FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Kvaliteta i mjerenja u informatici npp:93138

Engleski naziv

Quality and Measuring in Informatics

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Cilj kolegija jest upoznati studente sa cjelovitim pristupom upravljanju kvalitetom u svim aspektima informatike, kao i s potrebnim mjerenjima koja su nezaobilazni dio takvih sustava. Pri tome detaljno se analizira kvaliteta kao suvremena poslovna paradigma, prikazuje se: ISO 9000 model kvalitete sustava, primjena normi (standarda) u informatici, metode unapređenja u proizvodnji programske opreme, metode potpore razvoju IS-a, te primjena statističkih metoda i tehnika u informatici. Sastavni dio takvih sustava jesu i mjerenja (metrike). U predmetu se daje taksonomija suvremenih područja mjerenja u informatici, te prikazuju pojedini dijelovi, kao što su: mjerenja kvalitete poslovnih sustava, mjerenja kvalitete poslovnih procesa, mjerenja u strukturnom i objektnom razvoju IS-a, mjerenja učinkovitosti investicija u informatiku, mjerenja nekih specifičnih područja, kao npr. pripremljenost neke sredine za elektroničko poslovanje, razina sigurnosti IS-a, itd. Predmet na uravnotežen način daje teoretske osnove iz ovog područja, ali i prikazuje praktičnu primjenu pripadajućih koncepata, metoda, tehnika i alata. Namijenjen je stručnjacima koji žele usvojiti potrebna znanja iz ovog, toliko važnog područja, kako bi mogli voditi takve projekte u praksi i dalje produbljavati stečena znanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • promicati, uvoditi i koristiti metode upravljanja razvojem zrelosti IT organizacija
 • promicati, uvoditi i koristiti metrike u IT organizacijama
 • promicati, uvoditi i koristiti norme i metode upravljanja kvalitetom
 • promicati, uvoditi i koristiti norme kvalitete programskog inženjerstva

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti metode upravljanja životnim ciklusom informacijskog sustava organizacijePrimijeniti metode upravljanja životnim ciklusom informacijskog sustava organizacije

Sadržaj predavanja

 • Kvaliteta kao suvremena poslovna paradigma
  Izučavanje pojma i značaja kvalitete u IT. Razine zrelosti kvalitete – kontrola kvalitete, osiguranje kvalitete, cjelovito upravljanje kvalitetom, poslovna izvrsnost. Europska, američka i japanska doktrina kvalitete. Norme kvalitete. Vodeće svjetske i regionalne organizacije za normizaciju s aspektom na ICT (ISO, IEC, ANSI, CEN, CENELEC, BS, DIN, SEI, ESI). Hrvatski zavod za norme. Vrste normi.
 • Kvaliteta u proizvodnji programske opreme
  Značajke kvalitete PO. Razvojni pravci i mogući pristupi poboljšanju kvalitete PO: - Izučavanje i primjena normi proizvoda (ISO 9126, ISO 14597,…) - SPI (Software process improvement) pristup i postojeći okviri CMM, CMMI, SPICE, ISO 15503,.. - ISO 25000
 • Planiranje kvalitete programske opreme
  Značaj planiranja kvalitete PO. Taksonomija i modeli kvalitete PO (Bohem, McCall, Dromey, Kann, ISO 9126,…). Atributi unutarnje i vanjske kvalitete PO i kvalitete sa stajališta korisnika. Plan kvalitete PO. Pridruživanje metrika atributima kvalitete PO. Korištenja norme ISO 9126 u planiranju kvalitete PO i pripremi za mjerenja njenog ostvarenja.
 • Mjerenje kvalitete programske opreme
  Pristupi metrikama kvalitete PO (AMI, DoD,..). Strukturne metrike. Veličina izvornog koda, Ciklomatska kompleksnost, Pokrivenost koda, Metrika funkcijskih točaka. Objektne metrike.
 • Verifikacija, validacija i testiranje programske opreme
  Definiranje V&V&T procesa. Strategije testiranja PO: bijela i crna kutija. Metode testiranja bijele kutije (testiranje strukture, testiranje uvjeta, testiranje grananja, testiranje puteva, testiranje tokova podataka, testiranje kontrolnih struktura, testiranje pokrivenosti). Metode testiranja crne kutije (testiranje funkcija, testiranje ulaza/izlaza, testiranje izračuna, testiranje podataka, nefunkcijska testiranja: performance, sigurnosti, konfiguracije, oporavljanja,,,). Regresijsko testiranje. Razine testiranja: jedinično, integracijsko testiranje, sistemsko testiranje, testiranje prihvatljivosti. Norma ISO / IEC 14598 i njeno povezivanje s normom ISO / IEC 9126. Alati za potporu testiranju PO. Testiranje PO kao profesija.
 • Doprinos sustava kvalitete razvoju IT struke
  Kvaliteta i zrelost struke. Kvaliteta i IT praksa. Kvaliteta i IT u poslovnom sustavu. Kvaliteta i IT u RH.
 • Upravljanje razvojem zrelosti u proizvodnji programske opreme (SPI) - 1. dio (uvod)
  Koncept, značajke i učinci SPI pristupa u proizvodnji PO. Verzije CMM modela. Ustrojstvo i način korištenja CMMI modela.
 • Upravljanje razvojem zrelosti u proizvodnji programske opreme (SPI) - 2. dio (primjena)
  Koncept, značajke i učinci SPI pristupa u proizvodnji PO. Verzije CMM modela. Ustrojstvo i način korištenja CMMI modela. Procjena sposobnosti pojedinih procesa i određivanje njihove razine zrelosti kao i razine zrelosti softverske organizacije putem modela CMMI i SPICE te norme ISO/IEC 15504. Izrada programa poboljšanja utjecajem na ključna područja procesa. Alati za potporu SPI-u. Primjena SPICE modela i norme ISO/IEC 15504 kroz pojedine alate (Spice 1-2-1; Appraisal Assistant,…)
 • Životni ciklus složenih IT sustava - uvod u norme ISO/IEC 12207 i 15288
  Kvaliteta životnog ciklusa složenih IT sustava. Procesi životnog ciklusa složenih IT sustava. Norme ISO/IEC 12207 i 15288 kao potpora kvaliteti životnog ciklusa složenih IT sustava. Cilj, svrha, namjena i struktura ovih normi i njihova harmonizacija.
 • Životni ciklus složenih IT sustava - primjena normi ISO/IEC 12207 i 15288
  Način korištenja normi ISO/IEC 12207 i 15288 u različitim situacijama – u usuglašavanju, u organizaciji programa, u vođenju projekata, u tehničkim procesima, te u implementaciji i potpori.
 • ISO 9001 sustavi kvalitete u ICT-u - razvoj
  ISO 9001 kao skup poslovnih pravila. Razumijevanje koncepta, temeljnih načela i zahtjeva ISO 9001 sustava u ICT-u. Ustrojstvo ISO 9001 sustava kvalitete. PDCI krug kvalitete u ICT organizacijama. Projektiranje i implementacije takvog sustava u ICT organizacijama. Učinci ISO 9001 sustava u ICT organizacijama. Razvoj ISO 9001 sustava do poslovne izvrsnosti.
 • ISO 9001 sustavi kvalitete u ICT-u - primjena
  ISO 9001 sustavi za različite ICT organizacije: distributerske, programske, integratorske, telekom i konzalting tvrtke. Povezivanje strategije ICT organizacije i određivanje politike i ciljeva kvalitete.
 • Primjena statističkih metoda i tehnika u potpori upravljanja kvalitetom u IT
  Primjena Ishikawinih tehnika (dijagrami tijeka, dijagrami rasipanja, histrogram, Pareto dijagrami, dijagrami uzorka i posljedica, poligoni frekvencija, kontrolne karte), statistički pokazatelji u poboljšanju kvalitete u ICT-u. Primjena razvijenijih statističkih metoda u poboljšanju kvalitete u IT.
 • Neka specifična mjerenja u ICT
  Mjerenja razine vladanja ICT-em u poslovnom sustavu CobIT pristupom. Mjerenje razine zrelosti CobIT poslovnih procesa i ukupne razine zrelosti korištenja potencijala ICT-a u poslovnom sustavu. Norma ISO / IEC 38500 kao potpora upravljanju razvojem zrelosti iskorištenja potencijala IT-a u poslovnom sustavu. Certificiranje IT sustava po ovoj normi. Načini mjerenja uspješnosti pojedinih zemalja u korištenju IT potencijala. Stanje u svijetu, usporedbe među zemljama i pozicija Hrvatske. Kvaliteta upravljanja IT rizicima u poslovnom sustavu – primjena norme ISO 31000. Upravljanje razvojem zrelosti IT projekata. Mjerenja poslovne vrijednosti IT-a.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1.Uvodna vježba: Kvaliteta kao suvremena poslovna paradigma
  Pronalaženje izvora informacija na webu
 • 2.Planiranje i mjerenje kvalitete programske opreme - 1.dio
  Uvod u ISO 9126 Postavljanje plana kvalitete za vlastiti softverski proizvod
 • 3.Planiranje i mjerenje kvalitete programske opreme - 2.dio
  Dovršavanje plana kvalitete za vlastiti softverski proizvod
 • 4.Dovršavanje plana kvalitete za vlastiti softverski proizvod
  Procjena kvalitete vlastitog softverskog proizvoda
 • 5.Testiranje programske opreme
  Postavljanje plana testiranja i izbor alata za testiranje vlastitog softverskog proizvoda
 • 6.Zadaci: planiranje i mjerenje kvalitete vlastitog softvera
  Prezentacija rezultata izvršenja zadataka planiranje i mjerenje kvalitete vlastitog softverskog proizvoda
 • 7.Zadaci:testiranje vlastitog softverskog proizvoda
  Prezentacija rezultata izvršenja zadataka testiranja vlastitog softverskog proizvoda
 • 8.Unapređenje procesa proizvodnje softvera (SPI) - 1.dio
  Unapređenje procesa proizvodnje softvera temeljem SPICE – ISO/IEC 15504 (u alatu APPRAISAL ASSISTANT Beta 3)
 • 9.Unapređenje procesa proizvodnje softvera (SPI) - 2.dio
  Unapređenje procesa proizvodnje softvera temeljem CMMI (u alatu APPRAISAL ASSISTANT Beta 3)
 • 10.Norme životnog ciklusa sustava i programske opreme
  Primjena normi ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15289
 • 11.Zadaci: unapređenje procesa proizvodnje softvera
  Prezentacija rezultata izvršenja zadataka unapređenja procesa proizvodnje softvera (Spice ili ISO/IEC 15504; CMMI)
 • 12.Razvoj ISO 9001:2008 sustava kvalitete u ICT-u
  - načela norme ISO 9000 - zahtjevi norme ISO 9001 - projektiranje ISO 9001 (obavezna dokumentacija)
 • 13.Primjena ISO 9001 sustava kvalitete u ICT-u -1.dio
  Polazišta upravljanja kvalitetom u ICT organizaciji (vizija/misija/strategija/problemi/poslovni rizici/svrha i motivi uvođenja ISO 9001);definiranje ISO 9001 procedura po točkama 4 i 5 norme ISO 9001
 • 14.Primjena ISO 9001 sustava kvalitete u ICT-u -2.dio
  definiranje ISO 9001 procedura po točkama 6,7 i 8 norme ISO 9001; ocjena uprave sustava kvalitete; učinci primjene sustava kvalitete ISO 9001

Alati koji se koriste na predmetu

 • Appraisal Assistant (SPICE/ISO 15504; CMMI)

Osnovna literatura

 • ISO/IEC 9126 - Software engineering - Quality model / Planning / Evaluation, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland
 • ISO/IEC 12207 - Software Life Cycle Processes, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland, 2009
 • ISO/IEC 14598 - Software engineering - Product evaluation, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland, 2008
 • ISO/IEC 9126:2008 - Quality management, International Organization for Standardisation, Geneve, Switzerland, 2008
 • CMMI - Capability marurity models, Carnegie Mellon University, Pennsilvania, 2009.

Dopunska literatura

 • Za svaku tematsku cjelinu u materijalima s predavanja navedena je vrlo relevantna literatura
 • Brojni izvori na Webu.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 7 2 7
Predavanje 7 2 1
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 6 2 7
Predavanje 6 2 1
Žgela Mario Laboratorijske vježbe 2 2 7
Predavanje 2 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Kvaliteta i mjerenja u informatici - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanju4
Izrada zadataka na lab.vježbama36
Kolokviji 2x3060
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 60 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 2 Na predavanjima se 4 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako prisustvovanje nosi 1 bod.
Uvjet za potpis: 2 boda.
Nema nadoknada
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje.
Uvjet za potpis: min: 10 dolazaka
Nema nadoknada
Izrada zadataka na lab.vježbama 36 12 Student ima obavezu izraditi zadatke sa lab.vježbi.: min. 12 do max. 36 bodova. Studenti dobivaju upute za rješavanje zadataka i zadatke počinju rješavati tijekom laboratorijskih vježbi, a završavaju kod kuće i postavljaju na sustav za e-učenje do zadanog roka ili se zadaci predaju na samoj lab.vježbi. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Rješenja zadataka se MORAJU predati u dogovorenom vremenu za upload. Nakon isteka vremena za upload, zadaci se neće uvažiti.

U slučaju bolesti (uz priloženu ispričnicu) vježbe se mogu nadoknaditi u dogovoru s nastavnikom.
Kolokviji 60 18 Student mora pristupiti svakom kolokviju (ima obavezu polaganja DVA kolokvija). Svaki kolokvij nosi max. 30 bodova. Ukupno je moguće ostvariti max. 60 bodova.
Svi kolokviji su pismeni.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Uvjet za POTPIS je min 18 bodova iz oba kolokvija.
Nema nadoknada
Uvjet za potpis: ukupno 100 32


Kvaliteta i mjerenja u informatici - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada zadataka na lab.vježbama36
Prezentacija dogovorene teme4
Kolokviji u svakom ciklusu (2x30)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 60 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje.

Uvjet za kontinuirano praćenje: min 10 dolazaka
Nema nadoknada.
Izrada zadataka na lab.vježbama 36 12 Student ima obavezu izraditi zadatke sa lab.vježbi.: min. 12 do max. 30 bodova. Studenti dobivaju upute za rješavanje zadataka koje počinju rješavati tijekom lab.vježbi, a završavaju kod kuće i postavljaju na sustav za e-učenje do zadanog roka ili se zadaci predaju na samoj lab.vježbi. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Rješenja zadataka se MORAJU predati u dogovorenom vremenu za upload. Nakon isteka vremena za upload, zadaci se neće uvažiti. U slučaju bolesti (uz priloženu ispričnicu) vježbe se mogu nadoknaditi u dogovoru s nastavnikom.
Prezentacija dogovorene teme 4 2 Student u dogovoru s nastavnikom priprema prezentaciju određene teme Nema nadoknada
Kolokviji (2X30) 60 18 Student mora pristupiti svakom kolokviju (ima obavezu polaganja DVA kolokvija). Svaki kolokvij nosi max. 30 bodova. Ukupno je moguće ostvariti max. 60 bodova.
Svi kolokviji su pismeni.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Min za oba kolokvija = 18 bodova
Nema nadoknada
MODEL B: Uvjet za kont. praćenje: ukupno 100 32
MODEL C: klasičan ispitni rok (bez kontinuiranog praćenja) Izvanredni studenti koji su odabrali model C mogu izaći na ispit (usmeni) bez modela kontinuiranog praćenja (redovni ispitni rokovi). Usmeni ispit pokriva sve tematske cjeline na Moodle iz kolegija Kvaliteta i mjerenja u informatici.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh