FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Mjerenje organizacijskih performansi npp:93141

Engleski naziv

Organizational Performance Measurement

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Predavanje 8 3 1
Seminar 2 1 1
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 15 1 3
Predavanje 2 3 1
Seminar 13 1 1
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Mjerenje organizacijskih performansi - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

U projektnom modelu nastava se izvodi u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, seminari, vježbe i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi5
Obrada članka (prezentacija)10
Projekt25
Kolokvij 130
Kolokvij 230
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama i semianrima 0 8 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Obrada članka (prezentacija) 10 0 Studenti trebaju izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija kojeg mogu sami pronaći ili zatražiti od nastavnika. Ako sami pronalaze članak, potrebno je da nastavnik potvrdi da se takav članak može obrađivati. Ovo je timska aktivnost (do 3 studenta). Prezentacije je potrebno predati preko moodla i koristiti će se kao dio ispitne literature (svaki tim mora pripremiti 2 pitanja iz svoje prezentacije koja postaju ispitna literatura). 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt 25 15 Student treba izraditi model mjerenja performansi za odabrano poduzeće. Poduzeće treba izabrati do prije prvog kolokvija. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Obrane su moguće unutar 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja. 0 - -
Kolokvij 1 30 10 Pismena provjera znanja gradiva prvog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij je predan Predan dio opisa za model u DS-u (vizija, misija, strateški ciljevi).
0 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. -
Kolokvij 2 30 10 Pismena provjera znanja gradiva drugog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je ostvareno minimalno 10 bodova na kolokviju 1. 0 2. kolokvij ponavlja se u vremenu 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!). 0 - -
Aktivnost na laboratorijskim vježbama (seminarima) 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama (seminarima), prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. 0 - -


Studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem izlaze na usmeni ispit kojima prethodi izrada i obrana projekta.

Mjerenje organizacijskih performansi - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

  1. Model A (obavezna predavanja, lab. vježbe, prezentacija seminara, izrada i predaja projekata, kolokviji)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja, seminara i lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Vidi model praćenja za redovne studente.
  2. Model B (obavezne konzultacije, prezentacija seminara, izrada i predaja projekata, kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Obavezan je dolazak na dva kolokvija kroz semestar (koji se održavaju prema modelu A), održavanje prezentacije na seminarima (u prethodno dogovorenom terminu) i predaja projekta (kao za model A). Studenti dodatne bodove (do 5) mogu ostvariti dolaskom na minimalno 5 termina seminarske nastave.
  3. Model C (obavezne konzultacije, izrada i predaja projekata i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na barem dva termina konzultacija.  

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi5
Seminari10
Kolokviji60
Projekt25
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Dolazak na seminarsku nastavu5
Seminari10
Kolokviji60
Projekt25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama i semianrima 0 8 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Obrada članka (prezentacija) 10 0 Studenti trebaju izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija kojeg mogu sami pronaći ili zatražiti od nastavnika. Ako sami pronalaze članak, potrebno je da nastavnik potvrdi da se takav članak može obrađivati. Ovo je timska aktivnost (do 3 studenta). Prezentacije je potrebno predati preko moodla i koristiti će se kao dio ispitne literature (svaki tim mora pripremiti 2 pitanja iz svoje prezentacije koja postaju ispitna literatura). 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt 25 15 Student treba izraditi model mjerenja performansi za odabrano poduzeće. Poduzeće treba izabrati do prije prvog kolokvija. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Obrane su moguće unutar 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja. 0 - -
Kolokvij 1 30 10 Pismena provjera znanja gradiva prvog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij je predan Predan dio opisa za model u DS-u (vizija, misija, strateški ciljevi).
0 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. -
Kolokvij 2 30 10 Pismena provjera znanja gradiva drugog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je ostvareno minimalno 10 bodova na kolokviju 1. 0 2. kolokvij ponavlja se u vremenu 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!). 0 - -
Aktivnost na laboratorijskim vježbama (seminarima) 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama (seminarima), prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. 0 - -


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh