad bazama znanja
  Ekvivalentne i razdvojene klase. Objektna i podatkovna svojstva. Inverzna, ekvivalentna, razdvojena i negirana svojstva. Specijalna svojstva. Ograničenja svojstava. Nizovi svojstava. Ključevi. Kombinacije klasa. Ograničavanje tipova podataka.
 • Pretraživanje baza znanja
  Sintaksa i semantika jezika za upite. Osnovni obrasci za upite. Modifikatori upita. Povezani podaci (LOD oblak). DBpedia. Primjeri pretraživača.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  U okviru vježbi studenti će koristiti suvremene alate i jezike za rad sa bazama znanja (ontologijama) i zaključivanje nad znanjem te razvijati manje formalne ontologije, kao i upoznavati neke od mogućnosti tehnologija za razvoj Semantičkog Weba.
 • Seminari
  U sklopu seminara studenti će uspoređivati i analizirati pojedine tematike obrađene na predavanjima (na primjer, konkretne ogledne baze znanja ili alate za zaključivanje). Također će samostalno obraditi (kritički osvrt) i prezentirati određene teme iz područja koje obuhvaća predmet.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Protege
 • Fact++
 • Pellet
 • HermiT

Osnovna literatura

 • Hitzler P.; Krötzsch M.; Rudolph S.: Foundations of Semantic Web Technologies, CRC Press, 2010.
 • Antoniou G.; Harmelen F.: Semantic Web Primer, 2nd edition, The MIT Press, 2008.
 • Gomez-Perez A.; Fernandez-Lopez M.; Chorcho O.: Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web, corr. 2nd printing edition, Springer, 2010.

Dopunska literatura

 • Staab S.; Studer R., eds.: Handbook on Ontologies, 2nd edition, Springer, 2009.
 • Baader F. et al., eds: The Description Logics Handbook: Theory, Implementation and Applications, 2nd ed. edition, Cambridge University Press, 2010.
 • Allemang D.; Hendler J.: Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL, Morgan Kaufmann, 2008.
 • Yu L.: Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services, CRC Press, 2007.
 • Davies J.; Studer R.; Warren P. eds.: Semantic Web Technologies: Trends and Research in Ontology-based Systems, Wiley, 2006.

Slični predmeti

 • Concordia University (Department of Computer Science and Software Engineering) eighton University (Master of Science in Electronic Commerce), http://ecommerce.creighton.edu/masters
 • Illinois Institute of Technology (Master of Science in Electronic Commerce), http://www.stuart.iit.edu/ecom/
 • Massachusetts Institute of Technology (MBA Program Track on Electronic Commerce) http://mitsloan.mit.edu/execed/epp
 • Stanford University, http://www.gsb.stanford.edu/sloan/academics/courses/electronic_business.html
 • North Carolina State University (Master of Science - Management in Electronic Commerce), http://ecommerce.ncsu.edu/
 • University College Dublin (MBS in Electronic Commerce), http://mis.ucd.ie/courses/Electronic_Business_Programme
 • University of Pennsylvania (MBA Major in Managing Electronic Commerce), http://www.wharton.upenn.edu/mbaresource/curriculum/ecommerce/
 • www-personal.si.umich.edu/~hardin/semantic course.html
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Sandra Konzultativna nastava 2 1 1
Laboratorijske vježbe 7 2 4
Predavanje 15 2 1
Seminar 8 2 2
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Baze znanja i semantički Web - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost i zadaci na nastavi15
Seminar20
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Uvjet za potpis! Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljeno je 5 izostanaka. (do 1 izostanka = 2 boda, do 3 izostanka = 1 bod) 7 izostanaka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 16. tjedna.
Prisustvovanje na seminarima 3 0 Uvjet za potpis! Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. (0 izostanaka = 3 boda, 1 izostanak = 2 boda, 2 izostanka = 1 bod) 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 16. tjedna.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis! Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak (vježbe se provode kroz 7 tjedana po 2 sata). 2 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 16. tjedna.
Aktivnost i zadaci na nastavi 15 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama, rješavati zadatke i probleme ili prezentirati na nastavi rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 20 0 Nije obavezan. Student dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja i plagiranje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka na računalima i papiru uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Baze znanja i semantički Web - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Studenti mogu položiti predmet na sljedeće načine:

 1. Redovni izlazak na pismeni i usmeni ispit - Model 1;
 2. Izrada i obrana opsežnije ontologije i seminarskog rada na zadanu temu (nije moguće ako su laboratorijske vježbe odrađivane kod kuće) - Model 2;
 3. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju na isti način kao i redoviti studenti – Model 3;
 4. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju kroz e-učenje i samostalni rad - Model 4.

Praćenje rada studenata - Model 3

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost i zadaci na nastavi15
Seminar20
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model 4

Elementi praćenjaBodova
Analiza praktičnog primjera20
Seminar20
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model 3

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. (do 1 izostanka = 2 boda, do 3 izostanka = 1 bod)
Prisustvovanje na seminarima 3 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. (0 izostanaka = 3 boda, 1 izostanak = 2 boda, 2 izostanka = 1 bod)
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis! Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka (vježbe se provode kroz 7 tjedana po 2 sata). U posebnim slučajevima vježbe se mogu odraditi kod kuće. 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 16. tjedna.
Aktivnost i zadaci na nastavi 15 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama, rješavati zadatke i probleme ili prezentirati na nastavi rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 20 0 Nije obavezan. Student dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja i plagiranje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka na računalima i papiru uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


Opis elemenata praćenja - Model 4

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis! Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka (vježbe se provode kroz 7 tjedana po 2 sata). U posebnim slučajevima vježbe se mogu odraditi kod kuće 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 16. tjedna.
Analiza praktičnog primjera 20 0 Student dobiva praktični primjer koji treba analizirati u obliku kraćeg seminara i obrazložiti na konzultacijama.
Seminar 20 0 Nije obavezan. Student dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja i plagiranje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka na računalima i papiru uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh