FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Kvaliteta i mjerenja u informatici npp:93138

Engleski naziv

Quality and Measuring in Informatics

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Cilj kolegija jest upoznati studente sa cjelovitim pristupom upravljanju kvalitetom u svim aspektima informatike, kao i s potrebnim mjerenjima koja su nezaobilazni dio takvih sustava. Pri tome detaljno se analizira kvaliteta kao suvremena poslovna paradigma, prikazuje se: ISO 9000 model kvalitete sustava, primjena normi (standarda) u informatici, metode unapređenja u proizvodnji programske opreme, metode potpore razvoju IS-a, te primjena statističkih metoda i tehnika u informatici. Sastavni dio takvih sustava jesu i mjerenja (metrike). U predmetu se daje taksonomija suvremenih područja mjerenja u informatici, te prikazuju pojedini dijelovi, kao što su: mjerenja kvalitete poslovnih sustava, mjerenja kvalitete poslovnih procesa, mjerenja u strukturnom i objektnom razvoju IS-a, mjerenja učinkovitosti investicija u informatiku, mjerenja nekih specifičnih područja, kao npr. pripremljenost neke sredine za elektroničko poslovanje, razina sigurnosti IS-a, itd. Predmet na uravnotežen način daje teoretske osnove iz ovog područja, ali i prikazuje praktičnu primjenu pripadajućih koncepata, metoda, tehnika i alata. Namijenjen je stručnjacima koji žele usvojiti potrebna znanja iz ovog, toliko važnog područja, kako bi mogli voditi takve projekte u praksi i dalje produbljavati stečena znanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • promicati, uvoditi i koristiti metode upravljanja razvojem zrelosti IT organizacija
 • promicati, uvoditi i koristiti metrike u IT organizacijama
 • promicati, uvoditi i koristiti norme i metode upravljanja kvalitetom
 • promicati, uvoditi i koristiti norme kvalitete programskog inženjerstva

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti metode upravljanja životnim ciklusom informacijskog sustava organizacijePrimijeniti metode upravljanja životnim ciklusom informacijskog sustava organizacije

Sadržaj predavanja

 • Kvaliteta kao suvremena poslovna paradigma
  Izučavanje pojma i značaja kvalitete u IT. Razine zrelosti kvalitete – kontrola kvalitete, osiguranje kvalitete, cjelovito upravljanje kvalitetom, poslovna izvrsnost. Europska, američka i japanska doktrina kvalitete. Norme kvalitete. Vodeće svjetske i regionalne organizacije za normizaciju s aspektom na ICT (ISO, IEC, ANSI, CEN, CENELEC, BS, DIN, SEI, ESI). Hrvatski zavod za norme. Vrste normi.
 • Kvaliteta u proizvodnji programske opreme
  Značajke kvalitete PO. Razvojni pravci i mogući pristupi poboljšanju kvalitete PO: - Izučavanje i primjena normi proizvoda (ISO 9126, ISO 14597,…) - SPI (Software process improvement) pristup i postojeći okviri CMM, CMMI, SPICE, ISO 15503,.. - ISO 25000
 • Planiranje kvalitete programske opreme
  Značaj planiranja kvalitete PO. Taksonomija i modeli kvalitete PO (Bohem, McCall, Dromey, Kann, ISO 9126,…). Atributi unutarnje i vanjske kvalitete PO i kvalitete sa stajališta korisnika. Plan kvalitete PO. Pridruživanje metrika atributima kvalitete PO. Korištenja norme ISO 9126 u planiranju kvalitete PO i pripremi za mjerenja njenog ostvarenja.
 • Mjerenje kvalitete programske opreme
  Pristupi metrikama kvalitete PO (AMI, DoD,..). Strukturne metrike. Veličina izvornog koda, Ciklomatska kompleksnost, Pokrivenost koda, Metrika funkcijskih točaka. Objektne metrike.
 • Verifikacija, validacija i testiranje programske opreme
  Definiranje V&V&T procesa. Strategije testiranja PO: bijela i crna kutija. Metode testiranja bijele kutije (testiranje strukture, testiranje uvjeta, testiranje grananja, testiranje puteva, testiranje tokova podataka, testiranje kontrolnih struktura, testiranje pokrivenosti). Metode testiranja crne kutije (testiranje funkcija, testiranje ulaza/izlaza, testiranje izračuna, testiranje podataka, nefunkcijska testiranja: performance, sigurnosti, konfiguracije, oporavljanja,,,). Regresijsko testiranje. Razine testiranja: jedinično, integracijsko testiranje, sistemsko testiranje, testiranje prihvatljivosti. Norma ISO / IEC 14598 i njeno povezivanje s normom ISO / IEC 9126. Alati za potporu testiranju PO. Testiranje PO kao profesija.
 • Doprinos sustava kvalitete razvoju IT struke
  Kvaliteta i zrelost struke. Kvaliteta i IT praksa. Kvaliteta i IT u poslovnom sustavu. Kvaliteta i IT u RH.
 • Upravljanje razvojem zrelosti u proizvodnji programske opreme (SPI) - 1. dio (uvod)
  Koncept, značajke i učinci SPI pristupa u proizvodnji PO. Verzije CMM modela. Ustrojstvo i način korištenja CMMI modela.
 • Upravljanje razvojem zrelosti u proizvodnji programske opreme (SPI) - 2. dio (primjena)
  Koncept, značajke i učinci SPI pristupa u proizvodnji PO. Verzije CMM modela. Ustrojstvo i način korištenja CMMI modela. Procjena sposobnosti pojedinih procesa i određivanje njihove razine zrelosti kao i razine zrelosti softverske organizacije putem modela CMMI i SPICE te norme ISO/IEC 15504. Izrada programa poboljšanja utjecajem na ključna područja procesa. Alati za potporu SPI-u. Primjena SPICE modela i norme ISO/IEC 15504 kroz pojedine alate (Spice 1-2-1; Appraisal Assistant,…)
 • Životni ciklus složenih IT sustava - uvod u norme ISO/IEC 12207 i 15288
  Kvaliteta životnog ciklusa složenih IT sustava. Procesi životnog ciklusa složenih IT sustava. Norme ISO/IEC 12207 i 15288 kao potpora kvaliteti životnog ciklusa složenih IT sustava. Cilj, svrha, namjena i struktura ovih normi i njihova harmonizacija.
 • Životni ciklus složenih IT sustava - primjena normi ISO/IEC 12207 i 15288
  Način korištenja normi ISO/IEC 12207 i 15288 u različitim situacijama – u usuglašavanju, u organizaciji programa, u vođenju projekata, u tehničkim procesima, te u implementaciji i potpori.
 • ISO 9001 sustavi kvalitete u ICT-u - razvoj
  ISO 9001 kao skup poslovnih pravila. Razumijevanje koncepta, temeljnih načela i zahtjeva ISO 9001 sustava u ICT-u. Ustrojstvo ISO 9001 sustava kvalitete. PDCI krug kvalitete u ICT organizacijama. Projektiranje i implementacije takvog sustava u ICT organizacijama. Učinci ISO 9001 sustava u ICT organizacijama. Razvoj ISO 9001 sustava do poslovne izvrsnosti.
 • ISO 9001 sustavi kvalitete u ICT-u - primjena
  ISO 9001 sustavi za različite ICT organizacije: distributerske, programske, integratorske, telekom i konzalting tvrtke. Povezivanje strategije ICT organizacije i određivanje politike i ciljeva kvalitete.
 • Primjena statističkih metoda i tehnika u potpori upravljanja kvalitetom u IT
  Primjena Ishikawinih tehnika (dijagrami tijeka, dijagrami rasipanja, histrogram, Pareto dijagrami, dijagrami uzorka i posljedica, poligoni frekvencija, kontrolne karte), statistički pokazatelji u poboljšanju kvalitete u ICT-u. Primjena razvijenijih statističkih metoda u poboljšanju kvalitete u IT.
 • Neka specifična mjerenja u ICT
  Mjerenja razine vladanja ICT-em u poslovnom sustavu CobIT pristupom. Mjerenje razine zrelosti CobIT poslovnih procesa i ukupne razine zrelosti korištenja potencijala ICT-a u poslovnom sustavu. Norma ISO / IEC 38500 kao potpora upravljanju razvojem zrelosti iskorištenja potencijala IT-a u poslovnom sustavu. Certificiranje IT sustava po ovoj normi. Načini mjerenja uspješnosti pojedinih zemalja u korištenju IT potencijala. Stanje u svijetu, usporedbe među zemljama i pozicija Hrvatske. Kvaliteta upravljanja IT rizicima u poslovnom sustavu – primjena norme ISO 31000. Upravljanje razvojem zrelosti IT projekata. Mjerenja poslovne vrijednosti IT-a.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1.Uvodna vježba: Kvaliteta kao suvremena poslovna paradigma
  Pronalaženje izvora informacija na webu
 • 2.Planiranje i mjerenje kvalitete programske opreme - 1.dio
  Uvod u ISO 9126 Postavljanje plana kvalitete za vlastiti softverski proizvod
 • 3.Planiranje i mjerenje kvalitete programske opreme - 2.dio
  Dovršavanje plana kvalitete za vlastiti softverski proizvod
 • 4.Dovršavanje plana kvalitete za vlastiti softverski proizvod
  Procjena kvalitete vlastitog softverskog proizvoda
 • 5.Testiranje programske opreme
  Postavljanje plana testiranja i izbor alata za testiranje vlastitog softverskog proizvoda
 • 6.Zadaci: planiranje i mjerenje kvalitete vlastitog softvera
  Prezentacija rezultata izvršenja zadataka planiranje i mjerenje kvalitete vlastitog softverskog proizvoda
 • 7.Zadaci:testiranje vlastitog softverskog proizvoda
  Prezentacija rezultata izvršenja zadataka testiranja vlastitog softverskog proizvoda
 • 8.Unapređenje procesa proizvodnje softvera (SPI) - 1.dio
  Unapređenje procesa proizvodnje softvera temeljem SPICE – ISO/IEC 15504 (u alatu APPRAISAL ASSISTANT Beta 3)
 • 9.Unapređenje procesa proizvodnje softvera (SPI) - 2.dio
  Unapređenje procesa proizvodnje softvera temeljem CMMI (u alatu APPRAISAL ASSISTANT Beta 3)
 • 10.Norme životnog ciklusa sustava i programske opreme
  Primjena normi ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15289
 • 11.Zadaci: unapređenje procesa proizvodnje softvera
  Prezentacija rezultata izvršenja zadataka unapređenja procesa proizvodnje softvera (Spice ili ISO/IEC 15504; CMMI)
 • 12.Razvoj ISO 9001:2008 sustava kvalitete u ICT-u
  - načela norme ISO 9000 - zahtjevi norme ISO 9001 - projektiranje ISO 9001 (obavezna dokumentacija)
 • 13.Primjena ISO 9001 sustava kvalitete u ICT-u -1.dio
  Polazišta upravljanja kvalitetom u ICT organizaciji (vizija/misija/strategija/problemi/poslovni rizici/svrha i motivi uvođenja ISO 9001);definiranje ISO 9001 procedura po točkama 4 i 5 norme ISO 9001
 • 14.Primjena ISO 9001 sustava kvalitete u ICT-u -2.dio
  definiranje ISO 9001 procedura po točkama 6,7 i 8 norme ISO 9001; ocjena uprave sustava kvalitete; učinci primjene sustava kvalitete ISO 9001

Alati koji se koriste na predmetu

 • Appraisal Assistant (SPICE/ISO 15504; CMMI)

Osnovna literatura

 • ISO/IEC 9126 - Software engineering - Quality model / Planning / Evaluation, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland
 • ISO/IEC 12207 - Software Life Cycle Processes, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland, 2009
 • ISO/IEC 14598 - Software engineering - Product evaluation, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland, 2008
 • ISO/IEC 9126:2008 - Quality management, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland, 2008
 • CMMI - Capability marurity models, Carnegie Mellon University, Pennsilvania, 2009.

Dopunska literatura

 • Za svaku tematsku cjelinu u materijalima s predavanja navedena je vrlo relevantna literatura
 • Brojni izvori na Webu.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 8 2 4
Predavanje 8 2 1
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 5 2 4
Predavanje 5 2 1
Žgela Mario Laboratorijske vježbe 2 2 4
Predavanje 2 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh