FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
3. semestar
2. nastavna godina

Metodika nastave informatike 2 npp:93140

Engleski naziv

Methodology of Informatics Teaching II

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

• osposobiti studente za nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad. • usmjeriti razvoju osobnih kvaliteta. • omogućiti cjeloživotno učenje, prenošenje, prezentiranje i upotrebu znanja. • upoznati metode rada. • osposobiti za samostalno održavanje nastavnih sati, te oblikovanje i vođenje pedagoško-animatorskih aktivnosti u odgojno – obrazovnim ustanovama.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Organizirati nastavi sat u skladu s pedagoškim standardima.
 • Osmisliti osobnu nastavnu praksu.
 • Preispitivati osobne ideje o reagiranju u pojedinim situacijama.
 • Primijeniti primjerene nastavne metode.
 • Razumjeti nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad.
 • Usvojiti metodičke spoznaje o poučavanju u razredu.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastaviAnalizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastavi
 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Interpretirati povijest informatike i računarstvaInterpretirati povijest informatike i računarstva
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)

Sadržaj predavanja

 • Upoznavanje nastavnog plana i programa za osnovne škole
  Analiziranje izbora i rasporeda nastavne građe nastavnih planova i programa za osnovnu školu.
 • Podjela nastavnih cjelina na razrede i obrazovne teme
  Razrada standarda. Načelo spiralnog modela. Ujednačavanje znanja i vještina. Razvrstavanje gradiva.
 • Informatika u nižim razredima osnovne škole
  Odabir sadržaja primjerenih uzrastu i individualnim obilježjima djece u osnovnoj školi. Problem stručnog nazivlja.
 • Informatika u višim razredima osnovne škole
  Gradivo 5. razreda: ujednačavanje razine znanja i vještina učenika koji u prva četiri razreda nisu pohađala nastavu iz informatike. Tematske cjeline.
 • Projektni zadaci
  Složenost projekta. Kvaliteta obrađene teme. Originalnost i primjenjivost. Korištenje različitih izvora znanja. Samostalnost u radu.
 • Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u nastavi informatike
  Informatička skupina. Dodatna i dopunska nastava te natjecanja.
 • Poteškoće kod učenja informatičkih sadržaja, njihovo prevladavanje i rad s učenicima s posebnim potr
  Poteškoće kod učenja informatičkih sadržaja, njihovo prevladavanje i rad s učenicima s posebnim potrebama.
 • Osobni razvoj nastavnika informatike
  Pripravnički staž i stručni ispit. Stručno usavršavanje i napredovanje u zvanju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  Vježbe se u pravilu izvode vezano uz izvođenje predmeta Informatika ili grupe slobodne aktivnosti u osnovnoj školi, organizirane kao: ogledna predavanja, javna predavanja te individualna predavanja. Satovi analiziranja oglednih, javnih i individualnih predavanja i aktivnosti. Satovi demonstrature i vježbanja sadržaja primjerenih za taj oblik rada, u vrijeme kada se metodičke vježbe ne mogu izvoditi u školi.

Osnovna literatura

 • Cindrić, M, Miljković, D., Strugar, V.: Didaktika i kurikulum. Zagreb : IEP-D2, 2010.
 • Dryden, G.; Vos, J. Revolucija u učenju : Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb : Educa, 2001.
 • Kyriacou, C. Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb: Educa, 1997.
 • Poljak, V. Didaktika. Zagreb: Školska knjiga, 1980.

Dopunska literatura

 • Zaninović, M. Opća povijest pedagogije. Zagreb : Školska knjiga, 1988.

Preduvjeti

 • Metodika nastave informatike 1
  Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.

Slični predmeti

 • Metodika nastave informatike I i II (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 • Metodika nastave informatike (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Odjel za fiziku)
 • Metodika nastave informatike (Pedagoški fakultet u Zenici, BiH)
 • Metodika nastave informatike (PMF, Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu)
 • Metodika informatike I i II (Filozofski fakultet Dveučilišta u Zagrebu)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Vježbe (jezici, tzk) 15 2 1
Pavlina Krešimir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh