FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Metode pretraživanja i klasifikacija informacija npp:93139

Engleski naziv

Research Methods and Information Organization

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Nastava

Predavanje
45sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 12 1 0
Predavanje 12 3 0
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Metode pretraživanja i klasifikacija informacija - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima5
Prisustvovanje lab.vježbama5
Izrada zadataka na lab. vježbama30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 +
3. kolokvij + 10.0 20.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje predavanjima 5 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako prisustvovanje nosi 1 bod. Nema nadoknada
Prisustvovanje lab.vježbama 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Nema nadoknada
Izrada zadataka na lab. vježbama 30 10 Student ima obavezu izraditi zadatke sa lab.vježbi.: min. 10 do max. 30 bodova. Studenti dobivaju upute za rješavanje zadataka koje počinju rješavati tijekom lab.vježbi, a završavaju kod kuće i postavljaju na sustav za e-učenje do zadanog roka ili se zadaci predaju na samoj lab.vježbi. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Rješenja zadataka se moraju predati na sustav za e-učenja prije isteka dogovorenog roka a nakon toga rješenja zadataka neće biti uvažena.
U slučaju bolesti (uz priloženu ispričnicu) rješenja zadataka se mogu predati naknadno u dogovoru s nastavnikom.
1. kolokvij 20 8 Teoretska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem.
2. kolokvij 20 8 Teoretska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 2. kolokvij ponavlja se zajedno s 3. kolokvijem.
3. kolokvij 20 8 Teoretska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
0 3. kolokvij ponavlja se najkasnije 7 dana nakon regularnog roka 3. kolokvija (prema dogovoru)


Metode pretraživanja i klasifikacija informacija - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Unutar 21 dan od početka nastave izvanredni studenti se trebaju prijaviti u online kolegij "Metode pretraživanja i klasifikacija informacija" otvorenom na sustavu za e-učenje i odabrati način polaganja ispita (odabrati Model A ili Model B). Izvanredni studenti koji u objavljenom roku ne odaberu način polaganja ispita (tj. ne odaberu Model A ili Model B) prate se i ocjenjuju prema Modelu B i ne mogu pristupiti ispitu dok ne zadovolje uvjet prema tom modelu (izrada seminarskog rada).

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena načina polaganja ispita:

 

1. Model A (obavezna predavanja, lab. vježbe, izrada zadataka na lab. vježbama i kolokviji)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovnih studenata. Vidjeti Model praćenja za redovite studente - (Model A).

 

2. Model B (pismeni i usmeni ispit) – studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pismeni i usmeni ispit. Uvjet za pristupanje pismenom ispitu je izrada seminarskog rada. Elementi praćenja i broj bodova za ovaj model opisani su u tablici Model B. 


Praćenje rada studenata - Model A (kao i za redovite studente)

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima5
Prisustvovanje lab.vježbama5
Izrada zadataka na lab. vježbama30
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Izrada seminarskog rada30
Pismeni ispit60
Usmeni ispit10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 30 15 Seminarski rad nosi maksimalno 30 bodova a studenti ga izrađuju samostalno. Rad mora biti oblikovan prema Predlošku za pisanje završnog rada. Temu seminarskog rada student(i) dogovaraju s nastavnikom.
Seminarski rad student je dužan predati (putem sustava e-učenja) najkasnije 14 dana prije pismenog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti). O svojem predavanju seminarskog rada student mora obavijestiti predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita odgovara studentu da li da li je ostvario potrebnih, minimalnih 15 bodova. Ukoliko student ne preda (na nastavnikov zahtjev za promjenama) novu verziju seminarskog rada tj. ne ostvari minimalnih 15 bodova najkasnije 3 dana prije pismenog ispita ne može pristupiti pismenom dijelu ispita.
Pismeni ispit 60 30 Na pismenom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Pismeni ispit sadržava 30 pitanja. Odgovori na pitanja boduju se s 2 (točan odgovor), 1 (djelomičan odgovor) i 0 (netočan odgovor) boda.
Materijali za pripremu za pismenu provjeru nalaze se na sustavu za e-učenje.
Usmeni ispit 10 5 Usmeni dio ispita - pitanja vezana su uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pismenom ispitu pristupa usmenom ispitu na kojem se može korigirati ocjena pismenog ispita za maksimalno 10 bodova (na više/niže), shodno znanju studenta.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh