FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
3. semestar
2. nastavna godina

ERP sustavi npp:93136

Engleski naziv

ERP Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s ulogom ERP sustava u suvremenim poduzećima. Kolegij opisuje način na koji se ERP koristi pri povezivanju poslovnih procesa te pokazuje odnos između poslovnih procesa i programskih modula koji sačinjavaju tako složen informacijski sustav. Analizira se struktura ERP sustava na teoretskoj i praktičnoj razini. Također se naglašava značaj organizacijske pripreme za uvođenje ERP sustava. Kolegij analizira metode i alate za evaluciju organizacije, implementaciju ERP sustava i održavanje postignutih učinaka. Također se analizira projektna struktura te resursi, uloge i odgovornosti nophodne za učinkovito uvođenje.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Identificirati cjelokupno tržište ERP sustava
 • Identificirati i razumjeti aktivnosti svih uloga u kontekstu ERP sustava
 • Naučiti koristiti projektni pristup u kontekstu implementacije ERP sustava
 • Poznavati temeljne strukturalne elemente ERP sustava
 • Produbiti razumijevanje načina poslovanja modernih organizacija i važnost njihovih informacijskih sustava
 • Profilirati potencijalne ERP specijaliste u različitim segmentima konkretnog ERP rješenja
 • Razumjeti povezanost poslovnih procesa i ERP modula koji predstavljaju realizaciju informacijskih sustava
 • Razumjeti ulogu ERP sustava u suvremenoj organizaciji u kontekstu teorije ograničenja
 • Steći praktične vještine u radu s konkretnim ERP rješenjem
 • Znati metodike, metode, tehnike i alate za odabir i implementaciju ERP sustava

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesaAnalizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesa
 • Osmisliti projekt učinkovitog unapređenja poslovne tehnologije poslovnog sustava uz korištenje suvremenih ICT te realizirati takav projekt vlastitim razvojem ili izborom prikladnog standardnog softveraOsmisliti projekt učinkovitog unapređenja poslovne tehnologije poslovnog sustava uz korištenje suvremenih ICT te realizirati takav projekt vlastitim razvojem ili izborom prikladnog standardnog softvera
 • Primijeniti metode planiranja i upravljanja poslovanjem uz pomoć ICT u osnovnim vertikalnim područjima primjene ICTPrimijeniti metode planiranja i upravljanja poslovanjem uz pomoć ICT u osnovnim vertikalnim područjima primjene ICT
 • Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Projektirati, planirati, izraditi i uvesti svaki poslovni složeni informacijski sustav i/ili voditi projektni tim u slučaju kada na tim poslovima mora biti uključen veći broj stručnjakaProjektirati, planirati, izraditi i uvesti svaki poslovni složeni informacijski sustav i/ili voditi projektni tim u slučaju kada na tim poslovima mora biti uključen veći broj stručnjaka
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metode i koncepte planiranja, upravljanja organizacijom i obračuna poslovanjaUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metode i koncepte planiranja, upravljanja organizacijom i obračuna poslovanja
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICTUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICT

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet. Metode rada.
  Povijesni razvoj. MRP, MRP II, ERP. Definicija i koncept ERP sustava. Učinci i poslovni promašaji vezani uz uvođenje ERP sustava.
 • Arhitektura ERP sustava.
  Struktura i mogućnosti ERP programskih modula. Ograničenja ERP sustava i potreba za razvojem posebnih programskih modula. Praktičan rad s ERP sustavom.
 • Razlozi za uvođenje ERP sustava
  Poslovna analiza potreba za promjenom. Identifikacija i kvantifikacija učinaka. Analiza troškova vezanih uz programske licence i uvođenje. Kalkulacija povratka investicije i svih troškova vezanih uz uvođenje i održavanje ERP sustava.
 • Usklađivanje poslovnih procesa
  Strateški ciljevi i njihov utjecaj na poslovne procese. Organizacijska infrastruktura i podrška ključnim poslovnim procesima. Analiza poslovnih procesa. Mapa poslovnih procesa. Analiza raskoraka između poslovnih procesa i mogućnosti ERP sustava. Povećanje učinkovitosti poslovnih procesa i preustroj poslovnih procesa vezanih uz uvođenje ERP sustava.
 • Upravljanje promjenama tokom uvođenja ERP sustava
  Definicija i analiza organizacijske pripremljenosti. Metode i alati za analizu organizacijske pripremljenosti. Priprema organizacije. Planiranje razvoja nedostajućih znanja.
 • Uvođenje ERP sustava
  Analiza tehnološke infrastrukture potrebne za uvođenje ERP sustava. Problemi vezani uz lokalne i globalne instalacije. Struktura projektnog tima. Upravljanje projektom i dinamika projektnih aktivnosti. Ključni korisnici i njihovo obrazovanje. Postavljanje ERP sustava.
 • Upravljanje konfiguracijom ERP sustava
  Ključni parametri i mogućnost njihove izmjene. Praćenje organizacijskih promjena i njihov unos u sustav.
 • Proširenje funkcionalnosti ERP sustava
  Povezivanje ERP sustava s vanjskim programskim modulima. Povezivanje sa sustavima za potporu elektroničkom poslovanju. Analiza različitih pristupa povezivanju ERP sustava.
 • Povezivanje ERP sustava u opskrbnom lancu
  Mogućnost povezivanja ERP sustava i relevantni standardi. Tehnički i semantički problemi povezivanja.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  U okviru vježbi studenti će korisiti standardni komercijalni ERP sustav i upoznati se s njegovim parametrima, principima uspostave (setup) i načinom korištenja. Upoznati će se također s logikom temeljnih poslovnih modula i načinom njihovog povezivanja.
 • 1. Instalacija i rad u razvojnom okruženju MS Dynamics Nav 5.0
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente s: - tehnološkim aspektima MS Dynamics NAV - instalacijom i postavljanjem razvojnog okruženja NAV - osnovnim konceptima i radom u razvojnom okruženju
 • 2. Upravljanje artiklima
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente s: - Karticom artikla - Kreiranjem novog artikla - Uvidom u raspoloživost nekog artikla
 • 3. Proces naručivanja robe – dio 1
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente s: - Cjelokupnim procesom nabave te njegovom povezanošću s drugim modulima (aplication area) - Načinom dodavanja novog dobavljača (kartica dobavljača) - Kreiranjem, knjiženjem i pregledavanjem narudžbi - Procesom zaprimanja i fakturiranja artikala na skladište (kreiranje skladišnih primki) - Kreiranjem, knjiženjem i pregledavanjem nabavnih faktura
 • 4. Proces naručivanja robe – dio 2
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente s: - Obradom narudžbe nematerijalnog dobra ili usluga koji nisu na skladištu i njezine fakture - Pokretanjem izvještaja Dospjela dugovanja - Izradom plana plaćanja i plaćanjem dobavljačima - Primjenom Temeljnice uplata
 • 5. Proces prodaje robe
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente s: - Cjelokupnim procesom prodaje te njegovom povezanošću s drugim modulima (eng. aplication area) - Načinom dodavanja novog kupca (kartica kupca) - Kreiranjem Ponuda (prodajne ponude) i konvertiranjem u prodajne naloge - Kreiranjem, knjiženjem i pregledavanjem prodajnih naloga - Procesom isporuke i fakturiranja artikala - Korištenjem izvještaja Dospjela potraživanja - Zaprimanjem plaćanja od kupca primjenom Temeljnice gotovinskih uplata
 • 6. Specifičnosti rada s MS Dynamics Nav 5.0
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente s: - svakodnevnim praktičnim segmentima u radu s NAV-om
 • 7. SureStep metodika
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente s: - Metodološkom osnovom implementacije MS ERP paketa
 • 8. Instaliranje poduzeća na MS SQLSERVER 2008 i konfiguriranje NAV-a
  Svrha ovih vježbi je upoznati studente: - kako na MS SQLSERVER 2008 postaviti NAV 5.0 za rad n korisnika u n poduzeća.
 • 9 -14. Rad u virtualnom poduzeću
  Svrha ovih vježbi je omogućiti stjecanje praktičnih vještina u timskom radu simulirajući organizaciju u kojoj se posluje primjenom NAV-a. Svakom studentu se dodjeljuje radno mjesto u jednoj od poslovnih funkcija te zadaci koje je potrebno tjedno izvršavati i dokumentirati.
 • 15. Prezentiranje poslovanja i financijskog rezultata
  Svrha ovih vježbi je prikazati uspješnost poslovanje svake poslovne funkcije u virtualnom poduzeću.

Alati koji se koriste na predmetu

 • MS Dynamics Nav 5.0
  Na vježbama se koristi Microsoft ERP paket namijenjen malim i srednji poduzećima.

Osnovna literatura

 • Schimitzek, P. Industry-Specific ERP Systems: Integrating Information and Business Processes in the Enterprise, CRC Press; 2002
 • O’Leary, D.E. Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk, Cambridge University Press; 2000

Dopunska literatura

 • Bret Wagner, Ellen Monk: Concepts in Enterprise Resource Planning, Third Edition, 2008.
 • Godfrey Glenn: Enterprise Resource Planning 100 Success Secrets: 100 Most Asked Questions: The Missing ERP Software, Systems, Solutions and Applications Guide, 2008.
 • Vjekoslav Babic, David Roy: Implementing Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Službeni MOC materijeli: 8601A - INTRODUCTION TO MICROSOFT DYNAMICS™ NAV 5.0

Slični predmeti

 • City University, London (Business Engineering with ERP Systems), UK http://www.city.ac.uk/
 • Central Michigan University, USA http://sap.mis.cmich.edu/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mijač Marko Laboratorijske vježbe 14 2 1
Picek Ruben Laboratorijske vježbe 14 2 3
Predavanje 15 2 1
Vrček Neven Predavanje 0 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

ERP sustavi - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Projektni zadaci30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30
Kolokvij 2 + 100.0 45 +
Kolokvij 3 + 20.0 80.0 30 + +
Projekt + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 3 Na predavanjima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljeno je max 30% izostanka. 3 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 7 Prisustvovanje se provjerava na svim laboratorijskim vježbama. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat/projektni zadatak. Javiti se asistentu najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja. Tjedan dana nakon 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 10 4 Kolokvij se odvija na računalima te se provjerava znanje rada u NAV-u stečeno tijekom vježbi.
2. kolokvij 20 10 Pismenim putem se provjerava stečeno znanje s predavanja u prva dva razdoblja.
Projektni zadatak – Virtualno poduzeće 30 10 Prezentira se uspješnost poslovanja u virtualnom poduzeću – rješenja dobivenih projektnih zadataka.
3. kolokvij 30 15 Pismena i usmena provjera znanja obavezna je za sve studente.


ERP sustavi - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

STUDENTI SU OBAVEZNI JAVITI SE NAJKASNIJE DVA TJEDNA NAKON POČETKA SEMESTRA.  

Studente koje se ne jave nastavniku u  tom vremenskom intervalu  smatra će se da su odustali od slušanja kolegija (da su ga ispisali), a po završetku semestra,  ukoliko se nalaze u ISVU sustavu imati će zabranu potpisa.

Svi izvanredni studenti koji žele odabrali model za redovne studente obavezni su to na početku semestra prijaviti predmetnom nastavniku, a po završetku semestra javiti se nastavniku kako bi ih se dodalo na rok za kontinuirano praćenje!


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1. kolokvij 10
Projektni zadatak – Virtualno poduzeće40
3. kolokvij 50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 30 +
Projektni zadatak – Virtualno poduzeće + +
3. kolokvij + 100.0 100.0 100.0 30 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 10 3 Kolokvij se odvija na računalima te se provjerava znanje rada u NAV-u stečeno tijekom vježbi.
Projektni zadatak – Virtualno poduzeće 40 20 Prezentira se uspješnost poslovanja u virtualnom poduzeću – rješenja dobivenih projektnih zadataka. Timski rad!
3. kolokvij 50 25 Pismena i usmena provjera cjelokupnog gradiva s predavanja.


Predavanja i laboratorijske vježbe nisu obavezni. Student je obavezan polagati 1. kolokvij (rad u alatu MS Dynamics NAV) i na kraju semestra prezentirati Projektni zadatak (uspješnost poslovanja u Virtualnom poduzeću koje mu se dodjeljuje sredinom semestra). Student je obavezan doći na konzultacije asistentu po parametre spajanja za rad s alatom odmah na početku semestra.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh